comisia-de-pictura-bisericeasca > Examene > EXAMENE DE AUTORIZARE ORGANIZATE DE COMISIA DE PICTURĂ BISERICEASCĂ

EXAMENE DE AUTORIZARE ORGANIZATE DE COMISIA DE PICTURĂ BISERICEASCĂ

 

EXAMENE DE AUTORIZARE ORGANIZATE DE COMISIA DE PICTURĂ BISERICEASCĂ

 

 

Cu binecuvântarea Preafericitului Pǎrinte Daniel - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Președintele Comisiei de Pictură Bisericească, în perioada  31 martie-08 aprilie 2014 se organizeazǎ examene de autorizare a stagiarilor care au efectuat integral perioada de practicǎ pe șantiere aprobate de Patriarhia Română.

 

Programul dupǎ care se vor desfǎşura examenele de autorizare este: 17-21 martie 2014 – perioada de înscriere, 31 martie – 05 aprilie 2014 - susținere probǎ practicǎ, 07-08 aprilie 2014 – susținerea probei teoreticǎ.

 

Proba practicǎ constǎ în executarea unei picturi realizată pe perete în tehnica frescă (stilul bizantin) în termen de 5 (cinci) zile cu o temă repartizată de Comisia de examinare.

 

Candidații admiși la examen obțin autorizarea ca zugravi, respectiv pictori bisericești, după următoarele criterii: zugravi bisericești de categoria a IV-a provizoiu sunt candidații care au obținut media generală între 6, 00 – 7,50, zugravii bisericești de categoria a IV-a definitiv sunt candidații care au obținut media generală între 7,51 – 8, 50, pictori bisericești de categoria a III-a provizoiu sunt candidații care au obținut media generală între 8,51 – 9,50, pictori bisericești de categoria a III-a definitiv sunt candidații care au obținut media generală între 9,51 – 10,00.

 

Informații suplimentare privind desfășurarea examenului de autorizare a pictorilor bisericești se pot obține la Cancelaria Comisiei de Pictură Bisericească din Bulevardul Regina Maria nr. 1, bl. P5B, etaj 3, București, la numărul de telefon 021/406.71.85 sau pe internet la adresa comisiadepicturabisericeasca@yahoo.com.

 

Dr. Diana Barbu - Secretar Comisia de Pictură Bisericească

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod