COMPONENTA CULTURĂ

 

COMPONENTA CULTURĂ

 

Coordonatorul Sectorului Cultură și Patrimoniu Religios:

Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul - Episcop Vicar Patriarhal

Organizare-Componenta Cultură
Consilier patriarhal: Pr.dr. Florin ȘERBĂNESCU
Inspector eparhial: Drd. Nicolae-Tiberiu OLARIU

 

Date de contact:
Adresa: Str. Maria Rosetti, nr.63, sector 2, București, cod poștal 20484
E-mail: sectorulcultural@yahoo.com

Componenta Cultură este parte integrantă a Sectorului Cultură și Patrimoniu Religios, funcționând în baza hotărârilor adoptate de Permanența Consiliului Național Bisericesc, în cadrul ședinței din data de 23.10.2012, privind reorganizarea Sectorului patrimoniu cultural, având ca și atribuții: realizarea de emisiuni pe postul TRINITAS-TV și reprezentarea Patriarhiei Române la aniversări, comemorări, relații cu instituții de cultură din țară și străinătate, aspecte culturale privind diaspora ortodoxă română și componenta culturală a relațiilor interconfesionale și interreligioase.


Consilierul patriarhal responsabil cu aspectele de cultură este Pr.dr. Florin Șerbănescu.


Din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Pr. dr. Florin Șerbănescu, consilier patriarhal, realizează, în cadrul grilei de programe a postului de televiziune TRINITAS – TV al Patriarhiei Române, ciclul săptămânal de emisiuni de dezbatere, „Comori ale Ortodoxiei”, cu durata de o oră, cu tematică variată și participarea unor invitați de prestigiu din lumea bisericească și laică.


Pr. dr. Florin Șerbănescu, consilier patriarhal, a realizat de asemenea, o serie de alte emisiuni și interviuri pentru TRINITAS – TV, RADIO-TRINITAS și ziarul „LUMINA”.


Din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Pr. dr. Florin Șerbănescu participă, ca reprezentant al Patriarhiei Române, la numeroase manifestări culturale și bisericești (sesiuni de comunicări, conferințe, simpozioane, vernisaje, lansări de carte, adunări comemorative și omagiale, hramuri și alte slujbe religioase, concerte etc.) organizate de Academia Română, muzee, biblioteci și alte instituții culturale și bisericești, prezentând alocuțiuni, mesaje, comunicări, conferințe sau cuvinte de învățătură adecvate manifestărilor respective.


Totodată este asigurată legătura și, după caz, colaborarea Patriarhiei Române- Administrația Patriarhală cu Arhiepiscopia Bucureștilor, cu alte Centre Eparhiale și cu o serie de instituții și asociații pentru diferite alte activități sau proiecte culturale (apariții editoriale, organizări de expoziții, proiecte de steme eparhiale, emisiuni filatelice și numismatice etc.).


La editura „Basilica” a Patriarhiei Române se află în pregătire lucrarea „Valori ale Ortodoxiei Românești- Mânăstirea Căldărușani”, iar textul comunicării „O falsă dilemă: biserici mari sau biserici mici? Biserici adaptate la funcțiuni!”, susținută în cadrul conferinței „Spațiul cultural comun românesc. Patrimoniul cultural românesc, probleme, teme, proiecte comune”, desfășurat în Republica Moldova, la Chișinău, a fost predat pentru publicare în revistele bisericești „Biserica Ortodoxă Română” și „Glasul Bisericii”, și postat pe site-ul „Construim Catedrala” și pe cel al „Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni. În anul 2018, în cadrul aceleiași conferințe desfășurate la Chișinău, a prezentat expunerea pe tema <<Vetre ale Ortodoxiei din Republica Moldova pe postul TRINITAS-TV al Patriarhiei Române, în cadrul ciclului de emisiuni „Comori ale Ortodoxiei”>>.


Au fost elaborate și încredințate spre publicare de către pr. dr. Florin Șerbănescu la Editura Cuvântul Vieții a Arhiepiscopiei Bucureștilor studiile: „Mărturii despre Patriarhul Justinian” și „Etape în evoluția picturii ortodoxe românești”. La Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei au apărut studiile: „O mărturie privind logica istorică în înțelegerea unor evenimente din Țara Românească de la începutul secolului al XVI-lea”, „Vechea Catedrală Mitropolitană din Târgoviște și locul său în arhitectura ortodoxă românească” și „Etape în evoluția picturii ortodoxe românești” și se află în curs de publicare studiul „Devenirea statală a poporului român de la începuturi la unitatea deplină și mai departe... – eseu de conștiință românească în Anul Centenar al Marii Uniri”, iar la Editura Arhiepiscopiei Rîmnicului a apărut studiul „Orânduirea vieții de obște în Mânăstirea Căldărușani în epoca paisiană”.


Pr. dr. Florin Șerbănescu activează ca membru de onoare în cadrul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din Ministerul Culturii și Identității Naționale.


Drd. Nicolae-Tiberiu Olariu, inspector eparhial, asigură activitatea de secretariat a Componentei Cultură din cadrul Sectorului Cultură și Patrimoniu Religios.


Participă, cu regularitate, la o serie de manifestări culturale și bisericești (sesiuni de comunicări, conferințe, simpozioane, vernisaje, lansări de carte etc.).


Cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, a prezentat alocuțiunea cu titlul „Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea colecțiilor Bibliotecii Academiei Române” în cadrul Simpozionului Științific „Valori patrimoniale ale Bibliotecii Academiei Române”, organizat de Biblioteca Academiei Române cu ocazia împlinirii a 150 de ani de existență și a devenit doctorand la Școala Doctorală a Facultății de Istorie din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, cu o temă a tezei de doctorat de interes deosebit pentru Ortodoxia Românească: „Patrimoniul Cultural Mobil al Bisericii Ortodoxe Române și periplurile sale în secolele XIX-XX” (îndrumător: prof. univ. dr. Ioan Opriș).


Totodată, a publicat diverse articole și texte literare în Ziarul „LUMINA”, având ca tematică evocarea biografiei unor personalități culturale românești și contribuția Bisericii Ortodoxe Române la ideea de unitate națională.

Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod