patriarhul > Mesaje > Răbdarea şi îndurarea sunt semne ale înţelepciunii şi ale iubirii jertfelnice

Răbdarea şi îndurarea sunt semne ale înţelepciunii şi ale iubirii jertfelnice


Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, cu prilejul Congresului Științific internațional „Răbdare şi îndurare în epoca contemporană, după Apostolul Pavel”, Pavleia XXI, Veria, Grecia, 26-29 iunie 2015:

 

Înaltpreasfinţiei Sale,

Înaltpreasfinţitului Părinte PANTELIMON,

Mitropolitul Veriei, Nausei şi Kampaniei

 

Înaltpreasfinţia Voastră,

 

Cu bucurie am aflat că şi anul acesta Sfânta Mitropolie a Veriei, Nausei şi Kampaniei, continuând tradiţia pe care aţi inaugurat-o odată cu întronizarea Înaltpreasfinţiei Voastre în apostolica eparhie a Veriei, va organiza Congresul Ştiinţific Internaţional cu tema: „Răbdare şi îndurare în epoca contemporană, după Apostolul Pavel”, ajuns deja la cea de-a XXI-a ediţie. Este cunoscut faptul că manifestările religioase şi culturale care se desfăşoară în cadrul „Pavliei” pun în lumină personalitatea şi opera marelui Apostol al Neamurilor, făcând accesibilă contemporanilor învăţătura lui și răspunzând realităţilor cu care se confruntă societatea contemporană.

 

Tema aleasă pentru anul acesta este una de mare actualitate şi importanţă, întrucât întreaga planetă se confruntă cu foarte multe probleme de naturi diferite. De la conflicte armate între naţiuni şi acţiuni teroriste, la atitudini ostile între persoane aparţinând aceluiaşi mediu social. De la grave probleme de sănătate şi stări de psihoză colective, la drame trăite în particular de indivizi marginalizaţi de o societate secularizată care nu mai respectă valoarea spirituală a fiecărei persoane umane. Lista este mult mai largă, cuprinzând probleme cărora Biserica este chemată să răspundă prin rugăciune, cuvânt şi acţiune, continuând lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Sfinţilor Apostoli, între care se remarcă, în primul rând, Apostolul Neamurilor. În cadrul acestei ample manifestări ştiinţifice de la Veria, Sfântul Apostol Pavel este pomenit prin rugăciune liturgică şi dragoste de adevăr de către teologi din toate Bisericile Ortodoxe.

 

Virtutea răbdării și lucrarea acesteia în societatea contemporană, dominată de grabă și de presiunea nefirească a lipsei de timp, constituie una dintre cele mai semnificative caracteristici ale vieţii creștine, deoarece Însuși Mântuitorul Iisus Hristos pune răbdarea şi îndurarea în legătură directă cu mântuirea, zicând: „Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre” (Luca 21, 19). De asemenea, răbdarea conlucrează cu îndurarea, în sensul că totdeauna creștinul care rabdă îndelung arată prin aceasta, în egală măsură, puterea spirituală interioară de a îndura sau suferi necazurile și încercările venite din partea celor din jur și de a înţelege cu milostivire greșelile lor, cu speranţa îndreptării lor.

 

Sfântul Apostol Pavel ne arată că prin practicarea răbdării şi a îndurării creştinul împlineşte voia lui Dumnezeu şi se întăreşte în credinţă, pentru dobândirea mântuirii: „Nu lepădaţi dar încrederea voastră, care are mare răsplătire. Căci aveţi nevoie de răbdare ca, făcând voia lui Dumnezeu, să dobândiţi făgăduinţa” (Evrei 10, 35-36). Credinţa creștină în ajutorul lui Dumnezeu transformă răbdarea şi îndurarea noastră într-o putere spirituală de-a promova în comunitate şi în societate pacea în faţa urii şi violenţei pentru a depăși astfel situaţii conflictuale. Deşi sunt considerate uneori ca fiind atitudini pasive şi ineficiente, totuși răbdarea şi îndurarea în situaţii dificile sunt calităţi sau virtuţi mari, deoarece ele sunt semne ale prezenţei iubirii jertfelnice şi ale înţelepciunii lui Hristos în oameni. Prin răbdare şi îndurare, creștinul devine mărturisitor al iubirii faţă de Dumnezeu Cel milostiv şi faţă de semeni, promovând pacea în familie, societate şi între popoare.

 

Congresul știinţific şi spiritual de la Veria este o expresie a comuniunii ortodoxe internaţionale, dar şi o cooperare misionară şi pastorală pentru a găsi noi metode de ajutorare a oamenilor aflaţi în momente dificile din viaţa lor.

 

Ne rugăm lui Dumnezeu să aveţi rezultate în bune lucrările acestui congres spre întărirea comuniunii şi cooperării fraterne între Bisericile noastre surori.

 

Cu dragoste frăţească, deosebită stimă şi binecuvântare,

 

 

† DANIEL

Patriarhul României

 

 

***

 

 

πομον κα καρτερία  - σημεα σοφίας κα θυσιαστικς γάπης

 

 

Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. κ. Δανιήλστὸ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τῶν ΚΑ’ Παυλείων μὲ θέμα «Ὑπομονὴ καὶ καρτερία στὴ σύγχρονη ἐποχὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο», Βέροια, Ἑλλάδα, 26-29 Ἰουνίου 2015:

 

Τ Σεβασμιώτατ

Μητροπολίτ Βεροίας, Ναούσης κα Καμπανίας

κ. κ. Παντελεήμονι,

 

Ες Βέροιαν

λλάδα

Σεβασμιώτατε,

 

ΜετχαρςχουμεπληροφορηθετικαφέτοςερΜητρόποληΒεροίαςΝαούσηςκαΚαμπανίας, συνεχίζονταςτνπαράδοσητνποίαχετεγκαινιάσειπτςνθρονίσεώςΣαςστνποστολικπαρχίατςΒεροίας, διοργανώνειτΔιεθνςπιστημονικΣυνέδριομθέμα «πομονκακαρτερίαστσύγχρονηποχκαττνπόστολοΠαλο», τποοντάσσεταιστπλαίσιατν ΚΑ΄Παυλείων. ΕναιγνωσττιοθρησκευτικςκαπολιτιστικςκδηλώσειςτνΠαυλείωνπροβάλλουντνπροσωπικότητακατργοτομεγάλουποστόλουτνθνν, κακαθιστονπροσιττδιδασκαλίατουστοςσυγχρόνουςνθρώπους, παντώνταςστρωτήματαποντιμετωπίζεισύγχρονηκοινωνία.

 

Τφετινθέμαεναιμεγάληςπικαιρότηταςκασημασίας, δεδομένουτιλόκληροςπλανήτηςμαςντιμετωπίζειπάραπολλπροβλήματαδιαφορετικςφύσεως: πνοπλεςσυγκρούσειςμεταξύτωνθννκατρομοκρατικςνέργειες, ςκαχθρικςσυμπεριφορςμεταξτνπροσώπωνπονήκουνστδιοκοινωνικπεριβάλλον, πσοβαρπροβλήματαγείαςκασυλλογικςψυχωτικςκαταστάσεις, ςκαπροσωπικδράματαποβιώνονταιπτομαπεριθωριοποιημέναπτνκκοσμικευμένηκοινωνία, ποίαχεισταματήσεινσέβεταιτνπνευματικξίατοκάθενθρώπου. κατάλογοςεναιπολερύτεροςκαπεριλαμβάνειπροβλήματαστποακκλησίακαλεταιννταποκριθεμέσωτςπροσευχς, τολόγουκατςνέργειας, συνεχίζονταςτργοτοΣωτροςμςησοΧριστοκατνγίωνποστόλων, μεταξτνποίωνδιακρίνεταιπόστολοςτνθνν, Παλος.

 

ΣτπλαίσιαατντνκτεννπιστημονικνκδηλώσεωνπτνπόλητςΒεροίας, πόστολοςΠαλοςμνημονεύεταιδιτςλειτουργικςπροσευχςκαγάπηςτςλήθειαςπθεολόγουςλωντωνρθοδόξωνκκλησιν.

 

ρεττςπομονςκατργοατςστσύγχρονηκοινωνία, ποίακυριαρχεταιπβιασύνηκαφύσικηπίεσηλόγωλλείψεωςχρόνου, ποτελεναπτπισημαντικχαρακτηριστικτςχριστιανικςζως, διότιδιοςΣωτήραςησοςΧριστςθέτειτνπομονκατνκαρτερίασμεσησχέσημτσωτηρία, λέγονταςτι «ντπομονμνκτσασθετςψυχςμν» (Λκ. κα΄, 19). πομονσυνυπάρχειμτνκαρτερία, μτνννοιατιπάντοτεχριστιανςπομακροθυμε  δείχνει  τνσωτερικπνευματικδύναμηγινπομένει  νποφέρειτςταλαιπωρίεςκατοςπειρασμοςπτοςσυνανθρώπουςτουκανντιμετωπίζειμεσπλαχνίατσφάλματάτους, μτνλπίδατςδιόρθωσης.

 

πόστολοςΠαλοςμςδιδάσκειτιμτνσκησητςπομονςκατςκαρτερίαςχριστιανςκπληρώνειτθέληματοΘεοκανισχύειτνπίστητου, μσκοπνποκτήσειτσωτηρία: «Μποβλητεοντνπαρρησανμν, τιςχειμισθαποδοσανμεγλην. πομονςγρχετεχρεαν, νατθληματοΘεοποισαντεςκομσησθετνπαγγελαν» (Εβρ. ι΄, 35-36).

 

χριστιανικμπιστοσύνηστβοήθειατοΘεομετατρέπειτνπομονκατνκαρτερίαμαςσμίαπνευματικδύναμηγιτνπροώθησητςερήνηςνάντιατουμίσουςκατςβίαςμέσαστνκοινότητακατνκοινωνίακανξεπεραστονσυγκρουσιακςκαταστάσεις. νκαθεωρονταιμερικςφορςςπαθητικςκαναποτελεσματικςστάσεις, σδύσκολεςπεριπτώσειςπομονκακαρτερίαεναιμεγάλεςρετέςπροτερήματα, πειδεναισημεατςπαρουσίαςτςθυσιαστικςγάπηςκατςσοφίαςτοΧριστοανάμεσαστοςνθρώπους. Διτςπομονςκατςκαρτερίας, χριστιανςγίνεταιμολογητςτςγάπηςπρςτνεσπλαχνοΘεκαπρςτοςσυνανθρώπουςτου, προωθώνταςτνερήνημέσαστνοκογένεια, τνκοινωνίακαμεταξτνλαν.

 

Τπιστημονικ κα πνευματικ Συνέδριο π τν πόλη τς Βεροίας εναι μικφραση τς διεθνος ρθοδόξου κοινωνίας, πως κα μιεραποστολικ κα ποιμαντικ συνεργασία πρς ερεση νέων μεθόδων βοηθείας γι τος συνανθρώπους πο βρίσκονται σ δύσκολες στιγμς τς ζως τους.

Προσευχόμαστε στν Θε νχετε ασιο πέρας τν ργασιν το Συνεδρίου πρς νίσχυση τς κοινωνίας κα τς δελφικς συνεργασίας μεταξύ των δελφν ρθοδόξων κκλησιν.

 

Μδελφικγάπη, διαίτερη κτίμηση κα ελογία,

 

 

Πατριάρχης Ρουμανίας

ΔΑΝΙΗΛ

Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod