CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PATRIMONIU

 

CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PATRIMONIU

 

CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PATRIMONIU „SF. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” A ORGANIZAT UN CABINET DE STUDIU ȘI DOCUMENTARE, ÎN CADRUL CĂRUIA, CEI INTERESAȚI, POT CONSULTA LUCRĂRILE REALIZATE DE CĂTRE ABSOLVENȚII PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE ORGANIZATE ÎNTRE ANII 2006-2012

 

Lucrările, grupate tematic, se pot consulta la sediul „Centrului” din str. Maria Rosetti nr. 63, între orele 10-14, pe baza unei programări prealabile, la tel. 021/210.07.12.

 

____________________________________________

 

Coordonatorul sectorului:
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal.

 

Organizarea sectorului patrimoniul cultural:
Pr.dr.Florin Șerbănescu, consilier patriarhal coordonator.

 

Centrul pentru patrimoniul cultural „Sf. Constantin Brâncoveanu”:
Prof. Victor Simion, consilier patriarhal, organizator programe.
Prof. Mircea Sfârlea, consilier patriarhal, organizator programe

 

Comisia de pictură bisericească:
Diana Barbu, inspector eparhial.
Ana Ligia Solomon, inspector de specialitate.

 

Compartimentul restaurare:
Gabriel Pletea, inspector eparhial. Restaurator carte și documente.
Daniela Apreutesei, inspector eparhial. Restaurator tempera pe lemn.

 

Compartimentul secretariat – documentare:
Simona Nedu, inspector eparhial. Secretar-documentarist.

 

Adresa de contact:
Str. Maria Rosetti nr. 63, sector 2, București.
Tel/Fax: 021/210.07.12; 021/210.07.13.
E-mail: patrimoniulbisericesc@yahoo.com

 

 

CENTRUL PENTRU PATRIMONIUL CULTURAL „SF. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”.

 

Cine suntem?


Înființat și acreditat în anul 2007, Centrul pentru patrimoniul cultural „Sf. Constantin Brâncoveanu” este autorizat să organizeze programe de formare profesională (inițiere, perfecționare, specializare) pentru personalul eclezial și laic (din muzeele sau colecțiile de stat) ce administrează, gestionează, protejează, cercetează și pune în valoare bunuri din patrimoniul cultural național. Programele sale au la bază standardele ocupaționale unice, aprobate de către Comisia Națională de Formare Profesională a Adulților – C.N.F.P.A, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, fapt ce conferă diplomelor eliberate, o recunoaștere națională. Centrul figurează  în Registrul național al formatorilor din România.

 

Care sunt domeniile de pregătire?


Centrul este autorizat să organizeze programe de perfecționare pentru ocupațiile de: muzeograf, conservator bunuri culturale, gestionar-custode, restaurator bunuri culturale, bibliotecar, ghid obiectiv cultural, arhivar-documentarist,să specializeze în domeniile: pedagogiei muzeale, managementului muzeal, patrimoniului imaterial, evidenței științifice a patrimoniului, evidenței informatizate a bunurilor culturale ș.a. Poate organiza, la cerere, și alte programe de pregătiredin domeniul patrimoniului cultural național.

 

Ce rezultate avem?


De la înființare și până în prezent, un număr de 330 de cursanți din 92 de centre deținătoare de valori ale patrimoniului cultural național din întreaga țară, inclusiv de la muzeele de stat, au parcurs și absolvit programele noastre, obținând  Certificate de competență profesională cu timbru sec.

 

Care sunt locațiile de pregătire?


Cursurile se organizează în locații aparținând Bisericii Ortodoxe Române care asigură cele mai bune condiții de cazare, masă și de organizare a programelor. Acestea sunt: Mânăstirile Sfintei Cruci, Oradea (pentru zona „Vest”), Brâncoveanu-Sâmbăta de Sus (zona „Centru”), Neamț (zona „Nord”), Caraiman-Bușteni (zona „Prahova”), Bistrița-Vâlcea (zona „Sud”), Dervent și Techirghiol (zona „Dobrogea”), Centrul Mitropolitan Iași (pentru zona „Moldova”) și, evident, București.

 

Cine sunt lectorii?


Lectorii, pentru fiecare dintre specialitățile de pregătire, sunt cadre academice și universitare, cercetători, doctori sau doctoranzi, experți, specialiști cu îndelungată experiență în domeniile respective, directori de muzee, muzeografi etc. (din Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea, Brașov, Constanța, București ș.a.). Suntem în parteneriat cu câteva dintre marile muzee din țară pentru practica documentară. Colaborăm cu centre sau institute de specialitate din străinătate.

 

 

Ce avantaje vă oferă Centrul nostru?

 

- cele mai mici costuri pentru pregătirea unui cursant/modul de 12 zile: cca 1300 lei (taxa de curs, cazare și masă completă) ;- locații în zone de interes turistic și cultural; - costuri minime pentru transportul participanților (prin arondarea zonală a locațiilor); - suport de curs gratuit (volumul „Muzeologie generală”, 500 pagini); - excursii de studiu și documentarela final de program.

 

 
CENTRUL PENTRU PATRIMONIUL CULTURAL „SF. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”
AL PATRIARHIEI ROMÂNE, AUTORIZAT CA FORMATOR NAȚIONAL, ORGANIZEAZĂ, ÎN ANUL 2013, PENTRU TOȚI DEȚINĂTORII DE BUNURI CULTURALE (INCLUSIV MUZEELE DE STAT), URMĂTOARELE PROGRAME DE INIȚIERE, PERFECȚIONARE ȘI SPECIALIZARE PROFESIONALĂ: 
 
 
 
 
            1- muzeografi – studii superioare (perfecționare, 9 locuri)
            2- muzeografi – specializare: „pedagogie muzeală - relații publice-comunicare”
                            (pentru persoanele care au parcurs modulul  „Muzeologie generală”– 10 locuri)
            3- ghid obiectiv cultural (religios) – studii superioare (perfecționare -11 locuri)
            4- gestionari custozi - studii superioare și medii (perfecționare-15 locuri)
            5- conservatori bunuri culturale - studii superioare și medii:
                           a-perfecționare - 15 locuri,
                           b-specializare (pentru persoanele care au parcurs programul de perfecționare)
                                  – conservare lemn /suport lemn,- pictură tempera/ulei,- metal. (10 locuri).
           6- bibliotecari – studii superioare și medii (11 locuri)
           7- contabilitate primară (20 locuri)
           8- evidența și gestiunea patrimoniului – inițiere - (serii de câte 25 locuri)      
             Se pot organiza și alte programe, la cerere.
 
            Cursurile se desfășoară  pe durata a 3 module (de câte 12, 12, 4 zile) pentru programele de perfecționare și două module (6, 6 zile), pentru programele de specializare, respectiv, 1 modul/semestru.    
     
Tariful este de cca 1350 lei/modul (din care 325-taxa de curs, cca 1025 lei - cazarea și masa completă).
 
                   Înscrierile se primesc, în limita locurilor,  până la data de 30 martie 2013, pe adresa Centrului:
 
                       Str. Maria Rosetti nr. 63, sector 2, București, , tel.fax: 021.210.07.12. 
                              e-mail: patrimoniulbisericesc@yahoo.com
 
                    Persoana de contact: prof. Victor Simion, consilier patriarhal, tel.:0727/056.934.
 

 

Oferta de programe pentru perioada 2012 – 2013.

 

PROGRAMUL

 NIVEL
STUDII

 DURATA
(pe module)

     STRUCTURA   TEMATICĂ

COST 

  CONTACT

 

1. MUZEOLOGIE
GENERALĂ

 
S.S.

12,12,5 zile
(3 semestre,
cu atestare)

Muzeologie,conservare,evidența  științifică, cercetarea și valorificarea patrimoniului, ghidajul, relațiile publice, pedagogia muzeală, managementul colecțiilor ș.a.

330 lei/
modul/
pers.(*

      Prof.
Victor Simion
Tel.:
0727/05.69.34.

 

2. GESTIONAR –
CUSTODE
SALĂ

 

S.S.
S.M.

 

  IDEM

Muzeologie generală, legislația de     patrimoniu, evidența, gestiunea, conserva-   area  și  amenajarea depozitelor. Practică
specifică.

 

IDEM

  
    Prof.
Victor Simion

 

3.CONSERVATOR
BUNURI
CULTURALE

 

S.S.
S.M.

 

  IDEM

Principiile generale ale conservării, legislația specifică, factorii de degradare ai patrimoniului, conservarea pe tipuri de materiale, ambalarea, manipularea, transportul, evidența științifică etc. Practică specifică.

 

IDEM

  
Prof.
Victor Simion

   
4.  GHID
OBIECTIV
CULTURAL

 

S.S.

 

  IDEM

Muzeologie și conservare; tehnica ghidajelor, elemente de istoria artelor (europene, bizantine, românești), pedagogie muzeală. Relații publice – comunicare ș.a.

 

IDEM

 

       Prof.
Victor Simion

 

5.BIBLIOTECAR

S.S.
S.M.

12, 12, 5 zile
(3 semestre,
cu atestare)

Pregătire specifică, teoretică și practică, în centrele zonale specificate, cu specialiști recunoscuți în domeniul biblioteconomiei.

 

IDEM

      Prof.
Mircea Sfârlea
0727/35.49.39.

 

6. RESTAURATOR
BUNURI
CULTURALE

 

S.S.
și
S.M.

 

4 semestre,
în funcție de
specialitate

Pregătire specifică în funcție de tehnica de lucru, și în conformitate cu standardele de pregătire. Domenii: carte veche și documente; tempera pe lemn (icoane).

 

Prof. Gabriel
Pletea (carte)
Prof. Daniela
Apreutesei  
(icoane)

7. GESTIUNEA ȘI
        EVIDENȚA
(INFORMATIZATĂ)
              A         PATRIMONIULUI

 

S.S.
S.M.

 
3 zile (**

Legislația referitoare la gestiunea și inventarierea patrimoniului. Documentele specifice: fișe, registre de inventar, decizii ș.a.m.d. Introducerea în baza de date, centralizarea ș.a

 

300 lei

 

 Colectivul
Centrului

 

*) – Suma se referă, numai la taxa de curs percepută de Centru, pentru fiecare din cele 3 module. Costurile pentru cazarea și masa participanților se achită separat, la unitatea de cazare, fie cash fie pe bază de factură. Acestea sunt, în medie, 90 lei /zi (cazare - în camere cu 2 paturi, grup sanitar propriu,- 3 mese/zi,  cafea, apă minerală ș.a.)-


Costul general/modul/participant este de cca 1350 lei; este cel mai mic tarif perceput pentru programele de perfecționare în domeniul patrimoniului cultural, din România !


În funcție de proveniența și ponderea numerică a participanților, cursurile se vor organiza la unul din centrele (filialele) următoare: Mânăstirea Brâncoveanu (Sâmbăta de Sus), Mânăstirea Sfintei Cruci (Oradea), Mânăstirea Bistrița (Vâlcea), Mânăstirea Caraiman (Bușteni), București sau altele. Se urmărește reducerea distanțelor  de parcurs de către cursanți cu importante economii la transportul acestora.


**) – Aceste instruiri de scurtă durată se pot organiza, la cerere, și în locații din provincie, cu un număr de minimum 25 participanți care, la final, primesc „Diplome de participare”. La acest program au participat, în perioada 2011- 2012,  peste 400 de persoane cu responsabilitate în evidența și gestiunea patrimoniului. 


Noul ciclu de programe (modulul I , 12 zile) va începe, diferențiat,  în lunile septembrie și octombrie 2012 și va continua cu modulele II (12 zile) și III (5 zile), în trimestrele 2 și, respectiv, 3, ale anului 2013.


La cerere, se pot organiza și alte programe de interes, neincluse în această ofertă.


Înscrierile se fac pe  bază de adresă fermă, nominală, cu menționarea programului și de datele personale ale cursantului (nume, prenume, data nașterii, studii absolvite, profesia de bază, locul actual al activității).

 

Pentru detalii, corespondență sau orice fel de informații, contactați-ne la „adresa de contact” sau
telefonic, la numerele menționate în dreptul coordonatorilor de cursuri.

 

 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod