opera-social-filantropica > Biroul pentru asistenţă religioasă în unitățile bugetare > Programa de examen pentru selecționarea preoților militari

Programa de examen pentru selecționarea preoților militari


TEMEI 812/2000
 
TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE SELECTIONARE A PREOTILOR CE VOR ACTIVA ÎN STRUCTURILE MILITARE
 
Lucrări scrise: 1. Teologie Dogmatică și Morală Ortodoxă; 2. Istoria Bisericii Ortodoxe Române;
Examinare orală: Pastorală și Misiologie; Predică și Cateheză; Practică Liturgică;
 
TELOGIE DOGMATICĂ SI MORALĂ ORTODOXĂ
 
 1. Sfânta Scriptură și importanța ei pentru viața creștinilor
 2. Sfânta Tradiție în viata Bisericii
 3. Comuniunea treimică reflectată în viața Bisericii și a lumii
 4. Creația - dar al lui Dumnezeu
 5. Păstrarea integrității lumii - datorie a creștinului în fața fenomenului secularizării ; concepția teonomă
 6. Omul, ființă teologică după chipul lui Dumnezeu, creatcătre o infinită asemănare
 7. Teologie și Cultură; aspecte ale raportului din perspectiva realităților contemporane
 8. Atitudinea Bisericii Ortodoxe fată de aspecte moral - sociale ale lumii contemporane (avort, divorț, abandonul copiilor, violenta, crima, droguri, practici malthusiene si neo-malthusiene)
 9. Probleme de bioetică din perspectiva creștină (eutanasie,transplant,transfuzii,clonare,etc.)
 10. Conceptul de libertate potrivit învățăturii creștine
 11. Valoarea vieții umane privită ca dar divin (problema sinuciderii)
 12. Noțiunea de aproapele din punct de vedere ortodox
 13. Dreptatea, iubirea și iertarea din punct de vedere ortodox
 14. Credința și nădejdea; valoarea virtuților pentru viața soldatului
 15. Temeiurile cinstirii Sfintei Cruci si Sfintelor Icoane
 16. Maica Domnului in conștiința ortodoxă
 17. Misiunea Bisericii in lumea contemporană ; teologia slujirii
 18. Integrare europeană și euro - atlantică in viziunea ortodoxă.
 
ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
 
 1. Începuturile creștinismului pe teritoriul României
 2. Rolul Bisericii Ortodoxe în dezvoltarea spiritualității și culturii românești: manuscrise,tipărituri,monumente
 3. Noul Testament de la Bălgrad și Biblia de la București-monumente de limbă literară și tezaure ale credinței
 4. Importanța pastorală și culturală a Mitropoliților Varlaam și Dosoftei
 5. Importanța pastorală și culturală a Sfântului Antim Ivireanul
 6. Misiunea Mitropolitului Andrei Șaguna
 7. Dobândirea Autocefaliei și ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie;importanța evenimentelor din perspectiva istorico-bisericească
 8. Clerici și mireni transilvăneni martiri ai luptei pentru apărarea Ortodoxiei
 9. Biserica Ortodoxă din Transilvania și Uniația
 10. Importanta misionara și pastorală a activității Patriarhilor: Miron Cristea, Nicodim Munteanul, Justinian Marina, Justin Moisescu
 11. Ortodoxia românească după 1990; P.F.Patriarh Teoctist
 
PASTORALĂ SI MISIOLOGIE
 
 1. Sfânta Liturghie- centrul spiritual al vieții creștine
 2. Taina Mărturisirii și valoarea ei pentru viața creștinului
 3. Sfânta Taina a Cununiei și valoarea moral-socială din punct de vedere ortodox
 4. Postul și rugăciunea-coordonate spirituale fundamentale ale vieții creștinului
 5. Ecumenismul din perspectiva teologiei ortodoxe
 6. Prozelitismul din perspectiva ortodoxă
 7. Pregătirea și educarea tineretului creștin-coordonată a misiunii învățătorești a preotului
 8. Slujirea preoțească-sublimitatea și responsabilitatea preoției în contextul lumii contemporane
 9. Lucrarea de asistență social caritativă a Bisericii Ortodoxe Române astăzi
 10. Asistența religioasă a Bisericii în unități militare, penitenciare, spitale, instituții de ajutorare socială; realități si perspective
 11. Activitatea pastoral-misionară a preotului potrivit Sfintelor canoane și Legiuirilor Bisericii Ortodoxe Române
 12. Taina Împărtășaniei și valoarea ei pentru desăvârșirea vieții creștinului
 13. Cinstirea Duminicii și a zilelor de sărbătoare din perspectivă ortodoxă
 
ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA UNEI PREDICI CU UNA DIN TEMELE URMATOARE:
 
 1. Predică la depunerea jurământului militar
 2. Predică la sfințirea drapelului militar
 3. Predică la Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor
 4. Predică la Ziua Națională - 1 Decembrie
 5. Predică la ziua unui Sfânt Militar: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (23 Aprilie); Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (25 Octombrie); Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron (17 Februarie); Sfântul Mucenic Teodor Stratilat (8 Februarie);  Sfântul Corneliu Sutașul (13 Septembrie); Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie (15 Decembrie)
 6. Predică la ziua unui Sfânt român
 7. Predică la ziua Sfinților Români
 8. Predică la ziua patronului categoriilor de forte armate: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul trupelor de uscat; Sfântul Prooroc Ilie, ocrotitorul aviației; Maica Domnului, ocrotitoarea marinei militare
 9. Predică la deschiderea /închiderea cursurilor anului școlar într-o instituție de învățământ militar
 10. Predică la sfințirea unui locaș de cult
 11. Predică la vizita Chiriarhului
 12. Predică la înmormântarea unui militar
 13. Predică la pomenirea Eroilor martiri ai Revoluției din Decembrie
ELABORAREA SI SUSTINEREA UNEI CATEHEZE CU UNA DIN URMATOARELE TEME:
 
 1. Despre semnificația drapelului militar
 2. Despre sensul si importanta jurământului militar
 3. Despre curajul si eroismul Sfinților
 4. Despre cinstirea eroilor
 5. Despre Sfânta Liturghie
 6. Despre Sfânta Taina a Spovedaniei
 7. Despre Sfânta Taina a Împărtășaniei
 8. Despre valoarea familiei
 9. Despre Patrie si patriotism din punct de vedere creștin
 10. Despre datoria apărării vieții
 11. Despre iubire, solidaritate, caritate și filantropie creștină
 
PRACTICĂ LITURGICĂ
 
 1. Sfânta Liturghie; Vecernie, Litie, Utrenie (timpul săvârșirii celor trei Liturghii; cazuri speciale )
 2. Rânduiala Sfintelor Taine: Botez, Mirungere, Euharistie, Mărturisire, Cununie, Maslu
 3. Rânduiala Ierurgiilor: Sfeștania, Înmormântarea, rânduiala sfințirii steagului, rânduiala depunerii jurământului militar, a doua Cununie
 4. Te-Deum
 5. Pregătirea Sfintei Împărtășanii pentru tot anul
 6. Rânduieli din Săptămâna Patimilor
 7. Slujba Învierii și rânduieli din perioada Penticostarului
 8. Rânduieli de slujba și rugăciuni la posturi și praznice împărătești (slujba Aghiasmei celei mari,slujba vecerniei din Duminica Rusaliilor și altele )
Foto Evenimente
Anul omagial - 2017
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod