administratia-patriarhala > Sectorul relaţii bisericeşti, interreligioase şi comuniţăţi bisericeşti externe > Activităţile externe ale Patriarhiei Române; comunităţile bisericeşti externe; Biroul Protocol 2017

Activităţile externe ale Patriarhiei Române; comunităţile bisericeşti externe; Biroul Protocol 2017

Principalele activităţi ale Patriarhiei Române pe plan extern au vizat: cultivarea şi aprofundarea legăturilor sale tradiţionale cu Bisericile Ortodoxe surori, precum şi promovarea relaţiilor de cooperare intercreştină. În acest context, este subliniată importanţa întâlnirilor interortodoxe pentru reafirmarea unităţii şi comuniunii dintre Bisericile Ortodoxe Autocefale surori, în lumea de astăzi, afectată de individualism, secularizare, migraţie şi conflicte armate, şi ca o mărturie comună a lucrării vii a Ortodoxiei universale, în coresponsabilitate şi frăţietate ortodoxă, ca răspuns al Bisericii Ortodoxe Române la diversele provocări ale lumii contemporane.

 

Astfel, Patriarhia Română a intensificat lucrarea de mărturisire a credinţei ortodoxe şi, totodată, ca promotor al păcii sociale, a reafirmat deschiderea sa spre dialog şi cooperare intercreştină, prin manifestarea responsabilităţii comune pentru promovarea valorilor creştine - precum familia tradiţională şi educaţia religioasă a tinerilor - şi pentru apărarea vieţii şi demnităţii umane, în vederea realizării binelui comun.

 

De asemenea, o componentă importantă a activităţii Patriarhiei Române este reprezentată şi de grija pastorală pentru comunităţile ortodoxe române din străinătate, în vederea păstrarii şi cultivării identităţii şi a legăturii cu Ţara mamă şi pentru afirmarea valorilor Ortodoxiei şi a etosului românesc în relaţiile cu semenii din ţările respective.

 

Din această perspectivă, pot fi menţionate următoarele evenimente desfăşurate în anul 2017:

 

A. RELAŢIILE BISERICEŞTI:

 

I. a. participarea unor delegații din partea Bisericilor Ortodoxe surori din fostele ţări comunistela Congresul Viața Bisericilor Ortodoxe în timpul comunismului – Persecuție, rezistențăși mărturisire, 24-26 octombrie, şi la manifestările prilejuite de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, 27 octombrie, precum şi la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod, 28 octombrie, în contextul declarării anului 2017 ca „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”. Au participat Preafericitul Părinte Patriarh Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii, Preafericitul Părinte Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului şi al Întregii Albanii, Preafericitul Părinte Rastislav, Arhiepiscop de Prešov, Mitropolit al Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi din Slovacia, precum şi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe din Bulgaria, Georgia şi Polonia; participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la evenimentele organizate la Moscova cu prilejul sărbătorii centenarului restabilirii Patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă, Moscova, 2-5 decembrie;

 I. b. Participăriale unor ierarhi şi profesori de teologie la evenimente organizate de celelalte Biserici Ortodoxe surori: manifestările dedicate Sfântului Apostol Pavel (Veria, Grecia, 26-29 iunie); reuniunea anuală a Reprezentanţelor Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU), Moscova, 6-8 octombrie;

I. c. Participări ale unor reprezentanţi ai Patriarhiei Române la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice şi întâlniri bilaterale intercreştine: întrunirea Comitetului de coordonare a Comisiei mixte de dialog teologic ortodox-catolic, Leros, Grecia, 5–8 septembrie; întrunirea internaţională organizată de Comunitatea Sant' Egidio, Münster, Germania, 10-12 septembrie;desfășurarea celei de a 17-a sesiuni plenare a Comisiei Internaționale de Dialog Teologic Ortodox-Luteran, Helsinki, Finlanda, 7-14 noiembrie;întrunireabianuală a Comitetului de Conducere al Conferinţei Bisericilor Europene, Bruxelles, Belgia, 23-25 noiembrie.

 

B. COMUNITĂŢILE BISERICEŞTI EXTERNE


În anul 2017, românii ortodocşi din afara graniţelor României au continuat să se organizeze şi să se dezvolte, în prezent fiind înregistrate 14 eparhii, cu 1.235 parohii şi filii, deservite de 1.078 de clerici.

 

I. Românii din jurul graniţelor actuale ale României
1. Mitropolia Basarabiei, Autonomă şi de stil vechi şi Exarhat al Plaiurilor, cu sediul la Chişinău, Republica Moldova, păstorită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Petru Păduraru, ajutat de Preasfinţitul Părinte Episcop Vicar Antonie de Orhei, are în componenţă: 13 protopopiate, 145 de parohii şi 13 mânăstiri (11 de călugări și 2 de călugărițe), deservite de 157 clerici (145 de preoţi si 12 diaconi).
2. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu sediul la Gyula, Ungaria, păstorită de Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan Mănuilă, are în componenţă: 4 protopopiate, 21 de parohii, 12 filii şi 4 mănăstiri (2 mănăstiri de călugări şi 2 mănăstiri de călugărițe), deservite de un număr de 17 clerici (16 preoţi şi 1 diacon).
3. Episcopia Ortodoxă Română a Daciei Felix, cu sediul administrativ la Vârşeţ, Serbia, şi reşedinţa la Deta, în România, păstorită de Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan Mănuilă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și Locțiitor al Episcopiei Daciei Felix, are în componenţă: 6 protopopiate, 38 de parohii şi 1 filie, în Voivodina, deservite de 28 clerici. Pentru românii ortodocşi din Serbia de Răsărit funcţionează Protopopiatul Daciei Ripensis, alcătuit din 26 de parohii, deservite de 8 clerici.

 

a. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, cu reşedinţa la Limours, Franţa, păstorită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif Pop, ajutat de Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Marc Nemţeanul, are în componență: 6 protopopiate, 169 de parohii și filii, 15 mânăstiri (3 de călugări, 12 de călugărițe), un schit de călugări şi 3 paraclise, deservite de 188 clerici (157 preoţi şi 31 diaconi).
Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, cu sediul la Roma, păstorită de Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan Şpan, are în componență: 19 protopopiate, 250 parohii, la care se adaugă alte 10 în formare, 131 de filii Românii din Diaspora


1. Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale:
b. , 4 mănăstiri (3 de călugări, 1 de călugărițe), 2 schituri (1 de călugări și 1 de călugărițe), 5 paraclise episcopale şi 2 centre pastorale, deservite de 275 clerici (260 preoţi şi 15 diaconi). Totodată, în cadrul Misiunii Sfântul Ierarh Nicolae, ce are ca scop pastorația creştinilor ortodocși români originari din Basarabia şi Bucovina de Nord, în prezent funcţionează un număr de 26 parohii.
c. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, cu sediul la Madrid, păstorită de Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei Lauran, ajutat de Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Ignatie Mureşeanul, până la întronizarea sa ca chiriarh al Episcopiei Huşilor (22 octombrie 2017), are în componență: 13 protoierii, 131 parohii, 20 filii şi 3 mănăstiri de călugărițe, în care îşi desfăşoară activitatea un număr de 129 clerici (127 preoţi şi 2 diaconi). În data de 18 noiembrie 2017, s-a săvârşit prima Sfântă Liturghie în Catedrala episcopală din Madrid, cu hramul Intrarea Maicii Domnului în Biserică.


2. Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord:
a. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, cu reşedinţa la Nürnberg, Germania, păstorită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim Joantă, ajutat de Preasfinţitul Părinte Episcop-vicar Sofian Braşoveanul, are în componență: 7 protopopiate, 100 de parohii, 23 filii, o capelă şi 2 mănăstiri de călugărițe, deservite de 125 clerici (107 preoţi şi 18 diaconi).
a. Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm, Suedia, păstorită de Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie Drăgoi, are în componență 58 parohii şi filii (48 de parohii și 10 filii), la care se adaugă 2 mănăstiri (1 mănăstire de călugări și 1 mănăstire de maici), în Suedia, Danemarca şi Norvegia, deservite de un număr de 33 clerici (29 preoţi şi 4 diaconi).
3. Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi:


a. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale Americii, cu sediul la Chicago, SUA, păstorită de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae Condrea, are în componență 3 protopopiate, 34 parohii şi misiuni, 3 paraclise şi 2 mănăstiri (1 mănăstire de călugări și 1 mănăstire de călugărițe), deservite de un număr de 39 de clerici (36 de preoți și 3 diaconi). În cadrul arhiepiscopiei funcţionează şi o parohie în Venezuela şi o misiune în Argentina.
De menţionat că în ziua de duminică, 30 aprilie 2017, a fost întronizat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Nicolae Condrea ca primul Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, în Catedrala Mitropolitană Sfinții Împărați Constantin și Elena din Chicago.
b. Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, cu sediul la St. Hubert/Montreal (Quebec, Canada), păstorită de către Preasfinţitul Părinte Episcop Ioan Casian Tunaru, are în componenţă 28 parohii şi misiuni şi 1 mănăstire de călugări, deservite de un număr de 34 de clerici (31 de preoți și 3 diaconi).
De menţionat că în ziua de duminică, 7 mai 2017, a avut loc ceremonia de întronizare a Preasfințitului Părinte Episcop Ioan Casian Tunaru ca primul Episcop Ortodox Român al Canadei, în biserica Sfântul Gheorghe din Saint – Hubert/Montreal.


4. Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande, cu sediul la Melbourne, Australia, păstorită de Preasfinţitul Părinte Episcop Mihail Filimon, are în componenţă 2 protopopiate şi 24 de unităţi de cult, dintre care: 16 parohii şi o mănăstire în Protopopiatul Australiei şi 7 parohii în Protopopiatul Noii Zeelande, deservite de 29 de clerici.

 

III. Reprezentanţe şi Comunităţi ale Patriarhiei Române în străinătate aflate sub jurisdicţia directă a Patriarhiei Române
1. Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Aşezământul Românesc de la Ierusalim; Aşezământul Românesc de la Ierihon cu Centrul de Studii şi Pelerinaje Sfântul Cuvios Ioan Iacob şi Aşezământul Românesc de la Iordan), condusă de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, ajutat în activitatea pastoral-misionară şi administrativă de 4 clerici, 9 călugări şi călugărițe.
2. Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile europene (Bruxelles, Belgia) a desfăşurat în anul 2017 activităţi de monitorizare a politicilor şi activităţilor instituţiilor europene în arii de interes pentru Patriarhia Română, precum şi de consolidare a dialogului cu aceste instituții. Au fost organizate evenimente de promovare a spiritualității ortodoxe, precum și vizite de studiu ale unor grupuri de profesori de teologie de la universitățile din țară, clerici și tineri cu situație socială precară. De asemenea, s-au reluat lucrările de consolidare și reamenajare la imobilul Patriarhiei Române din Bruxelles. În cadrul Reprezentanței îşi desfăşoară activitatea şi Capela Ortodoxă Română Sfânta Parascheva din Bruxelles, care, în anul 2017, a reuşit achiziționarea, cu plata în rate, a întregului imobil cuprinzând capela şi anexe.
3. Reprezentanţa Patriarhiei Române de la Sofia (Bulgaria).
4. Comunitatea Ortodoxă Română din Turcia (Istanbul).
5. Comunitatea Ortodoxă Română din Africa de Sud (Johannesburg). În anul 2017, s-au finalizat lucrările de amenajare şi conectare la utilități, precum şi dotarea bisericii cu catapeteasmă, mobilier bisericesc şi vitralii.
6. Comunitatea Ortodoxă Română din Cipru (Nicosia).
7. Reprezentanţa Patriarhiei Române de la Tokyo şi Comunitatea Ortodoxă Română din Osaka-Nagoya (Japonia). În baza Acordului de funcţionare dintre Reprezentanţa Patriarhiei Române în Japonia şi Biserica Ortodoxă Autonomă a Japoniei, semnat în data de 19 decembrie 2016, în data de 24 aprilie 2017, s-a semnat contractul de vânzare cumpărare a capelei catolice din Kunitachi, Tokyo. Au fost finalizate lucrările de restaurare exterioară a imobilului, iar în interior lucrările continuă.
8. Comunitatea Ortodoxă Română din Siria și Liban (Damasc).
9. Parohia Ortodoxă Română din Zagreb, Croația. La inițiativa Excelenței Sale domnul Constantin Mihail Grigorie, Ambasadorul României la Zagreb și a comunității ortodoxe române din acest oraș, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Permanența Consiliului Național Bisericesc a hotărât, în data de 16 martie 2017, înființarea Parohiei ortodoxe române din Zagreb, cu hramurile Sfântul Ioan Botezătorul și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Aceasta funcţionează în capela Sfântul Ioan Botezătorul pusă la dispoziție prin bunăvoința Eminenței Sale Cardinal Josip Bozanic, Arhiepiscop de Zagreb.

 

C. BIROUL DE PROTOCOL AL PATRIARHIEI ROMÂNE s-a îngrijit de organizarea primirilor, audienţelor şi întâlnirilor Patriarhului României cu personalităţi politice, şefi de stat şi de guvern, miniştri, reprezentanţi ai Corpului Diplomatic, ş.a. De asemenea, s-a implicat în gestionarea relaţiilor Patriarhiei Române cu: ministere ale Guvernului României, ambasadele străine acreditate la Bucureşti, Autorităţile Aeroportuare, Direcţia Consulară din Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Paşapoarte, Direcţia Generală pentru Evidenţa Informatizată a Persoanei ş.a., precum şi în organizarea acţiunilor de protocol intern şi extern ale Patriarhului României, respectiv a vizitelor canonice, pastorale şi irenice ale Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL.

Foto Evenimente
Anul omagial - 2019
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod