patriarhul > Mesaje > Un preot evlavios și un dirijor talentat - Părintele Constantin Drăgușin (1931-2014)

Un preot evlavios și un dirijor talentat - Părintele Constantin Drăgușin (1931-2014)


Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a Părintelui Profesor CONSTANTIN DRĂGUȘIN, fost dirijor al coralei 'Nicolae Lungu' a Patriarhiei Române, preot slujitor la biserica Podeanu, Protopopiatul Sector 1 Capitală, luni, 30 iunie 2014:

Am aflat cu întristare despre trecerea din această viață, în seara zilei de 28 iunie 2014, a vrednicului de pomenire Părinte Constantin Drăgușin, preot, profesor, dirijor și compozitor.

Părintele Constantin Drăgușin s-a născut la data de 24 iulie 1931, în comuna Bascovele, județul Argeș, ca al doilea fiu dintre cei cinci copii ai preotului Nicolae Drăgușin și ai soției sale Elena Drăgușin. După absolvirea claselor ciclului primar, la Școala din satul Drăgolești, a început studiile teologice la Seminarul din Râmnicu - Vâlcea (1942-1946) și continuând la Curtea de Argeș (1946-1948), apoi, în l948 după desființarea Seminariilor, și-a terminat studiile pre-universitare la Liceul teoretic din Curtea de Argeș, absolvind liceul în iunie 1950. A continuat studiile universitare la Institutele teologice din Sibiu și din București (1950-1954), desăvârșindu-și studiile teologice superioare la Cursurile de Doctorat (Magisteriu), tot la București (1954-1957), studii încheiate cu 'examenul aprofundat de admisibilitate' pentru pregătirea tezei de doctorat. De asemenea, a studiat teologia la Institutul Ecumenic de la Bossey - Elveția (în perioada 1962-1963). Între anii 1968-1972 a urmat cursurile de pregătire muzicală superioară, la Conservatorul 'Ciprian Porumbescu' din București, secțiile 'Profesori de muzică'și 'Dirijori de cor'. Titlul de 'Doctor în teologie' l-a obținut în anul 1999, susținând teza de doctorat intitulată: 'Pravila cea Mare - studiu istorico-canonic', lucrare elaborată sub îndrumarea Preotului Profesor Liviu Stan și a discipolului acestuia, Arhidiaconul Ioan Floca, profesor de Drept Canonic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

În perioada studiilor teologice, Părintele Constantin Drăgușin a avut șansa să cunoască mari personalități ale Teologiei ortodoxe românești din secolul XX, iar în perioada studiilor la Conservator, a urmat cursurile marilor maeștri ai învățământului muzical românesc din acea vreme.

Tânărul teolog Constantin Drăgușin s-a căsătorit în anul 1962 cu Ana Georgescu, profesoară de matematică. Bunul Dumnezeu a binecuvântat căsătoria lor cu doi copii: Cristian, inginer electronist, și Irina, cibernetician.

În anul 1967 a fost hirotonit preot de vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina. A slujit la biserica 'Sf. Ioan Botezătorul' din cartierul bucureștean Ferentari, din anul 1988 până în anul 1996, când a fost transferat la biserica 'Podeanu', de pe strada Dornei, din București.

Părintele Constantin Drăgușin a îndeplinit funcțiile de: pedagog și profesor de muzică la Seminarul Teologic din București (1957-1961); asistent la Institutul Teologic din București (1961-1968); 'organizator de concerte' la Filarmonica 'George Enescu' din București; profesor la Liceul de Muzică 'George Enescu' din București (1972-1984); șef de serviciu și redactor șef - adjunct la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. În anul 1993, a devenit membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Între anii 1959 - 1972 și 1984 - 2009, Părintele Constantin Drăgușin a fost dirijor al Coralei 'Nicolae Lungu' a Patriarhiei Române, formație corală de prestigiu, cu care a întreprins, mai ales între anii 1986 - 2001, turnee artistice în țară și în străinătate.

Ca semn de aleasă prețuire pentru truda sa de o viață întreagă (peste 50 de ani) în slujba Bisericii strămoșești și în special pentru activitatea sa rodnică la pupitrul Coralei Nicolae Lungu, de care a fost legat sufletește, în Duminica Floriilor din anul 2009 (12 aprilie), i-am acordat personal Părintelui Profesor Constantin Drăgușin rangul de iconom stavrofor și ordinul Crucea patriarhală - ediție nouă, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române. Atunci, l-am încredințat pe părintele profesor că, prin ucenicii săi pe care i-a pregătit, va fi continuată tradiția corală bisericească în Catedrala Patriarhală și, astfel, această formație corală va constitui, mereu, un etalon în interpretarea răspunsurilor liturgice, pentru toate corurile din Biserica noastră.

Părintele Constantin Drăgușin a avut o rodnică activitate pastorală și academică, a fost un preot evlavios și un dirijor talentat, fiind iubit și apreciat de credincioși, de elevii și ucenicii săi pe care i-a inițiat în tainele muzicii bisericești. El și-a arătat dragostea față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de Biserica Sa, atât prin slujirea la Sfântul Altar, cât și prin activitatea sa de promovare a muzicii bisericești.

La acest ceas de vremelnică despărțire, întru așteptarea Învierii de obște, cu părintească dragoste, ne îndreptăm gândul spre familia îndurerată precum și spre cei care l-au cunoscut, îndemnându-i pe toți să păstreze mereu viu în sufletul lor chipul luminos al Părintelui Profesor Constantin Drăgușin.

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să așeze sufletul său în ceata slujitorilor Lui și să-i dăruiască odihnă în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndurerată,

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod