sectorul-teologic-educational > Învăţământul teologic ortodox preuniversitar > Lista unităților de învățământ teologic preuniversitar

Lista unităților de învățământ teologic preuniversitar

LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEOLOGIC PREUNIVERSITAR

DIN PATRIARHIA ROMÂNĂ

ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR

1. Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul – București
Str. Radu Vodă, nr. 24 A, cod 75102, Bucure
ști, sector 4
Tel: 021
/330.57.54; fax:  330.45.65; email:seminar_ortodox@yahoo.com

Web: http://www.seminarortodoxbucuresti.ro/

2. Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfânta Filofteia (seminar de fete)
Str. I. C. Brătianu, nr. 1, comuna Brăneşti, cod 077030, Jude
țul Ilfov
Tel: 021/351.10.04;
email: sfantafilofteia@yahoo.com

Web: http://www.manastireapasarea.ro/seminar.html

 

ARHIEPISCOPIA TOMISULUI

3. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul – Constanța
B-
dul Tomis, nr. 153, 900105 - Constanţa, Judeţul Constanţa                                                   

Tel: 031.417.04.68; email: contactseminar@yahoo.com; dionisieexiguul@yahoo.com

Web: https://stloc.org/

 

ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

4. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur – Târgoviște
Str. Unirii, nr. 28, 130082, Târgovi
ște,Județul Dâmbovița
Tel/fax: 0245/614.505;email:
sfioanguradeaur@yahoo.ro;

Web: http://seminarultgv.xhost.ro

 

ARHIEPISCOPIA ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI

5. Seminarul Teologic Ortodox Justin Patriarhul – Câmpulung Muscel
Str. Mără
șești, nr. 15, 115100, Câmpulung Muscel,Județul Argeș
Tel: 0248/506.004; email:
justinpatriarhul@yahoo.com

6. Seminarul Teologic Ortodox  Neagoe Vodă – Curtea de Argeș
Bd. Basarabilor, nr. 21, 115300, Curtea de Arge
ș,Județul Argeș
Tel./fax: 0248/721.391; email:
seminarteologiccurteadeag@yahoo.com

http://seminarulteologicneagoevodabasarab.ro/stc-neagoevodabasarab-ag/index.php

 

ARHIEPISCOPIA BUZĂULUI ȘI VRANCEI

7. Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul – Buzău
Aleea Episcopiei, nr. 1, 120024, Buzău,Jude
țul Buzău
Tel/fax: 0238/710.065; email:
semchesariebz@yahoo.com

Web: http://www.seminarulteologicbuzau.ro/  

 

ARHIEPISCOPIA DUNĂRII DE JOS

8. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Apostol Andrei – Galați
Str. Mihai Bravu, nr. 48, 800208, Gala
ți, Județul Galați
Tel./fax:  0236/411.431;email:
seminarulsfandrei@yahoo.com

Web: http://www.seminarulsfandrei.ro/

 

EPISCOPIA SLOBOZIEI SI CĂLĂRAȘILOR

9. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur – Slobozia
Str. Alexandru Odobescu, nr. 2,  920025, Slobozia,Jude
țul Ialomița
Tel: 0243/231.796; email:
seminaru_teologic_slobozia@yahoo.com

Web: http://www.seminarulteologicslobozia.ro/

 

EPISCOPIA ALEXANDRIEI ȘI TELEORMANULUI

10. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Calinic Cernicanul – Turnu Măgurele
Str. Oituz, nr. 11, Turnu Măgurele,Jude
țul Teleorman
Tel: 0247/415.870; email:
seminarult@yahoo.com

EPISCOPIA GIURGIULUI

11. Seminarul Teologic Ortodox Teoctist Patriarhul – Giurgiu

Str. Sloboziei, nr. 1, 080331, Giurgiu, Județul Giurgiu

Tel: 0246/212.099; email:teologic.seminar@yahoo.com

EPISCOPIA TULCII

12. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Casian – Tulcea  
Str. Gloriei, nr. 20, 820127, Tulcea,Jude
țul Tulcea
Tel: 0240/53.11.33; 0742.182.693; email:
seminarul_ortodox_tulcea@yahoo.com

Web: http://www.seminarulioancasian.ro/

 

ARHIEPISCOPIA IAȘILOR

13. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare – Iași
Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, 700486, Ia
și,Județul Iași
Tel/fax: 0232/217.045; email:
seminarteologiciasi@yahoo.com;

Web:www.seminariasi.ro

14. Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Gheorghe – Botoșani
Str. Prieteniei, nr. 2, 710077, Boto
șani,Județul Botoșani
Tel/fax: 0231/581.773; email:
seminarul_bt@yahoo.com;

Web:www.seminarulbotosani.ro

15. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Iacob – Dorohoi
Str. Po
ștei, nr. 14, 715200, Dorohoi,Județul Botoșani
Tel/ fax:  0231/611.961; email:
semdorohoi@yahoo.com;

Web:www.seminaruldorohoi.ro

16. Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi – Mănăstirea Neamț
Str. Arhim. Chiriac Neculau, nr. 86, com. Vânători-Neamţ, 617502, Jude
țul Neamț
Tel/fax: 0233/251.876; email:
stvcmn@yahoo.com;

Web:www.semmnt.ro

17. Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva – Mânăstirea Agapia(seminar fete)
Mănăstirea Agapia,com. Agapia, cod 617010, Jude
țul Neamț
Tel/fax:  0233/244.610; email:
semagapia@yahoo.com

Web: http://www.seminarulagapia.ro/

18. Seminarul Teologic Ortodox Sfinții Împărați Constantin și Elena – Piatra Neamț
B-dul Traian, nr. 165,  610207, Piatra Neam
ț,Județul Neamț
Tel/fax: 0233/229.550; email:
liceulteologicpiatraneamt@yahoo.com

Web: http://liceulteologic-piatraneamt.ro/

 

ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR

19. Seminarul Teologic Ortodox Mitropolitul Dosoftei – Suceava
Calea Unirii, nr. 15, cod 720018, Suceava, Județul Suceava
Tel/fax: 0330/803.657; e-mail:seminarulteologicsv@yahoo.com

Web: http://www.seminarulortodoxsuceava.ro/


ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ŞI BACĂULUI

20. Liceul Teologic Episcop Melchisedec – Roman
Str. Alexandru cel Bun, nr. 2,  cod 611065, Roman, Jude
țul Neamț
Tel/fax:  0233/740.906; 0233/738.587; email:
seminar@ssgroman.ro

Web: http://www.ssgroman.ro/

 

EPISCOPIA HUȘILOR

21. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gura de Aur – Huși
Str. Ioan Alexandru Anghelu
ș, nr. 1, cod 735100, Huși,Județul Vaslui
Tel: 0235/471.599; email:
semteohusi@yahoo.co

ARHIEPISCOPIA SIBIULUI

22. Seminarul Teologic Ortodox Dumitru Stăniloae – Brașov
Str. Egalită
ții, nr. 27,cod 500128, Brașov, Județul Brașov
Tel: 0268/ 514.716; fax: 0368/450.282; email:
sem_teol_ds@yahoo.com

Web: http://www.liceulandreimuresanu.ro/index_ds.html

23. Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu – Făgăraș
Str. Negoiu, nr. 5, cod 505200, Făgăra
ș,Județul Brașov
Tel: 0268/ 211.956; email:
teologicfagaras@yahoo.com

 Web: http://www.liceulbrancoveanufagaras.ro/

 

ARHIEPISCOPIA ALBA IULIEI

24. Seminarul Teologic Ortodox  Sfântul Simion Ștefan Alba Iulia
B-dul Transilvaniei nr.36A,510005, Alba Iulia, Jude
țul Alba
Tel: 0258/834.890; fax 0358/819.474; email:
stor.alba@mail.albanet.ro;

Web: www.seminaralba.ro

 

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A ORADIEI

25. Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu – Oradea
Str. Republicii, nr. 48, 410303 Oradea, Județul Bihor

Tel: 0359/410.595; email: licortoradea@yahoo.com

Web: http://www.licortoradea.ro/

 

EPISCOPIA DEVEI ŞI HUNEDOAREI

26. Seminarul Teologic Ortodox Sfânta Ecaterina – Mânăstirea Prislop (seminar de fete)

Com. Silvaşu de Sus,cod 335503, Judeţul Hunedoara                                                               

Tel: 0372/779.207; email: seminar.prislop@gmail.com

ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI

27. Seminarul Teologic Ortodox – Cluj-Napoca
Piaţa Avram Iancu, nr. 18, cod 400098, Cluj-Napoca, Jude
țul Cluj
Tel: 0264/431.002; fax: 0264/594.396; email:
secretariat@stocluj.ro

Web: https://stocluj.ro/

 

EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A MARAMUREȘULUI ȘI SĂTMARULUI

28. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul – Baia Mare
Str. Progresului, nr. 43, 430291, Baia Mare,Jude
țul Maramureș
Tel: 0262/221.844; email:
stor_bm@yahoo.com

Web: http://www.seminarulbm.ro/index1.html

29. Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt – Satu Mare
Str. G. Călinescu, nr. 51, Satu Mare, Jude
țul Satu Mare
Tel: 0261/ 768.418; 0361/ 404.484; email:
ltor_satumare@yahoo.com

Web: http://www.steinhardt.ro/prezentare.php

 

EPISCOPIA SĂLAJULUI

30. Liceul Teologic Ortodox Sfântul Nicolae – Zalău
Str. Cri
șan, nr. 15 A,  450061, Zalău, Județul Sălaj
Tel/fax: 0260/610.842; email:
seminarulortodoxzalau@gmail.com

Web: http://liceulortodoxzalau.ro/  

 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

31. Seminarul Teologic Ortodox  Sfântul Grigorie Teologul – Craiova
Str. Co
șuna, nr. 17, com. Mofleni, cod 200819, Județul Dolj
Tel/fax: 0251/463.966;
email: teologiccv2004@yahoo.com;

web: www.seminarulortodoxcraiova.ro

32. Liceul Teologic Ortodox Sfântul Nicodim - Târgu Jiu
Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23, Târgu Jiu, Jude
țul Gorj
Tel: 0253/237.714; email:
liceulteologic@yahoo.com

Web: http://liceulteologic.ucoz.ro/  

 

ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI

33. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Nicolae – Râmnicu - Vâlcea
Str. Sf. Antim Ivireanul,  nr. 17,  240113, Râmnicu-Vâlcea,Jude
țul Vâlcea
Tel: 0250/711.570; email:
seminarvalcea@yahoo.ro

Web: https://www.seminarvalcea.com/

 

ARHIEPISCOPIA TIMIȘOAREI

34. Liceul Pedagogic Carmen Sylva – Timișoara (clase de teologie)
Bd. C. D. Loga, nr. 45,  300020, Timi
șoara, Județul Timiș
Tel: 0256/490.027; fax: 0256/490.043; email:
contact@liceulpedagogic-tm.ro

Web: http://www.liceulpedagogic-tm.ro/despre-noi/despre-noi/oferta-educationala/filiera-voca-ional-profilul-teologic-specializarea-teologie-ortodoxa.html

 

ARHIEPISCOPIA ARADULUI

35. Seminarul Teologic Ortodox din Arad
Str. Academia Teologică, nr. 11-13, Arad, Jude
țul Arad
Tel: 0257/ 285.292; 0357/412.407; email:
directiune@seminararad.org

Web: http://www.semi––nararad.org/

 

EPISCOPIA CARANSEBEȘULUI

36. Seminarul Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu – Caransebeș
Str. Ardealului, nr. 29,  325400, Caransebe
ș,Județul Caraș-Severin
Tel: 0255/ 512.666; email:
seminarteologic@yahoo.com

Foto Evenimente
Anul omagial - 2019
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod