opera-cultural-misionara > Comisia Patristică > Volume în curs de publicare - Colecțiile „PSB” și „Credința Ortodoxă”

Volume în curs de publicare - Colecțiile „PSB” și „Credința Ortodoxă”

 

Colecția ”Părinți și Scriitori Bisericești” serie nouă

 

Volume îngrijite de Departamentul „Carte Patristică”:

 

Redactor coordonator: Ierom. Policarp Pîrvuloiu

Secretar: Mircea Adrian Băiculescu

Redactor: Alin Mihăilescu (din 2015) Maria Rizeanu și Florin Filimon (până în 2015)

 

Vol. XV – Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, traducere de Maria Rizeanu, introducere și note de Policarp Pîrvuloiu.

 

Vol. XVI – Sf. Grigorie cel Mare, Dialogurile. Viața Sf. Benedict de Nursia. Comentariu la Cântarea Cântărilor, traducere de Lăcrămioara Tofan, introducere de Hrisostom Grosu, note de Policarp Pîrvuloiu.

 

Vol. X – Fericitul Ieronim, Epistolele 53-105,traduceri de: Arieșan Claudiu, Burețea Emilian, Cucu Ștefan, Felecan Nicolae, Felecan Oliviu, Halichias Ana-Cristina, Negrescu Dan, Nicolae Florentina, Policarp Pîrvuloiu, Oancea-Dumitru Maria Luiza, Răchită Constantin, Diana Diaconescu, Traian Diaconescu, Albu Tiberiu; volum îngrijit de Conf. dr. Ana Cristina Halichias și Policarp Pîrvuloiu.

 

 Vol XVII – Sfântul Grigorie Palamas,Triade, traducere, introducere și note de Pr. Roger Coresciuc.

 

Colecția ”Credința Ortodoxă”

 

Volume îngrijite de Departamentului de Carte Patristică:

 

Redactor coordonator: Ierom. Policarp Pîrvuloiu

Secretar: Mircea Adrian Băiculescu

Redactor: Alin Mihăilescu (din 2015) Maria Rizeanu și Florin Filimon (până în 2015)

 

Vol. 14 –  Evagrie, Scolii la Pilde și Ecclesiast - traducere, introducere și note de ierom. Agapie Corbul

Foto Evenimente
Anul omagial - 2017
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod