Componenta Patrimoniu religios

 

Componenta Patrimoniu religios

 

CENTRUL „SFÂNTUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

 

Pictor și restauraor Dan Mihai Ivanovoci – consilier patriarhal

 

Prof. Mircea Viorel Sfârlea – consilier patriarhal

 

Prof. Victor Simion - consilier patriarhal

 

Expert restaurator pictură pe lemn drd. Daniela Apreutesei - inspector eparhial

 

Restaurator pictură Gabriela Lungu - inspector eparhial

 

Restaurator pictură Alina Ștefania Buterez

 

Restaurator pictură Ioana Maria Giura

 

Expert restaurator carte veche Gabriel Pletea – inspector eparhial

 

Restaurator carte veche Liliana Frățilă – inspector eparhial

 

Asistent Simona Zaharăchescu – inspector eparhial

 

Adresa: str. Maria Rosetti 63, sector 2, București, telefon/fax: 021 210 0712

 

1. Programe de formare și perfecționare profesională

 

S-au organizat, în București, Zalău, Oradea, Giurgiu, Târgoviște și Galați, 8 programe de pregătire pentru specializările Conservatori Bunuri Culturale, Muzeologie Generală, Gestionar-Custode, la care au participat 107 cursanți și 4 programe de Evidența și Gestiunea Patrimoniului, la care au participat 284 de cursanți.

 

De asemenea, s-a organizat Cabinetul de Studii și Documentare al Centrului ce cuprinde 228 de lucrări și studii din domeniile specifice patrimoniului cultural național.

 

S-a reactualizat site-ul Centrului de Pregătire pentru Patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu”.

 

A fost inaugurată o nouă filială de pregătire la Galați (Arhiepiscopia Dunării de Jos).

 

Au fost publicate 4 articole și studii în publicațiile Patriarhiei Române și s-au acordat 6 interviuri la TV TRINITAS.

 

A fost tipărit un pliant de prezentare a Centrului de Pregătire pentru Patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu”.

 

Vor fi continuate și se vor finaliza în cursul anului 2014 cele două programe începute în anul 2013.

 

S-au purtat discuții preliminarii cu reprezentații firmei Computerland în vederea sponsorizării unor noi programe în anul 2014.

 

2. Situaţia generală a lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice bisericeşti (cca. 3900 în întreaga ţară) se prezintă, pe baza datelor transmise de la eparhii.

 

3. Lucrări și intervenții de conservare și restaurare a patrimoniului mobil

 

În cele două laboratoare ale Centrului Sf. Constantin Brîncoveanu,  laboratorul de restaurare icoane și laboratorul de restaurare carte veche s-au derulat lucrări de restaurare în colaborare cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Arhiepiscopia Bucureștilor, parohia „Grădina Icoanei”, parohia „Sf.Gheorghe Nou”.

 

Astfel, în laboratorul de restaurare icoane au fost întocmite documentații și s-au efectuat tratamente de dezinfecție și dezinsecție, consolidare și restaurare la un număr de 115 icoane.

 

În cursul anului 2014, vor intra în atelier, conform unei înțelegeri cu P.S. Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor un număr nedefinit de icoane în vederea restaurării; vor fi executate lucrări de restaurare la cererea unor parohii, eventual urgențe și va fi restaurată catapeteasma de la parohia Sf. Gheorghe – Nou.

 

În laboratorul de restaurare carte au fost întocmite documentații și s-au efectuat lucrări de restaurare la un număr de 19 cărți.

 

Alte intervenţii au fost realizate la Arhiepiscopia Iaşilor - în cadrul Centrului Resurrectio, la Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, Episcopia Giurgiului etc.

 

Obiectivul specific major al etapei actuale de dezvoltare a activităţii patrimonial-culturale din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, îl constituie organizarea şi acreditarea, inclusiv prin pregătirea şi atestarea personalului de specialitate necesar, a unor ateliere bisericeşti de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural mobil (exemplu: Patriarhia Română – Sectorul Patrimoniul Cultural, Mănăstirea Bistriţa, jud. Vâlcea, Episcopia Buzăului şi Vrancei, Arhiepiscopia Tomisului şi altele).

 

4. Evidenţa patrimoniului bisericesc mobil. La nivelul întregii ţări, activitatea de evidenţă a patrimoniului bisericesc mobil s-a continuat prin aplicarea prevederilor protocolului de colaborare dintre Patriarhia Română şi Ministerul Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei, încheiat în anul 2000 (temei 790) şi reactualizat, pe temei 5204, în anul 2005. Conform raportărilor primite de la eparhii, au fost întocmite peste 23.547 fişe însoţite de imagini fotografice. La multe unităţi patrimoniale bisericeşti s-au revizuit şi îmbunătăţit sistemele de securitate.

 

5. Muzee şi colecţii bisericeşti. În Patriarhia Română funcţionează, în prezent, un număr de 317 unităţi cu activitate în domeniul patrimoniului bisericesc mobil, cu peste 600 angajaţi, din care: 275 muzee şi colecţii muzeale şi 42 de centre de ocrotire.

 

6. Sesiuni de comunicări științifice și simpozioane pe probleme de patrimoniu.

 

Din inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a organizat, de către Sectorul Patrimoniu Religios, în parteneriat cu Sectorul Teologic-Educațional, concursul „Icoana Ortodoxă - Lumina Credinței”, Ediția a II-a (secțiunile frescă și mozaic), având ca temă Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena. În colaborare cu Editura Basilica a fost editat un catalog al lucrărilor premiate, cu un cuvânt introductiv al Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL. În data de 21 mai, cu ocazia hramului istoric al Catedralei Patriarhale - Sfinții Impărați Constantin și Elena, a avut loc premierea câștigătorilor de către Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL și vernisajul expoziției lucrărilor premiate la Palatul Patriarhiei, în Sala Europa Christiana.

 

În data de 22 mai 2013, urmare a contractului încheiat cu Sectorul Social-Filantropic coordonat de Radu Neuman, consilier patriarhal, a avut loc un seminar cu privire la legislația, conservarea și restaurarea patrimoniului, la care au fost invitați să participe toți Consilierii culturali de la Eparhiile din țară.  Seminarul s-a ținut la Centrul „Dumitru Stăniloaie” (în cadrul programului „FORTE” coordonat de P. C. Pr. Dorel Moțoc, consilier patriarhal).

 

În perioada 4 – 7 noiembrie a avut loc conferința „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”, iar în data de 12 noiembrie a avut loc sesiunea de comunicări „Secularizarea averilor bisericești. Motivații și consecințe 1863”, evenimente la care au participat și membri ai Sectorului Cultură și Patrimoniu Religios.

 

7. Membrii Centrului „Sfântul Constantin Brâncoveanu” s-au deplasat în teritoriu pentru a oferi sprijin și consultanță în organizarea unor expoziții și colecții.

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod