Sectorul teologic-educaţional

 

Sectorul teologic-educaţional

 

Sectorul teologic-educaţional îşi desfăşoară activitatea în cadrul Administraţiei Patriarhale, având ca atribuţii analizarea şi identificarea soluţiilor pentru problemele specifice învăţământului religios şi teologic, informarea centrelor eparhiale cu privire la hotărârile Sfântului Sinod şi ale Guvernului României în domeniul învăţământului, precum şi monitorizarea modului de aplicare a acestor hotărâri. Sectorul teologic-educaţional funcţionează pe șase componente:

 

  1. Religia în școală
  2. Învăţământul teologic ortodox preuniversitar 
  3. Învăţământul teologic ortodox universitar și post-universitar
  4. Schimbul de burse
  5. Relația cu ONG-urile și tineretul
  6. Catehizarea tineretului

 

 

Coordonatorul Sectorului teologic-educational:  Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal

 
  • Organizare - componenţa:
Consilier Patriarhal: Pr. Conf. Dr. Nicușor Beldiman
Consilier Patriarhal: Pr. Dr. Florin Marica - coordonator al proiectelor Alege Școala!
Consilier Patriarhal Onorific: Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță
Consilier Patriarhal Onorific: Conf. Univ. Dr. Adrian Lemeni
 
 
Inspectori patriarhali:
Pr. George Jambore - religia în școală (legislaţie, programe)
Dl. Alexandru Cuţchi - religia în școală (materiale didactice)
Diac. Constantin Andrei - învăţământul teologic ortodox preuniversitar
Dl. Dr. Alexandru Mălureanu - învăţământul teologic ortodox universitar, post-universitar, schimbul de burse şi coordonator al suplimentului lunar Lumina Educaţiei
Dl. Mihai Paraschiv - relația cu ONG-urile și tineretul 
Pr. Dr. Constantin Naclad - catehizarea tineretului
Pr. Mihai Pavel
 
 

Date de contact:
Adresa: Mănăstirea Antim Ivireanul, str. Mitropolit Antim Ivireanul, nr. 29, sector 5, Bucureşti
Telefon: (+4021) 406.71.74
Fax: (+4021) 406.71.76
E-mail: sectorulteologic@yahoo.com
Foto Evenimente
Anul omagial - 2019
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod