patriarhul > Mesaje > Bucurie academică, speranță și responsabilitate misionară

Bucurie academică, speranță și responsabilitate misionară


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Festivitatea depunerii Jurământului de către absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă 'Justinian Patriarhul' a Universității din București, joi, 26 iunie 2014:

Finalizarea studiilor universitare de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă 'Justinian Patriarhul' a Universității din București este, deopotrivă, un prilej de bucurie și speranță. Este bucuria împlinirii unei etape din viața tinerilor absolvenți care au urmat idealul chemării de a fi slujitori ai Mântuitorului Hristos și, în egală măsură, este speranța Bisericii că mărturisirea Evangheliei prin cuvânt și faptă va continua, sporind în intensitate prin entuziasmul și dăruirea celor ce, începând de astăzi, vor porni la lucru în Ogorul Domnului (cf. Matei 13, 24-30).

Această promoție de absolvenți își încununează studiile în anul 2014 - declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An Omagial Euharistic și An comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română. Este un prilej pentru a întări în sufletele tinerilor viața duhovnicească și conștiința necesității apropierii permanente, cu pregătire corespunzătoare, de Hristos Domnul, Cel ce Se dăruiește nouă în Sfânta Euharistie. De asemenea, modelul Sfinților Brâncoveni trebuie să reprezinte pentru toți tinerii de astăzi, dar mai cu seamă pentru absolvenții de Teologie, o adevărată făclie călăuzitoare într-o lume tot mai secularizată, care prin individualism exacerbat și prin lăcomie pătimașă de avere, plăcere și putere pierde sensul profund spiritual al existenței și valorile tradiționale creștine. Este nevoie de mărturisirea curajoasă a adevărului credinței în Dumnezeu Creatorul și Mântuitorul lumii, a valorii eterne a persoanei umane și a iubirii generoase ca împlinire a vieții umane. Deși astăzi nu ni se cere să fim martiri, totuși ni se cere să fim permanent fideli sau credincioși legământului de la Botez: să ne lepădăm de Satana și să ne unim cu Hristos, să ne eliberăm de păcate prin pocăință și să căutăm sfințenia izvorâtă din rugăciune și fapte bune.

Provocările lumii contemporane sunt multiple și mari. De aceea, și slujirea misionară a Bisericii trebuie să dezvolte direcții multiple de preocupare, de gândire spirituală și acțiune misionară, vizând toate sectoarele vieții sociale. În acest sens, fiecare promoție de absolvenți în Teologie oferă o șansă aparte îmbogățirii activității noastre bisericești, nu numai în plan pastoral, ci și în plan cultural, social-filantropic și misionar. O nouă direcție misionară care beneficiază în mod constant de aportul tinerilor absolvenți de Teologie este Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, unde chemarea vocațională se împlinește în activitățile mediatice ale presei scrise - Ziarul LUMINA, radioului și televiziunii TRINITAS.

Astăzi, un principiu de bază al dezvoltării personale este principiul învățării și formării continue. Desigur, un teolog își sporește permanent cunoașterea teologică și cultura prin acumulări de cunoștințe teoretice și experiență duhovnicească pe tot parcursul vieții. Însă, un absolvent al cursurilor de licență în Teologie la Universitatea din București are imediat șansa de a continua aprofundarea studiilor în mediul elevat al aceleiași instituții, la cele opt programe masterale și, apoi, pentru cei mai râvnitori, la Școala Doctorală. De aceea, încurajăm înscrierea în număr mare a absolvenților acestei promoții la programele amintite, pentru a spori întru cunoașterea dreptei credințe și pentru a adăuga noi trepte la efortul pregătirii personale, de care se va ține seama, desigur, la concursurile de angajare în posturile vacante din administrația bisericească și din unitățile de cult ortodoxe ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Depunerea jurământului de fidelitate față de Biserică, ca respect pentru dogmele și rânduielile ei canonice și statutare, în deplină ascultare filială față de Arhipăstorii Bisericii, reprezintă un moment solemn pentru absolvenți, care se cuvine a fi păstrat în suflet cu cea mai curată conștiință, amintindu-le că misiunea lor nu este conjuncturală și provizorie, ci are valoare eternă, ca răspuns la chemarea lui Iisus Hristos, Cel ce ieri și azi și în veci, este același (Evrei 13, 8).

Suntem încredințați, așadar, că actuala promoție de absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă 'Justinian Patriarhul' din București aduce Bisericii noi misionari sau 'lucrători în via Domnului' spre bucuria poporului dreptcredincios. Felicităm pe toți absolvenții acestei promoții și pe profesorii lor, dorind tuturor multă sănătate, bucurie și ajutor de la Dumnezeu în toată fapta bună, întru mulți și fericiți ani!

Cu deosebită prețuire și părintești binecuvântări,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod