opera-cultural-misionara > Comisia Patristică > Alte volume cu tematică patristică

Alte volume cu tematică patristică

 

Alte volume cu tematică patristică

 

Volume îngrijite de Departamentul „Carte Patristică”, apărute la Editurile Patriarhiei Române:

Redactor coordonator: Ierom. Policarp (Dionisie Constantin) Pîrvuloiu

Secretar: Mircea Adrian Băiculescu

Redactor: Alin Mihăilescu (din 2015) Maria Rizeanu (până în 2017) și Florin Filimon (până în 2015), Petru Molodeț (din 2017)

Volume apărute la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Patriarhiei Române:

2014

Sf. Ioan Gură de Aur - Despre mărginita putere a diavolului, Despre căință, Despre necazuri și biruirea tristeții, traducere de D. Fecioru

Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie Teologul, Sf. Efrem Sirul - Despre preoție, traducere de D. Fecioru

2015

Sf. Ioan Gură de Aur – Despre preoție, traducere de D. Fecioru, studiu introductiv și note de Policarp Pîrvuloiu

2016

Viața Sfântului Ioan Gură de Aur -antologie de texte istorice (Paladie, Teodor al Trimitundei, Socrates, Sozomen, Teodoret al Cirului), traducere și introducere de Pr. Constantin Cornițescu

Sfântul Ioan Damaschin, Cele trei tratate împotriva iconoclaștilor, traducere, introducere și note de Dumitru Fecioru, revăzută de Protos. Policarp Pârvuloiu.

2017

Sfântul Teodor Studitul, Scrieri împotriva iconoclaștilor, traducere, introducere și note de protos. Policarp Pîrvuloiu.

Volume în curs de publicare:

Sf. Maxim Mărturisitorul, Tâlcuire la Tatăl nostru, traducere de D. Stăniloae

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod