Comisia de Pictură Bisericească

 

Comisia de Pictură Bisericească

 

Dr. Diana Iuliana Barbu – inspector eparhial

 

Ana Ligia Solomon – inspector eparhial

 

Adresa: bd. Regina Maria 1, sector 4, București, tel/fax.: 021 406 7185

 

În perioada ianuarie 2013 – decembrie 2013, Comisia de Pictură Bisericească a lucrat sub directa îndrumare a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL. Lucrările acesteia au fost conduse de P. C. Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula – delegat al Preşedintelui Comisiei.

 

Au fost organizate 8 şedinţe în care au fost luate în discuţie peste 750 dosare. Rezultatele dezbaterilor şi hotărârilor au fost consemnate în procese-verbale şi au devenit executorii după aprobarea acestora de către Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL.

 

În perioada 04 – 07 noiembrie 2013 s-a organizat Conferința Națională ”Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”. La cursurile teoretice s-au prezentat un număr de peste 340 de persoane.

 

În activitatea sa, Comisia a urmărit promovarea stilului neobizantin şi a tehnicii frescă, a iconografiei tradiţionale ortodoxe şi a sfinţilor români, executarea lucrărilor de pictură din nou şi conservarea – restaurarea în cele mai bune condiţii tehnice şi iconografice şi promovarea pictorilor valoroşi, astfel cǎ la propunerea Preafericitului Pǎrinte Patriarh Daniel, în perioada 4 februarie-21 mai 2013, s-a organizat împreunǎ cu Sectorul Teologic-Educațional „Concursul Național Icoana Ortodoxǎ – Lumina credinței” – etapa a doua, la care au fost invitați artiști plastici, studenți ai facultǎților de Teologie sau ai universitǎților de arte, membri ai centrelor de culturǎ sau ai școlilor populare de arte.

 

S-a reactualizat şi aprobat tabelul de pictori şi restauratori bisericeşti pânã la data de 3 decembrie 2012 şi s-au întocmit periodic situaţii cu activitatea în domeniu a Centrelor Eparhiale. S-au realizat machete pentru autorizaţii, legitimaţii şi stampile pentru personalul de specialitate autorizat de CPB. S-au elaborat materialele necesare întocmirii unor proiecte culturale şi editoriale cu finanţare de la Administraţia Fondului Cultural Naţional în vederea promovãrii patrimoniului bisericesc. A fost distribuit cu titlu de gratuitate personalului de specialitate care a desfãşurat activitate prin CPB în ultimii trei ani, Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române care a fost aprobat în data de 29 septembrie 2012 prin hotărârea cu nr. 9353 de către Sfântul Sinod.

 

Foto evenimente
2014 Anul Euharistic și al Sfinților
Martiri Brâncoveni
Hotărâri ale Sfântului Sinod