patriarhul > Mesaje > Părintele Nicodim Dimulescu, la 80 de primăveri

Părintele Nicodim Dimulescu, la 80 de primăveri


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea a 80 de ani de viață a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Nicodim Dimulescu, Proinstarețul Mănăstirii Crasna din județul Prahova, 11 mai 2015:

 

Orice moment aniversar important din viața fiecărui creștin reprezintă un îndemn de a-și îndrepta gândul și rugăciunea către Dumnezeu, mulțumindu-I pentru darul vieţii şi pentru tot ajutorul primit de la El. O astfel de mulțumire se aduce astăzi Bunului Dumnezeu, când Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicodim Dimulescu, Proinstareț al Mănăstirii Crasna, judeţul Prahova, împlinește 80 de ani.

 

Părintele Arhimandrit Nicodim Dimulescu s-a născut în localitatea Cărpeniș, din județul Argeș, în data de 11 mai 1935. Vocația sa monahală s-a remarcat încă de la vârsta de 13 ani, când a intrat în obștea Mănăstirii Râmeț din județul Alba unde a viețuit vreme de un an, stabilindu-se apoi la Mănăstirea Slănic din județul Argeș, unde avea să se formeze duhovnicește și să primească îngerescul chip monahal, iar mai apoi darul preoției.

 

Anul 1967 a marcat un moment misionar deosebit în viața cuvioșiei sale. Cu binecuvântarea şi prin grija vrednicului de pomenire Patriarh Justinian, părintele Nicodim şi alți părinți de la Mănăstirea Slănic au fost trimiși să readucă la viață Schitul Crasna, care se afla la acea vreme fără călugări și într-o stare avansată de degradare.

 

În toamna anului 1999, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist a încredințat părintelui Arhimandrit Nicodim Dimulescu ascultarea de stareț al Mănăstirii Crasna, pe care a îndeplinit-o cu râvnă și dăruire.

 

În timpul stăreției sale, Mănăstirea Crasna a cunoscut o adevărată înflorire, atât din punct de vedere edilitar, cât și prin intensificarea vieții duhovnicești, la care se adaugă şi o frumoasă lucrare filantropică.

 

Amintim câteva dintre lucrările realizate în această mănăstire cu ajutorul lui Dumnezeu și sub directa supraveghere și coordonare a părintelui Nicodim: restaurarea bisericii mari cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, construirea unei biserici noi cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, construirea unui paraclis închinat Sfinților Români, a unui altar de vară cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, construirea a două corpuri de chilii în care locuiesc majoritatea viețuitorilor mănăstirii, construirea unui arhondaric pentru cazarea pelerinilor şi a unei trapeze de 300 de locuri, consolidarea și reamenajarea clopotniței, dar şi multe alte lucrări în gospodăria mănăstirii.

 

Pe lângă activitățile administrativ-gospodărești, părintele Arhimandrit Nicodim Dimulescu s-a implicat în formarea duhovnicească și teologică a unor monahi şi tineri, susținându-i să studieze în vestite școli teologice din țarăși străinătate, unii dintre ei devenind slujitori vrednici ai Bisericii noastre, ca stareți şi preoți, dar şi ierarhi, şase dintre membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române fiind fii duhovnicești ai Mănăstirii Crasna.

 

De-a lungul anilor, părintele Nicodim Dimulescu a lucrat cu timp și fără timp în folosul Bisericii, iar meritele sale nu au fost trecute cu vederea. Astfel, a primit rangul de protosinghel şi rangul de arhimandrit, precum şi Crucea Patriarhală din partea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist şi Ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena din partea Noastră, în anul 2010.

 

În urma unor probleme de sănătate, părintele Arhimandrit Nicodim Dimulescu s-a retras din ascultarea de stareț al Mănăstirii Crasna, în anul 2010, dedicându-se în această perioadă mai mult rugăciunii şi îndrumării duhovniceşti a pelerinilor care vin la Mănăstirea Crasna.

 

Ca semn de recunoaștere a întregii activități desfăşurate spre slava lui Dumnezeu şi slujirii aproapelui, conferim Preacuviosului Părinte Arhimandrit Nicodim Dimulescu cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române: Crucea Patriarhală (ediţie nouă).

 

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, să dăruiască Părintelui Arhimandrit Nicodim Dimulescu pace şi bucurie, multă sănătate şi ajutor în lucrarea duhovnicească folositoare obştii Mănăstirii Crasna şi tuturor clericilor şi credincioşilor mireni care vin în această mănăstire.

 

Întru mulți şi binecuvântaţi ani, Preacuvioase Părinte Proinstareţ Nicodim!

Cu multă prețuire şi binecuvântare,

 

 

D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod