Mesaje

Articole
Puterea Crucii se arată în slava Învierii
Sfânta și Marea Vineri (Denia de Joi seara) - Taina iubirii divine răstignite de lumea păcatului
Scrisoare irenică la Sărbătoarea Învierii Domnului
Două decenii de zel misionar și multă osteneală
ÎNVIEREA LUI HRISTOS - ÎNTĂRIREA MARTIRILOR. Pastorală de Sfintele Paști 2014 a Patriarhului României
Buchetul virtuților din post, lumini ale biruinței duhovnicești
Pelerinajul de Florii, înaintare spre Înviere
UN MONAH DINAMIC ȘI UN PĂSTOR HARNIC
Mesaj de condoleanțe al Patriarhului României la trecerea la Domnul a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Gherasim
Mănăstirile ortodoxe - oglinzi ale transfigurării omului și universului
Binecuvântare pentru Jandarmeria Română - la împlinirea a 164 de ani de la semnarea actului de întemeiere
Un restaurator de valori și un creștin generos - Profesor dr. arhitect NICULAE VLĂDESCU (1927-2014)
Ctitor de biserici, stareț harnic și păstor evlavios - Arhimandritul Zenovie Ghidescu (1919-2014)
Tradiție și înnoire la Seminarul Teologic din Dorohoi
Un magistru al pedagogiei și un renumit cercetător - Profesorul George Văideanu (1924-2014)
Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe (Fanar, 6 - 9 martie 2014) - MESAJ
Sinaxa panortodoxă - eveniment spiritual reprezentativ
POSTUL - LUMINĂTOR AL BOTEZULUI
Ce conține Canonul cel Mare?
Cum și când se cânta/citește Canonul, cel Mare?
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod