patriarhul > Mesaje > Evlavios, harnic și milostiv - Preotul Nicolae Bica (1941-2014)

Evlavios, harnic și milostiv - Preotul Nicolae Bica (1941-2014)


Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a PC Pr. Nicolae Bica, Ploiești, joi, 19 iunie 2014:

Am aflat cu durere despre trecerea din această viață, în seara zilei de 17 iunie 2014, a vrednicului de pomenire Părinte Nicolae Bica, preot pensionar, fost slujitor la Parohia 'Sfinții Atanasie și Chiril' din Ploiești, Arhiepiscopia Bucureștilor.

Preacucernicul Preot Nicolae Bica s-a născut în data de 8 decembrie 1941, în localitatea Răzvad, județul Dâmbovița. În copilărie a primit primele cunoștințe despre Dumnezeu în mijlocul familiei sale și a devenit foarte apropiat de preotul din satul natal.

Între anii 1948-1956 a urmat cursurile Școlii generale din localitatea natală, iar, apoi, în perioada 1956-1961, cursurile Seminarului Teologic din București. În toamna anului 1961, imediat după absolvirea Seminarului, tânărul Nicolae Bica s-a înscris la Institutul Teologic de grad universitar din București, iar în anul 1965 a obținut titlul de licențiat în teologie.

Tânărul teolog Nicolae Bica s-a căsătorit cu domnișoara Gabriela Elena. Bunul Dumnezeu a binecuvântat căsătoria lor cu doi copii: Adrian Ion, azi, inginer, și Oana Ana-Maria, economist.

În anul 1967 a fost hirotonit preot pe seama parohiei Izvorul din comuna Provița, Protoieria Câmpina, unde a slujit până în anul 1973. În cei șase ani petrecuți la această parohie, Părintele Nicolae Bica a reușit să împlinească o serie de lucrări administrativ-edilitare de mare importanță, și anume: restaurarea picturii bisericii, înlocuirea mobilierului din locașul de cult, construirea unei case parohiale.

În anul 1974 a fost numit preot paroh la Parohia 'Sfinții Atanasie și Chiril' din municipiul Ploiești, unde, timp de aproape 40 de ani, L†‘a slujit pe Mântuitorul Iisus Hristos cu credincioșie, dragoste și zel misionar, fiind totodată sensibil la suferințele trupești și sufletești ale aproapelui.

La această parohie, a demarat și coordonat o serie de lucrări, precum: reabilitarea bisericii parohiale prin realizarea de reparații capitale, construirea unei clopotnițe, restaurarea picturii bisericii, schimbarea mobilierului din locașul de cult, pictarea firidelor de la exteriorul bisericii, realizarea instalației de încălzire centrală, edificarea în vecinătatea bisericii a unei clădiri de mari dimensiuni pentru a fi folosită drept cancelarie și sală pentru consiliu, construirea unei camere pentru păstrarea arhivei, a unui lumânărar și a unui aghiasmatar.

Pe lângă activitatea pastorală din parohie, vreme de două decenii, în perioada 1975-1995, Părintele Nicolae Bica a îndeplinit și ascultarea de secretar la Protoieria Ploiești, timp în care s-a dovedit un bun organizator, dar și un foarte bun prieten al preoților.

Pentru merite deosebite în slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, în anul 1976, vrednicul de pomenire Patriarhul Justinian Marina i-a oferit Crucea Patriarhală, cea mai mare distincție a Patriarhiei Române.

Părintele Nicolae Bica rămâne în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut un om onest, ordonat și echilibrat, un om milostiv și un preot bun, care și-a dedicat viața lui Dumnezeu, slujind Biserica timp de aproape jumătate de secol (1967-2014). În acest răstimp, la cele două parohii pe care le-a păstorit, s-a ostenit mult pentru a înfrumuseța 'Casa Domnului' ce-i fusese încredințată, dovedindu-se un priceput chivernisitor al acesteia, dar și un adevărat părinte sufletesc pentru credincioșii săi și pentru mulți dintre preoții mai tineri.

Cunoscând lucrarea duhovnicească și zelul pastoral-misionar ale Preacucernicului Preot Nicolae Bica, la acest ceas de vremelnică despărțire până la Învierea de obște, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să așeze sufletul său în ceata sfinților și să-i dăruiască odihnă în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru familia îndoliată,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod