opera-cultural-misionara > Comisia Patristică > Antologie de texte și studii privind istoria cărții, a scrisului și a bibliotecilor în istoria creștinismului

Antologie de texte și studii privind istoria cărții, a scrisului și a bibliotecilor în istoria creștinismului

PATRIARHIA ROMÂNĂ

COMISIA PATRISTICĂ

 

Departamentul „Carte Patristică”

 

Mănăstirea Antim, Str. Mitropolit Antim Ivireanul,

nr. 29, sector 4, București

Email: comisiapatristica@patriarhia.ro

 

Stimați și dragi colegi și prieteni,

 

Vă propunem colaborarea la un volum de texte și studii cu titlul: Antologie de texte și studii privind istoria cărții, a scrisului și a bibliotecilor în istoria creștinismului din Antichitate până astăzi (titlul este provizoriu și l-am extins pentru a fi mai limpede). Precizăm că scopul volumului este unul pragmatic, mai puțin de cercetare propriu-zisă (nu din cauza timpului, altfel v-am fi solicitat cu un an înainte), cât de informare și de inițiere într-un subiect mai puțin cunoscut nu doar de publicul larg, ci și de cei apropiați Bisericii. Din ce am constatat, chiar în lumea teologică domnește oareșce ignoranță cu privire la această temă.

 

De aceea vă invităm să colaborați cu următoarele posibile articole și studii:

 

 • 2-3 articole despre carte și scris în lumea greco-romană și orientală păgână antice (papirus, pergament, codex etc.).
 • Despre scris, lectură, circulația manuscriselor în lumea iudaică anterioară creștinismului.
 • Carte, lectură, biblioteci, circulația manuscriselor, impactul lor în Biserica primară.
 • Creștinismul și cartea. Aspecte generale, transformări, specific.
 • Cărțile de cult (de rugăciuni) din Antichitate până astăzi, o privire generală.
 • Lectura în spațiul privat laic, în monahism, cartea în spațiul eremitic (Părinții Deșertului, Pateric etc.).
 • Cărțile profane (filosofice, literare, științifice) în Biserică.
 • Bibliotecile creștine ieri și azi.
 • Rolul cărții în educația creștină. Școlile creștine.
 • Creștinism și clasicism greco-roman: literatura patristică, educație, polemici.
 • Problematica limbilor în Antichitatea creștină, traducerea în Biserica veche, comunicarea între spații lingvistice diverse.
 • Carte, lectură, biblioteci, circulația manuscriselor în Antichitatea târzie.
 • Carte, lectură, biblioteci, circulația manuscriselor în Bizanț.
 • Carte, lectură, biblioteci, circulația manuscriselor în afara oikoumene-ei greco-romane, id est în Orient, Africa, spațiul slav ș.a.
 • Colecțiile canonice în Orient și Occident.
 • Carte, lectură, biblioteci, circulația manuscriselor în Occidentul medieval.
 • Apariția tiparului. Impactul asupra cărții creștine.
 • Carte, lectură, biblioteci, circulația manuscriselor în Evul Mediu Românesc.
 • Carte, lectură, biblioteci, circulația manuscriselor și cărților în perioada modernă în spațiul european și cel românesc.
 • Cartea creștină în regimurile naziste, socialiste, comuniste etc., inclusiv la noi între anii 1948-1990.
 • Cartea creștină în cadrul confesiunilor ne-ortodoxe: romano-catolice, protestante, neoprotestante.
 • Sfânta Scriptură, canon, istorie, receptare din Antichitate până astăzi (epoci, spații culturale, traduceri etc.)
 • Tradiția biblică românească.
 • Cartea creștină astăzi; lectură, interes, impact social, spiritual etc.
 • Traducerile patristice ieri și astăzi.
 • Necesitatea relansării studiului limbilor vechi. Conservarea manuscriselor și cărților vechi.
 • Alte articole de interes ar fi: circulația manuscriselor patristice în Bizanț și Evul Mediu occidental și spațiul românesc medieval și modern; carte și lectură în gândirea patristică, rolul spiritual al lecturii în viața creștină, cartea teologică în viața tinerilor de astăzi, problematica lecturii teologice astăzi, provocări, neajunsuri, beneficii, necesitatea discernământului, kitsch-ul literar creștin, editarea textelor vechi, traducerea lor etc.
 • Texte patristice, medievale, moderne (traduse sau în limba română) cu privire la tema noastră. De pildă, fragmente din corespondența unor scriitori creștini cu privire la cărți, biblioteci, lectură etc.
 • Primim cu plăcere și alte sugestii, idei, subiecte cu privire la tema „Cărții în Biserică”.
 • Stil limpede, mai puțin savant, ușor lizibil și accesibil marelui public.
 • Caracter științific (afirmații argumentate, adnotări, bibliografie), însă nu arid și ultra-specializat; se va evita și căderea în familiaritate excesivă, ori simplitate penibilă, vehiculând truisme și stereotipuri; volumul este unul de popularizare, dar de o ținută mai elevată.
 • Unele articole, în special cele privind cartea creștină în modernitate vor putea avea un caracter eseistic.
 • Preferăm redactarea în limba română. Dacă aveți articole deja scrise (dar în alte limbi) v-aș ruga să le traduceți.
 • Tonul articolelor va fi irenic, nepolemic, lipsit de resentimente și atacuri la adresa altor confesiuni, dar, probabil nu e nevoie de precizat așa ceva.
 • Evidențierea aspectelor negative ale istoriei cărții creștine se va face ponderat, cu discernământ și atenție.
 • Metodologia redactării articolelor o veți primi după anunțarea și stabilirea colaborării.
 • Nu avem, momentan, o limită de pagini a volumului, dar recomand maximum 50 pagini pentru un articol.
 • Alte detalii (publicarea unor fotografii, schițe, planșe, utilizrea fonturilor pentru termeni și pasaje redactate în alte limbi) le vom discuta pe parcurs.

 

 

Scopul volumului este unul simplu: să ofere o perspectivă diacronică a evoluției scrisului, materialelor de scris, a cărților (manuscriselor), a bibliotecilor creștine, a lecturii în istoria creștinismului. Caracterul scriiturii va fi mai didactic, sintetic, mai expozitiv, mai general. Fără îndoială, analiza unor cazuri relevante este binevenită. Dat fiind termenul scurt pentru predarea materialelor, precum și caracterul expozitiv al cărții, materialele vor avea următoarele caracteristici:

 

Dacă aveți articole și studii și eseuri gata scrise pe această temă le puteți republica fără probleme la noi (eventual cereți permisiunea Editurii care le-a publicat anterior dacă est). O parte dintre cei cu care am discutat deja au asemenea articole gata scrise. În plus, multe din studiile și articolele cu tematică patristică, istorică relativă la istoria creștinismului pot fi adaptate la tema noastră; aceasta fiindcă sursa principală pentru istoria Bisericii o constituie materialele scriptice.

 

 

Termenul limită pentru predarea materialelor este octombrie 2016.

 

 

Precizez că volumul va apărea spre sfârșitul anului, sau la începutul anului următor la Editura Basilica a Patriarhiei Române (acreditată B în sistemul ISI, iar din toamnă va intra în A). Așa că articolele publicate în acest volum vor cântări greu în bibliografiile dumneavoastră, mai ales în ale celor tineri și însetați de promovare, mai puțin a propriei persoane, cât a culturii și științei.

 

Vă rog să difuzați acest material și să invitați și pe alți colegi și prieteni din sfera academică să colaboreze cu articole și studii.

 

 

Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe adresa Departamentului „Carte Patristică”: comisiapatristica@patriarhia.ro

Foto Evenimente
Anul omagial - 2017
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod