opera-cultural-misionara > Comisia Patristică > Volume în pregătire - Colecțiile „PSB” și „Credința Ortodoxă”

Volume în pregătire - Colecțiile „PSB” și „Credința Ortodoxă”

 

Colecția ”Părinți și Scriitori Bisericești” serie nouă

 

 

 

Volume îngrijite de Departamentul „Carte Patristică”:

 

Redactor coordonator: Protos. Policarp (Dionisie Constantin) Pîrvuloiu

Secretar: Mircea Adrian Băiculescu

Redactor: Alin Mihăilescu (din 2015), Petru Molodeț (din 2017) Maria Rizeanu și Florin Filimon (până în 2015)

 

Vol. XVI – Sf. Ioan Damaschin, Sf. Teodor Studitul, Scrieri antiiconoclaste, traducere, introducere și note de Dumitru Fecioru și Policarp Pîrvuloiu

 

Vol. XV – Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, traducere de Maria Rizeanu, introducere și note de Policarp Pîrvuloiu

 

Vol XVII – Sfântul Grigorie Palamas, Triade, traducere, introducere și note de Pr. Roger Coresciuc.

 

Vol. X-XI – Fericitul Ieronim, Epistolele 53-154,traduceri de: Arieșan Claudiu, Burețea Emilian, Cucu Ștefan, Felecan Nicolae, Felecan Oliviu, Halichias Ana-Cristina, Negrescu Dan, Nicolae Florentina, Policarp Pîrvuloiu, Oancea-Dumitru Maria Luiza, Răchită Constantin, Diana Diaconescu, Traian Diaconescu, Albu Tiberiu; volume îngrijite de Conf. dr. Ana Cristina Halichias și Policarp Pîrvuloiu.

 

Vol. XVIII-XIX – Sf. Chiril al Alexandriei

Tâlcuire la Evanghelia după Sfântul Luca. Despre Sfânta și de viață făcătoarea Treime. Tâlcuire la cărțile prorocilor mici (Prorocul Sofronie, Iona, Zaharia). Tâlcuire la cărțile prorocilor mici (Ioil, Amos, Avdie, Naum, Avacum). Cuvântare către cuviosul și iubitorul de Hristos împărat Teodosie. Cuvântare către împărați și împărătese (către împărătesele cele cucernice). Împotriva hulelor lui Nestorie, Împotriva antropomorfiților, Împotriva sinusiaștilor. Scrisori, Dialogul cu Nestorie. Tâlcuire la Sfântul Prooroc Isaia.

Traduceri de Constantin Daniel, revăzute de Policarp Pîrvuloiu și Florin Filimon. Introducere și note de Policarp Pîrvuloiu și Florin Filimon.

 

Vol XX – Sfântul Ambrozie de Mediolanum, Comentariul la Evanghelia după Luca, traducere de Liana Manolache și Simona Kremer;

 

Vol. VII – Sf. Vasile cel Mare, Scrieri dogmatice, exegetice și liturgice, studiu introductiv și adnotări Chiril Lovin, Hrisostom Grosu și Policarp Pîrvuloiu

„Despre Sfântul Duh” (trad. Policarp Pîrvuloiu)

„Omilii la Hexaemeron” (trad. D. Fecioru, revăzută de Policarp Pîrvuloiu)

„Sfânta Liturghie” (trad. Hrisostom Grosu)

„Molitvele și alte rugăciuni” (trad. Hrisostom Grosu);

 

Vol. XXI - Apologeți de limbă greacă (II), introducere, traducere și note de Alin Mihăilescu:

  1.Tațian - Discurs către greci

  2. Atenagoras, - Solie în apărarea creștinilor

                           - Despre învierea morților

  3. Meliton din Sardes - Fragmente apologetice, Omilia despre Paști

  4. Hermias - Ridiculizarea filosofilor păgâni

  5. Pseudo- Iustin - Despre înviere

                               - Discurs către greci

                                - Despre monarhia divină

                                - Îndemn către greci

  6. Sentențele lui Sextus.

 

Vol. XXII - Fer. Augustin - Despre minciună (trad. Cecilia Dorobăț)

                                     - Împotriva minciunii (trad. Alin Mihăilescu)

                                      - Despre Geneză împotriva maniheilor  (trad. Alin Mihăilescu)

                                      - Despre Geneză în sens literal (trad. Alin Mihăilescu)

 

 

În lucru:

• Fer. Augustin, Despre Treime, traducere, introducere și note de Policarp Pîrvuloiu

• Fer. Augustin, Comentariu la Ioan, traducere, introducere și note de Diana Baraboi

• Filotei Kokkinos, Viața Sf. Grigorie Palamas traducere, introducere și note de Florin Leonte

• Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, revizuire de Prof. Dr. Tudor Teoteoi.

• Antologie de poezie creștină greacă și latină din primele veacuri, traducere, introducere și note de Toader Ilie, Florin Filimon, Marilu Goiana și Policarp Pîrvuloiu. Volum îngrijit de Lect. Dr. Maria Luiza Oancea

 

 

 

Colecția ”Credința Ortodoxă”

 

 

 

Volume îngrijite de Departamentul „Carte Patristică”:

 

 

Redactor coordonator: Protos. Policarp (Dionisie Constantin) Pîrvuloiu

Secretar: Mircea Adrian Băiculescu

Redactor: Alin Mihăilescu (din 2015), Petru Molodeț (din 2017) Maria Rizeanu și Florin Filimon (până în 2015)

 

 

Vol. 14 –  Evagrie, Scolii la Pilde și Ecclesiast - traducere, introducere și note de ierom. Agapie Corbul

 

 

Vol. 15 –  Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Faptele Apostolilor, p. I, traducere traducere, introducere și note de pr. Viorel Dincă

 

 

vol. 16. Despre cimitir și cruce

 

Sfântul Ioan Damaschin, Despre cei care au adormit în credință. În ce fel ajută liturghiile, parastasele și binefacerile pe care le facem pentru ei.

 

Fericitul Augustin, Despre purtarea de grijă ce li se cuvine celor adormiți.

 

Sf. Ioan Gură de Aur, Despre cimitir și cruce.

 

Traducere, introducere și note de Corneliu Clop

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod