Mesaje

Articole
Să adunăm în suflete lumina iubirii milostive
UN ARHIPĂSTOR MISIONAR ȘI HARNIC
Botezul și Pocăința - porți ale Împărăției cerurilor
Botezul Domnului - temelia Botezului creștin
Prima zi a anului la Patriarhie
Scrisoare irenică adresată de Patriarhul României Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Surori
Patriarhul României l-a felicitat pe noul Patriarh ales al Antiohiei
Colindele de Crăciun - izvor de lumină și bucurie
PENTRU NOI OAMENII ȘI PENTRU A NOASTRĂ MÂNTUIRE
Promotor al păcii și al bunei înțelegeri între oameni
Ajutorul lui Dumnezeu în viața omului
Sfântul Nicolae - dascăl al dărniciei
Cinstirea comună a sfinților întărește unitatea Bisericii
Lucrarea Domnului în Ierihon
Iubirea milostivă din Liturghie și Filantropie
Îngrijirea bolnavilor - o datorie spirituală și o necesitate socială
Când devine bogăția obstacol pentru mântuire?
Hristos dăruiește oamenilor vindecarea și viața
Grijile vieții și libertatea sufletului credincios
Femeile credincioase, smerite și curajoase - lumini de înviere pentru viața Bisericii
Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod