Sectorul economic-financiar

 

SECTORUL ECONOMIC
 
 
Sectorul Economic, organism de vitala importanţă, pentru orice profil de activitate face parte din structura organizatorică a Administraţiei Patriarhale ca autoritate executivă este subordonată direct Permanenţei  Consiliului National Bisericesc  şi cuprinde  3 servicii , constituite intr-un mecanism complex care acoperă următoarele activităţi:
 
 • Serviciul Financiar – Contabilitate

 

 • Serviciul Audit şi Control Financiar Intern

 

 • Serviciul Bunuri

 

Structurat astfel, Sectorului Economic ii revin următoarele atribuţii:

 

 • Organizează activităţile de înregistrare contabilă a documentelor economico – financiare, şi de gestiune a patrimoniului, întocmeşte bilanţul contabil, balanţa de verificare şi declaraţiile lunare, trimestriale si anuale, cu respectarea hotărârilor Permanentei C.N.B., a normelor metodologice elaborate de  Ministerului Finanţelor Publice si a Legii Contabilităţii în vigoare;

 

 • Verifică  în permanenţă legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării unor cheltuieli .

 

 • Întocmeşte documentaţiile economico-financiare pentru justificarea  sumelor cu destinaţie specială primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte şi bugetule locale conform cu prevederile legale în vigoare ;

 

 • Asigură măsurile legale pentru exercitarea Controlului Financiar Preventiv ;

 

 • Asigură stabilirea, plata şi urmărirea contribuţiilor, impozitelor şi taxelor locale datorate de instituţie  către Bugetul Statului şi Bugetele Locale;

 

 • Asigura dotarea cu materiale de birotica şi întreţinere a serviciilor din organigrama Administraţiei Patriarhale:

 

 • Asigura actualizarea, evidenţierea şi buna administrare a patrimoniului, organizează inventarierea patrimoniului şi valorificarea acestor inventare cu respectarea normelor contabile in vigoare;

 

 • Întocmeşte raportul anual de execuţie bugetara a exerciţiului încheiat  şi Bugetul de venituri şi Cheltuieli  pentru anul următor, pe care îl supune spre aprobarea Consiliului National Bisericesc;

 

 • Duce la îndeplinire hotărârile Sfântului Sinod al B.O.R., Consiliului Naţional Bisericesc şi Permanenţei C.N.B., precum şi alte atribuţiuni dispuse prin actele normative in vigoare. 

 

 
 Organizare - componența:
 
·         Consilier Patriarhal: Dl. Aurel Drăguș
·         Contabil Șef: Dna. Melania Preda
·         Șef birou financiar: Dna. Flori Simon
·         Contabil: Dna. Cati Marioara
·         Contabil: Dna. Mitache Daniela
·         Contabil: Dna. Mariana Mircea
·         Contabil: Dna. Guță Laurenția
 
Serviciu Audit și CFI
 
·         Inspector de specialitate: Dna. Iancu Rodica
·         Inspector de specialitate: Hozoc Mihaela
 
Serviciu Bunuri
 
·         Șef serviciu: Diac. Constantin Dochița
 
Date de contact:
 
·         Adresa: Bulevardul Regina Maria nr. 1, bloc P 5B, ap. 9, Bucuresti
          Cod Postal: RO – 040121, București
·         Tel: +40-21.406.71.82 - 83
·         Fax: +40-21.406.71.84; +40-21.406.82.76
·         E-mail: economic1@patriarhia.ro
·         E-mail: contabilitate@patriarhia.ro
·         E-mail: bunuri@patriarhia.ro
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod