documente > Comunicate > Ședința anuală a Consiliului Național Bisericesc

Ședința anuală a Consiliului Național Bisericesc

 

La Reședința Patriarhală din București, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a avut loc marți, 23 februarie 2016, de la orele 10:00, ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc. La ședință au fost prezenți și Preasfințiții Părinți Episcopi-vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Ieronim Sinaitul.

 

În deschiderea lucrărilor, Patriarhul României a prezentat Raportul sinteză al Consiliului Național Bisericesc privind activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2015.

 

În cadrul raportului a fost subliniată grija Bisericii pentru opera social-filantropică. În cuprinsul eparhiilor se află în derulare un număr de 489 de proiecte și programe sociale, din care: 35 cu finanțare externă, 41 cu finanțare publică, 326 finanțate din fonduri proprii și 87 cu finanțare mixtă. Atât în cadrul așezămintelor, cât și prin intermediul programelor și proiectelor sociale au primit asistență 88.536 beneficiari. Asistența religioasă în unitățile militare, penitenciare, spitale și așezăminte de ocrotire socială este asigurată de un număr de 504 preoți. Pentru susținerea întregii activități de asistență socială și filantropică și pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2015, la nivelul Patriarhiei Române s-au cheltuit 122.807.914 lei și 1231 euro”, a arătat Preafericirea Sa.

 

Patriarhul României a mulțumit tuturor celor care susțin activitățile Bisericii și se implică în misiunea ei: „Grija față de sănătatea sufletească și trupească a omului a fost și este o preocupare constantă a Bisericii noastre, urmând îndemnul Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos și practica Tradiției Ortodoxe. Sfânta Evanghelie și Tradiția Bisericii subliniază cât de necesară este legătura dintre viața spirituală și activitatea socială a omului, dintre rugăciune și acțiune, dintre evlavie și dărnicie, dintre Liturghie și filantropie. Astăzi, Biserica Ortodoxă Română încearcă să contribuie tot mai mult la alinarea suferinței, atât prin lucrare duhovnicească, liturgică și pastorală, cât și prin lucrarea ei filantropică și social-medicală. Mulțumim în mod deosebit tuturor celor care ajută Biserica noastră în lucrarea ei misionară, clerici și credincioși mireni, autorități locale și centrale, sponsori și voluntari. Totodată, îi îndemnă să continue și să sporească lucrarea lor socială și misionară pentru a-i ajuta pe cei aflați în dificultate, bolnavi, bătrâni, orfani, săraci și neajutorați. Ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască sănătate și mântuire, ajutor și bucurie, tuturor celor care iubesc Biserica lui Hristos din poporul român și sprijină activitatea ei de mărturisire și slujire prin cuvânt și faptă a iubirii milostive a lui Hristos pentru toți oamenii”.

 

La finalul lucrărilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a supus discuțiilor și aprobării Raportul general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2015, privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română.

 

Consiliul Naţional Bisericesc este organismul central executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti, format din 12 membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti, câte un cleric şi câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din ţară, desemnaţi pe o perioadă de 4 ani şi pentru cel mult două mandate.

 

Mâine, va avea loc şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti. În cadrul ședinței, membrii Adunării vor examina rapoartele Consiliului Naţional Bisericesc şi comisiilor Adunării Naționale Bisericești asupra activităţilor Bisericii în anul trecut şi vor fi luate hotărâri pentru buna desfăşurare a vieţii bisericeşti în acest an.


 
Galerie foto:
Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod