Sectorul teologic-educaţional

 

Sectorul teologic-educaţional

 

Sectorul teologic-educaţional îşi desfăşoară activitatea în cadrul Administraţiei Patriarhale, având ca atribuţii analizarea şi identificarea soluţiilor pentru problemele specifice învăţământului religios şi teologic, informarea centrelor eparhiale cu privire la hotărârile Sfântului Sinod şi ale Guvernului României în domeniul învăţământului, precum şi monitorizarea modului de aplicare a acestor hotărâri. Sectorul teologic-educaţional funcţionează pe șase componente:

 

  1. Religia în școală
  2. Învăţământul teologic ortodox preuniversitar 
  3. Învăţământul teologic ortodox universitar și post-universitar
  4. Schimbul de burse
  5. Relația cu ONG-urile și tineretul
  6. Catehizarea tineretului

 

 

Coordonatorul Sectorului teologic-educational:  Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal

 
  • Organizare - componenţa:
 
Consilier Patriarhal: Pr. Dr. Florin Marica
Consilier Patriarhal Onorific: Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță
Consilier Patriarhal Onorific: Conf. Univ. Dr. Adrian Lemeni
 
 
Inspectori:
Pr. George Jambore - religia în școală
Dl. Constantin Andrei - învăţământul teologic ortodox preuniversitar
Dl. Dr. Alexandru Mălureanu - învăţământul teologic ortodox universitar, post-universitar și schimbul de burse
Dl. Mihai Paraschiv - relația cu ONG-urile și tineretul 
Pr. Dr. Constantin Naclad - catehizarea tineretului
Dennise-Cristina Mascan - redactor-coordonator al suplimentului lunar Lumina Educaţiei
 
 

Date de contact:
Adresa: Mănăstirea Antim Ivireanul, str. Mitropolit Antim Ivireanul, nr. 29, sector 5, Bucureşti
Telefon: (+4021) 406.71.76
Fax: (+4021) 406.71.74
E-mail: sectorulteologic@yahoo.com
Foto Evenimente
Anul omagial - 2017
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod