opera-cultural-misionara > Comisia Patristică > Alte activități ale Comisiei patristice

Alte activități ale Comisiei patristice

 

Simpozioane, lansări de carte, conferințe

21 nov 2010 a avut loc, sub egida Comisiei Patristice, Simpozionul dedicat Crezului ortodox și autocefaliei românești desfășurat în Sala „Conon Mitropolitul” din cadrul Cancelariei Sf. Sinod, Mănăstirea Antim, București. Au participat:


  1. Protosinghel Chiril Lovin (Antim) – Crezul în liturghiile răsăritene;
  2. Ierodiacon  Gamaliel Sima (Antim) – Crezul  și omilia patristică;
  3. Drd. Parascheva  Laura Enache (Iași) – necalcedonienii ;
  4. Dr. Ovidiu Sferlea (Oradea) – Interpretarea crezului nicean în epistolele lui Eusebiu de Cezareea;
  5. Dr. Iulian Hrușcă (Iași) –  Fer. Augustin, „Contra academicos”, creștinism și filosofie;
  6. Dr. George Grigoriță (București)– Horos și canon în Biserică din primul mileniu și până azi;
  7. Dr. Alexandru Mihăilă (București) – Exegeză la Osea 6, 2, „a treia zi” după Scripturi;
  8. Dr. Octavian Gordon (București) – Metodologia traducerii textelor patristice în limba română. Premisele unei traductologii patristice în spațiul românesc;
  9. Monah Policarp Pîrvuloiu – Câteva aspecte de ordin lingvistic și teologic privitoare la traducerea românească a Simbolului niceo-constantinopolitan;


Moderator: Monah Policarp Pîrvuloiu

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod