opera-cultural-misionara > Comisia Patristică > Colecția "Credința ortodoxă"

Colecția "Credința ortodoxă"

 

 

Colecția „Credința Ortodoxă”

Editura Institutului Biblic și de Misiune al Patriarhiei Române
 
 

Volume îngrijite de Departamentul „Carte Patristică”:

 

Redactor coordonator: Ierom. Policarp Pîrvuloiu

Secretar: Mircea Adrian Băiculescu

Redactor: Alin Mihăilescu (din 2015) Maria Rizeanu și Florin Filimon (până în 2015)

 

Volume publicate:

 

Vol. 1 Sf. Vasile cel Mare, Despre botez

introducere, traducere și note de Policarp Pîrvuloiu

 

Vol. 2 Fer. Ieronim, Trei vieți de monahi. Împotriva lui Helvidius. Epistole

Trei vieți de monahi, introducere, traducere și note de Ioana Costa, Fer. Ieronim, Împotriva lui Helvidius, despre pururea fecioria Maicii Domnului, Epistolele 3 (Despre viața ascetică), 25 (Despre cele zece nume prin care este invocat Dumnezeu la evrei) și 57 (Despre cel mai bun mod de a traduce) -  introducere, note, traducere și introducere generală la volum de Constantin Răchită.

 

Vol. 3 Sf. Benedict de Nursia, Regulile monahale; Sf. Grigorie cel Mare, Viața Sf. Benedict de Nursia

introducere, traducere și note de Lăcrămioara Tofan

 

 Vol. 4 Tertulian, Despre botez

introducere, traducere și note de Policarp Pîrvuloiu.

 

Vol. 5 Sfântul Epifanie de Salamina,  Omilii La Florii, Sâmbăta Mare, Înviere, Înălțarea la ceruri, Sfânta Fecioară Maria, Florii (fragment), Înviere (fragment)

introducere, traducere și note de pr. dr. Ilie Toader.

 

Vol. 6 Fericitul Augustin, Predici la Crăciun, Anul Nou și Bobotează

traducere, introducere și note de Corneliu Clop

 

Vol. 7 Sf. Ciprian al Cartaginei, Despre unitatea Bisericii universale -  traducere, introducere și note de Alexandru Stan, Sf. Ciprian al Cartaginei, Despre condiția muritoare a omului, traducere, introducere de Adina Roșu, note de Policarp Pîrvuloiu.

 

Vol. 8 Sf. Ioan Gură de Aur, Despre obscuritatea profețiilor - traducere, introducere și note de Radu Mustață

 

Vol. 9 Fericitul Augustin, Predici la Înălțare și Rusalii, 

traducere, introducere și note de Corneliu Clop

 

vol. 10 Sf. Grigorie Teologul, Panegiricul Sf. Vasile cel Mare,

traducere, introducere și note de Ioana Costa

apărut în luna iulie 2014

 

vol. 11 –Fericitul Ieronim, Omilii la Evanghelia după Marcu, Omilii diverse,

traducere, introducere și note de Alin Mihăilescu

apărut în luna august 2014

 

Vol. 12. – Sfântul Grigorie de Nyssa, Omilii la Sărbători, Viața Sfintei Macrina,

Traduceri, introducere și note de ierom. Agapie Corbul și Maria Rizeanu

apărut în luna martie 2015

 

Vol. 13 – Fericitul Augustin, Despre folosul căsătoriei. Despre căsătorie și pofta păcătoasă,  traducere, introducere și note de Anca Meiroșu

apărut în luna august 2015

 

volume în curs de publicare:

 

Vol. 14 –  Evagrie, Scolii la Pilde și Ecclesiast - traducere, introducere și note de ierom. Agapie Corbul

Foto Evenimente
Anul omagial - 2017
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod