patriarhul > Mesaje > O stareță harnică și înțeleaptă - Maica Teofana Scântei la 80 de ani

O stareță harnică și înțeleaptă - Maica Teofana Scântei la 80 de ani


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea a 80 de ani de viață a Preacuvioasei Maici Stavrofore Teofana Scântei, Stareța Mănăstirii Vorona, Botoșani, luni 30 iunie 2014:

Aniversarea împlinirii a 80 de ani de viață a Stavroforei Teofana Scântei, stareța mănăstirii Vorona, din județul Botoșani, este un prilej deosebit de a mulțumi lui Dumnezeu pentru darul sfânt al vieții și pentru darurile revărsate asupra ei, pe care le-a cultivat prin rugăciune și osteneală, prin înțelepciune și stăruință, spre binele Bisericii și slava lui Dumnezeu.

Din cei 80 de ani ca vârstă a maicii Teofana, 72 de ani i-a împlinit întru slujire monahală, iar 45 de ani ca stareță a Mănăstirii Vorona!

Vocația sa monahală s-a remarcat încă din copilărie, când la vârsta de 8 ani, în anul 1942, a intrat, sub oblăduirea maicii duhovnicești Mitrodora, în obștea Mănăstirii Agafton, care, la acea vreme, număra peste 400 de călugărițe. Din anul 1949, cu binecuvântarea Mitropolitului Sebastian Rusan, a ucenicit o perioadă la Mănăstirea Râșca, pe atunci mănăstire de călugărițe, care depindea de Mănăstirea Slatina, unde era stareț Părintele Cleopa Ilie și unde a avut duhovnic pe părintele Paisie Olaru.

După anii de pace duhovnicească de la Râșca, ea a cunoscut durerea 'exilului', fiind dată afară din mănăstire la 7 decembrie 1959 în urma decretului comunist de lichidare a mănăstirilor. A ajuns astfel să muncească la Filatura de in și cânepă din Fălticeni, unde, împreună cu alte maici izgonite din mănăstiri, au trăit o viață curată.

În anul 1968, prin stăruința vrednicului de pomenire Iustin Patriarhul, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Sucevei, au fost redeschise mănăstirea Vorona, cu obște de călugărițe, și schitul Sihăstria Voronei, cu obște de călugări. La 10 ianuarie 1969, maica Teofana a fost numită stareță a Mănăstirii Vorona. Aici a găsit întregul ansamblu mănăstiresc degradat și abandonat: mănăstirea ajunsese o anexă a CAP-ului, în chiliile monahilor trăiau animale, iar biserica Adormirii Maicii Domnului devenise depozit de cereale!

Între anii 1968-1972 Maica Teofana a desfășurat lucrări de reparație a celor trei biserici mănăstirești, precum și importante lucrări de consolidare și protecție a corpurilor de chilii ale mănăstirii.

În perioada păstoririi vrednicului de pomenire Patriarhul Teoctist ca Mitropolit al Moldovei (1977-1986) a fost repictată biserica Nașterea Maicii Domnului (1982), a fost restaurată catapeteasma, au fost înlocuite stranele vechi cu altele noi, au fost construite noi chilii și noua stăreție (1984-1986).

Între anii 1990-1992, pe când noi păstoream Mitropolia Moldovei și Bucovinei, au fost realizate lucrări de înnoire a bisericii Adormirea Maicii Domnului: au fost înlocuite stranele vechi cu altele noi, sculptate în lemn de stejar, iar lăcașul de cult a fost pictat pentru prima dată după 200 de ani, de către pictorul Nicolae Gavrilean.

Așadar, în timpul stăreției maicii Teofana, Mănăstirea Vorona a cunoscut o adevărată perioadă de înflorire prin restaurarea și dotarea celor trei biserici, construirea a trei case monahale monumentale și amenajarea unei noi gospodării anexe. În același timp cu lucrările edilitare, a sporit mult viața duhovnicească, au fost organizate multe acțiuni filantropice și a fost realizată o frumoasă monografie a mănăstirii.

Între multele amintiri frumoase din Moldova, evocăm cu bucurie persoana maicii starețe Teofana: chip luminos și fire energică, ospitalieră și harnică, având darul moldav al povestirii și înțelepciune de Pateric. De asemenea, ne amintim cu prețuire de momentul hramului Mănăstirii Vorona din 7 - 8 septembrie 2005, când vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist a fost prezent la Proclamarea canonizării Sfântului Onufrie de la Vorona. Atunci, chilia în care Patriarhul a viețuit în tinerețe ca frate în această mănăstire, între anii 1929-1931, a fost inaugurată ca muzeu, iar pe zidul ei exterior a fost amplasată o placă memorială.

Astăzi, la sărbătoarea binecuvântată, de împlinire a 80 de ani de viață și de multă activitate misionară, aflate sub semnul rodirii binecuvântate și împlinite în statornica slujire a Mănăstirii Vorona, adresăm Preacuvioasei Maici starețe, Stavrofora Teofana, doriri de sănătate, pace, bucurie și mult ajutor sfânt de la Dumnezeu în viața și activitatea ei.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieții și al tuturor binefacerilor, să-i dăruiască în continuare maicii starețe Teofana aceeași râvnă și înțelepciune de a sluji monahismul românesc!

Întru mulți și fericiți ani, Preacuvioasă Maică Stareță!

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Foto Evenimente
Anul omagial - 2018
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod