opera-cultural-misionara > Comisia Patristică > Alte volume cu tematică patristică

Alte volume cu tematică patristică

 

Alte volume cu tematică patristică

 

Volume îngrijite de Departamentul „Carte Patristică”, apărute la Editurile Patriarhiei Române:

 

Redactor coordonator: Ierom. Policarp Pîrvuloiu

Secretar: Mircea Adrian Băiculescu

Redactor: Alin Mihăilescu (din 2015) Maria Rizeanu și Florin Filimon (până în 2015)

 

Volume apărute:

 

2014

 

Sf. Ioan Gură de Aur - Despre mărginita putere a diavolului, Despre căință, Despre necazuri și biruirea tristeții, traducere de D. Fecioru

Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie Teologul, Sf. Efrem Sirul - Despre preoție, traducere de D. Fecioru

 

2015

 

Sf. Ioan Gură de Aur – Despre preoție, traducere de D. Fecioru, studiu introductiv și note de Policarp Pîrvuloiu

 

2016

 

Viața Sfântului Ioan Gură de Aur -antologie de texte istorice (Paladie, Teodor al Trimitundei, Socrates, Sozomen, Teodoret al Cirului), traducere și introducere de Pr. Constantin Cornițescu

 

Volume în curs de publicare:

 

Sf. Maxim Mărturisitorul, Tâlcuire la Tatăl nostru, traducere de D. Stăniloae

Foto Evenimente
Anul omagial - 2017
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod