patriarhul > Mesaje > Mesaj de condoleanţe adresat Familiei Doamnei Teodora Ianculescu Spătaru

Mesaj de condoleanţe adresat Familiei Doamnei Teodora Ianculescu Spătaru


Patriarhul României a adresat familiei Doamnei Teodora Ianculescu Spătaru un mesaj de condoleanţe, ca urmare a trecerii sale la cele veşnice[1]:

Bucureşti, 21 septembrie 2015

Familiei Doamnei Teodora Ianculescu Spătaru

Îndurerată familie,

Am aflat cu multă tristeţe vestea trecerii neaşteptate din această viaţă, a doamnei Teodora Ianculescu Spătaru, cunoscut pictor şi expert restaurator de monumente istorice şi bisericeşti.

Arta picturii bizantine şi a restaurării vechilor monumente bisericeşti pe care o stăpânea Doamna Teodora Ianculescu Spătaru nu este o artă obişnuită, ci una sacră, adică teologică şi liturgică, care semnifică întâlnirea omului cu Dumnezeu Cel Sfânt sau cu Sfinţii Lui.

Grija domniei sale pentru păstrarea şi redescoperirea bogatului tezaur românesc al picturii bisericeşti ortodoxe constituie un model şi o cale de întărire a credinţei şi a evlaviei, ştiut fiind faptul că dincolo de actul artistic, iconografia Bisericii Ortodoxe este în primul rând un mijloc de mărturisire a credinţei în Hristos şi a comuniunii spirituale a Lui cu Biserica.

Domnia sa a lucrat cu dăruire şi pricepere la restaurarea veşmântului pictural a multor biserici şi mănăstiri din ţara noastră, înscrise în tezaurul de valori al patrimoniului naţional, unde frumuseţea şi autenticitatea frescelor fac transparente zidurile, devenind ferestre spirituale vizibile ale prezenţei nevăzute a lui Hristos.

Între mănăstirile şi bisericile la care a lucrat Doamna Teodora Ianculescu Spătaru enumerăm: mănăstirea Hurezi (Vâlcea), mănăstirea Neamţ (jud. Neamţ), biserica Sfântul Ilie (Suceava), biserica Botezul Domnului (Turnu Severin), biserica mare a mănăstirii Sinaia (Prahova) biserica Colţea (Bucureşti), biserica Icoanei (Bucureşti), biserica parohiei Dudești Cioplea I (Bucureşti), precum şi catapeteasma bisericii Domnița Bălașa (Bucureşti).

Apreciind lucrarea domniei sale, în anul 2014, declarat An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română, i-am conferit personal doamnei Teodora Ianculescu Spătaru, Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu“ în cadrul manifestărilor organizate de Arhiepiscopia Râmnicului la Mănăstirea Hurezi.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Biruitorul morţii şi Domnul vieţii, Care ne spune: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi!” (Ioan 11, 25), să aşeze sufletul Doamnei Teodora Ianculescu Spătaru împreună cu drepţii, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit!

Veşnica ei pomenire din neam în neam!

Cu părinteşti condoleanţe şi binecuvântări pentru familia îndurerată,

               

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 


[1]Doamna Teodora Ianculescu Spătaru a trecut la cele veşnice în data de 18 septembrie 2015.