administratia-patriarhala > Sectorul relaţii bisericeşti, interreligioase şi comuniţăţi bisericeşti externe > Activităţile desfăşurate, în anul 2015, de către Sectorul relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe, Biroul Protocol şi Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă Instituţiile Uniunii Europene

Activităţile desfăşurate, în anul 2015, de către Sectorul relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe, Biroul Protocol şi Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă Instituţiile Uniunii Europene

Principalele activităţi ale Bisericii Ortodoxe Române pe plan extern sunt reflectate pe de o parte prin legăturile sale tradiţionale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar, pe de altă parte, prin promovarea relaţiilor de cooperare intercreştină. În acelaşi timp, o componentă importantă a activităţii Patriarhiei Române este reprezentată de grija pastorală pentru comunităţile ortodoxe române din străinătate.

 

În acest sens, manifestarea coresponsabilităţii, a sinodalităţii şi a unităţii panortodoxe, precum şi dialogul teologic şi cooperarea practică între diferite Biserici reprezintă răspunsul Bisericii lui Hristos la diversele probleme sociale, culturale şi economice ale lumii contemporane, aflată într-o continuă transformare şi supusă unui proces evident de secularizare. În contextul unor crize majore la nivel internaţional, precum conflictele militare şi problema refugiaților din Europa, Bisericile şi Confesiunile creştine sunt chemate să identifice soluţii adecvate în promovarea păcii sociale şi în cultivarea mai intensă a solidarităţii interumane. Acest efort concertat trebuie să aibă ca scop evitareaatât a pericolului folosirii religiei ca justificare a unor acte iresponsabile, cât şi respectarea demnităţii persoanei  indiferent de neam, cultură şi religie.

  

Din această perspectivă, amintim, succint, următoarele evenimente desfăşurate în anul 2015:

  

A. RELAŢIILE BISERICEŞTI:

  

  1. Aprofundarea legăturilor tradiţionale cu Bisericile Ortodoxe surori prin acţiuni precum manifestările religioase şi culturale organizate la Patriarhia Română, cu prilejul declarării anului 2015 ca „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi“ şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“. În acest sens, se înscrie vizita la Patriarhia Română, a unei delegații de la Mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos, care a adus, spre închinare, racla cu moaştele sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (24-29 octombrie);
  2. Participări ale unor ierarhi şi profesori de teologie la evenimente organizate de celelalte Biserici Ortodoxe surori, precum întruniri ale unor Comisii şi Comitete interortodoxe şi la diverse festivităţi aniversare din viaţa unor Biserici Ortodoxe surori.
  3. Participări ale unor reprezentanţi ai Patriarhiei Române la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice şi întâlniri bilaterale de dialog teologic intercreştin. 

  

B. COMUNITĂŢILE BISERICEŞTI EXTERNE

  

În anul 2015, diaspora ortodoxă română a continuat să se organizeze şi să se dezvolte, în prezent fiind înregistrate 13 eparhii deservite de aproximativ 985 clerici.

  

I. Românii din jurul graniţelor actuale ale României

  

1. Mitropolia Basarabiei, Autonomă şi de stil vechi şi Exarhat al Plaiurilor, cu sediul la Chişinău, Republica Moldova, este păstorită deÎnaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Petru Păduraru ajutat de Preasfinţitul Părinte Episcop Vicar Antonie de Orhei şi are în componenţă: 13 protopopiate, 141 de parohii şi 12 mânăstiri, deservite de 141  clerici.

 

2. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu sediul la Gyula, Ungaria, este păstorită dePreasfinţitul Părinte Episcop Siluan Mănuilă şi are în componenţă: 4 protopopiate, 21 de parohii, 16 filii şi 4 aşezăminte monahale, deservite de 17 clerici (15 preoţi şi 2 diaconi).

 

 3. Episcopia Ortodoxă Română a Daciei Felix, cu sediul administrativ la Vârşeţ, Serbia, şi reşedinţa la Deta, în România, este păstorită dePreasfinţitul Părinte Episcop Daniil Stoenescu şi are în componenţă: 6 protopopiate, 38 de parohii şi filii, în Voivodina, deservite de 28 clerici, precum şi Protopopiatul Daciei Ripensis alcătuit din 20 de parohii, deservite de 7 clerici. În cursul anului 2015, în cadrul Protopopiatului Ortodox Român al Daciei Ripensis:a fost edificat un locaş de cult, care a fost sfinţit, la Dubocica; a fost construită o sală multifuncțională la Malainiţa; a avut loc târnosirea bisericii Sfântul Mucenic Ioan Valahul din Negotin; au fost efectuate lucrări de consolidare, renovare şi pictare la Negotin, Bor şi Isacova;

  

II. Românii din Diaspora

  

1. Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale:

 

a. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, cu reşedinţa la Limours, Franţa, este păstorită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif Pop ajutat de Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Marc Nemţeanul şi are în componență: 6 protopopiate, 171 de parohii şi filii, 14 mânăstiri, un schit, 3 paraclise şi 38 misiuni, deservite de 196 clerici (155 preoţi şi 41 diaconi).

 b. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, cu sediul la Roma, este păstorită dePreasfinţitul Părinte Episcop Siluan Şpan şi are în componență: 19 protopopiate, 207 parohii la care se adaugă alte 13 în formare, 120 de filii, 4 mănăstiri, 3 schituri, 5 paraclise episcopale şi 2 Centre pastorale, deservite de 256 clerici (239 preoţi şi 17 diaconi). În cadrul eparhiei 74 de preoţi oferă asistenţă religioasă pentru cei din închisori, iar 168 de preoţi activează în mod regulat în spitalele din parohii. Totodată, în cadrul Misiunii Sfântul Ierarh Nicolae, ce are ca scop pastoraţia creştinilor ortodocşi români originari din Basarabia şi Bucovina de Nord, în prezent funcţionează un număr de 24 parohii.

 c. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, cu sediul la Madrid, este păstorită de Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei Lauran ajutat de Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Ignatie Mureşeanul şi are în componenţă: 9 protoierii, 115 parohii, 18 filii şi 3 mânăstiri în care îşi desfăşoară activitatea un număr de 119 clerici. În anul 2015, au continuat lucrările de construcţie la catedrala ortodoxă română de la Madrid (ajunsă la cota +16,75) şi la alte două biserici.

  

2. Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord:

 

 a. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, cu reşedinţa la Nürnberg, Germania, este păstorită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim Joantă ajutat de Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Sofian Braşoveanul şi areîn componență: 7 protopopiate, 96 de parohii şi filii şi o mânăstire, deservite de 90 clerici (78 preoţi şi 12 diaconi). În anul 2015, pot fi menţionate: acordarea statutului de Corporaţie de drept publicMitropoliei în landul Nordrhein-Westfalen şi cumpărarea unei proprietăţi la Leipzig, pentru edificarea unei biserici şi aşezământ multifuncţional, precum şi finalizarea lucrărilor de amenajare a bisericii mari din Berlin.

 b. Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm, Suedia, este păstorită de Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi şi are în componență 41 de locaşuri de cult (39 parohii şi filii, 2 mânăstiri) în Suedia, Danemarca şi Norvegia, deservite de un număr de 27 clerici. În data de 12 septembrie 2015, menționăm sfințirea bisericii din Solvesborg, Suedia.

  

3. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi, cu sediul la Chicago, S.U.A., este păstorită de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Nicolae Condrea ajutat de Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Ioan Casian de Vicina. În cadrul eparhiei funcţionează 5 protopopiate, 28 parohii şi misiuni şi 2 mânăstiri în Statele Unite ale Americii; 26 parohii şi misiuni şi 2 mânăstiri în Canada, o parohie în Venezuela şi o misiune în Argentina, în total 60 de parohii, misiuni şi mânăstiri, păstorite de 75 clerici. În anul 2015, menţionăm sfinţirea bisericilor din Las Vegas, Nevada, şi Philadelphia, precum şi achiziţionarea unui spaţiu pentru organizarea de tabere pentru copii şi tineri, în Allegan, Michigan.

  

4. Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande, cu sediul la Melbourne, Australia, este păstorită de Preasfinţitul Părinte Episcop Mihail Filimon şi are în componenţă 2 protopopiate şi 29 de unităţi de cult (24 de parohii şi 5 filii), dintre care: 17 parohii şi o mănăstire în Protopopiatul Australiei şi 7 parohii în Protopopiatul Noii Zeelande, deservite de 20 clerici. În anul 2015, s-a reuşit amenajarea proprietăţii achiziţionate în anul 2014, pentru parohia ortodoxă română din Auckland, Noua Zeelandă, şi au fost iniţiate demersuri pentru construirea bisericii şi a unui centru pastoral-misionar-cultural la această parohie.

  

 III. Reprezentanţe şi Comunităţi ale Patriarhiei Române în străinătate aflate sub jurisdicţia directă a Patriarhiei Române

  

1. Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Aşezământul Românesc de la Ierusalim; Aşezământul Românesc de la Ierihon cu Centrul de Studii şi Pelerinaje Sfântul Cuvios Ioan Iacob şi Aşezământul Românesc de la Iordan) areîn funcţia de Superior pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie ajutat în activitatea pastoral-misionară şi administrativă de 4 clerici, 13 monahi şi monahii şi 3 surori de mănăstire. În anul 2015, prin intermediul Reprezentanţei a fost desfăşurată o bogată activitate liturgică, pastoral–misionară şi filantropică, de sprijin acordat numeroşilor pelerini români, de reprezentare şi protocol.

 

2. Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene (Bruxelles, Belgia) a continuat şi în anul 2015 acţiunea de monitorizare a politicilor şi activităţilor instituţiilor europene în arii de interes pentru Biserica Ortodoxă Română.Reprezentanţa a desfăşurat activităţi de studiu şi analiză la scara europeană a chestiunilor importante pentru viaţa Bisericii noastre, precum: prezenţa Religiei în şcolile publice europene, construirea moscheilor în Europa, posibilităţile de finanţare europeană a programelor pentru perioada 2014-2020, ş.a. În cadrul Reprezentanţei îşi desfăşoară activitatea şi Capela Ortodoxă Română Sfânta Parascheva din Bruxelles.

 

3. Reprezentanţa Patriarhiei Române de la Sofia (Bulgaria);

 

4. Comunitatea Ortodoxă Românădin Turcia (Istanbul). În anul 2015, a fost semnat acordul de prelungire a contractului de folosire a bisericii Sfânta Muceniţă Paraschevi, pentru perioada 2015-2020.

 

5. Comunitatea Ortodoxă Română din Africa de Sud (Johannesburg). În anul 2015, a fost edificată biserica parohială, care a fost dotată cu mobilier bisericesc, cu sprijinul integral al unui binefăcător din România.

 

6. Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru (Nicosia);

 

7. Reprezentanţa Patriarhiei Române de la Tokyo şi Comunitatea Ortodoxă Română din Osaka-Nagoya (Japonia). În anul 2015, au fost oficiate 21 de botezuri (1 adult), o cununie şi o înmormântare.

 

8. Comunitatea Ortodoxă Română din Siria (Damasc). În anul 2015, din cauza conflictului militar din Siria, preotul comunităţii ortodoxe române din Siria şi-a desfăşurat activitatea pastoral-misionară în Liban, doar la praznicul Învierii Domnului, reuşind să ajungă şi la Damasc, unde a slujit împreună cu Preafericitul Părinte Ioan X, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient.

  

IV. Unităţi ortodoxe române din străinătate care păstrează legături spirituale şi culturale cu Patriarhia Română

  

Aşezămintele Româneşti din Sfântul Munte Athos (Prodromu, Lacu şi alte schituri sau chilii).

  

C. BIROUL DE PROTOCOL AL PATRIARHIEI ROMÂNE s-a îngrijit de organizarea primirilor, audienţelor şi întâlnirilor Patriarhului României cu personalităţi politice, şefi de stat şi de guvern, miniştri, reprezentanţi ai Corpului Diplomatic, ş.a. De asemenea, s-a implicat în gestionarea relaţiilor Patriarhiei Române cu: ministere ale Guvernului României, ambasadele străine acreditate la Bucureşti, Autorităţile Aeroportuare, Direcţia Consulară din Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Paşapoarte, Direcţia Generală pentru Evidenţa Informatizată a Persoanei ş.a., precum şi în organizarea acţiunilor de protocol intern și extern ale Patriarhului României, respectiv a vizitelor canonice, pastorale și irenice ale Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL.

Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod