Comisia de Pictură Bisericească

 

Comisia de Pictură Bisericească

 

 

Adresa: bd. Regina Maria 1, sector 4, București, tel/fax.: 021 406 7185

 

În perioada ianuarie 2013 – decembrie 2013, Comisia de Pictură Bisericească a lucrat sub directa îndrumare a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL. Lucrările acesteia au fost conduse de P. C. Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula – delegat al Preşedintelui Comisiei.

 

Au fost organizate 8 şedinţe în care au fost luate în discuţie peste 750 dosare. Rezultatele dezbaterilor şi hotărârilor au fost consemnate în procese-verbale şi au devenit executorii după aprobarea acestora de către Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL.

 

În perioada 04 – 07 noiembrie 2013 s-a organizat Conferința Națională ”Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”. La cursurile teoretice s-au prezentat un număr de peste 340 de persoane.

 

În activitatea sa, Comisia a urmărit promovarea stilului neobizantin şi a tehnicii frescă, a iconografiei tradiţionale ortodoxe şi a sfinţilor români, executarea lucrărilor de pictură din nou şi conservarea – restaurarea în cele mai bune condiţii tehnice şi iconografice şi promovarea pictorilor valoroşi, astfel cǎ la propunerea Preafericitului Pǎrinte Patriarh Daniel, în perioada 4 februarie-21 mai 2013, s-a organizat împreunǎ cu Sectorul Teologic-Educațional „Concursul Național Icoana Ortodoxǎ – Lumina credinței” – etapa a doua, la care au fost invitați artiști plastici, studenți ai facultǎților de Teologie sau ai universitǎților de arte, membri ai centrelor de culturǎ sau ai școlilor populare de arte.

 

S-a reactualizat şi aprobat tabelul de pictori şi restauratori bisericeşti pânã la data de 3 decembrie 2012 şi s-au întocmit periodic situaţii cu activitatea în domeniu a Centrelor Eparhiale. S-au realizat machete pentru autorizaţii, legitimaţii şi stampile pentru personalul de specialitate autorizat de CPB. S-au elaborat materialele necesare întocmirii unor proiecte culturale şi editoriale cu finanţare de la Administraţia Fondului Cultural Naţional în vederea promovãrii patrimoniului bisericesc. A fost distribuit cu titlu de gratuitate personalului de specialitate care a desfãşurat activitate prin CPB în ultimii trei ani, Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române care a fost aprobat în data de 29 septembrie 2012 prin hotărârea cu nr. 9353 de către Sfântul Sinod.

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod