galerie-foto-2015 > Octombrie > Ședința Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (28 octombrie 2015)

Ședința Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (28 octombrie 2015)

La Reședința Patriarhală a avut loc astăzi, 28 octombrie 2015, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ședința Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul ședinței, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a prezentat raportul-sinteză asupra activităților desfășurate în Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și a Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii în Patriarhia Română, din care redăm un fragment:

„«Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi», respectiv «Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii», au avut o largă rezonanță în rândul clericilor, monahilor şi credincioşilor, concretizându-se în numeroase acțiuni şi programe dedicate atât rolului și importanței misiunii parohiei și mănăstirii azi, cât și conturării modelului păstorului de suflet, ilustrat prin pilda de viață și activitate a Sfântului Ioan Gură de Aur, precum și a altor mari păstori de suflete din eparhiile Patriarhiei Române. Astăzi, ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române reprezintă încununarea întregii activități desfășurate în anul 2015 de către ierarhi, clerici, cadre didactice, monahi şi alți vrednici ostenitori, precum și de instituțiile de învățământ teologic şi cercetare, în scopul aprofundării și evidențierii misiunii parohiei și a mănăstirii azi, precum și în direcția cultivării exemplului și sublinierii misiunii păstorului de suflete în societatea contemporană”.

Patriarhul României a menționat la final că toate aceste activități înseamnă mai mult decât simple momente festive sau comemorative.

„Observăm marea binecuvântare a acestor ani tematici pentru că într-o lume risipită, fragmentată și dezorientată este necesar să urmărim una sau două teme într-un an civil pentru că este nevoie să aprofundăm atât aspecte ale credinţei cât şi ale vieţii liturgice ortodoxe, precum şi aspecte ale priorităţilor noastre misionare. Foarte adesea nevoile sunt crescânde şi multiple şi trebuie să vedem în această perspectivă care dintre priorităţi sunt urgente şi unde este nevoie de mai multă coresponsabilitate şi cooperare”, a spus Preafericirea Sa.

În cadrul ședinței au fost lansate mai multe cărți, apărute recent la editurile Patriarhiei Române: Anuarul Patriarhiei RomâneActe și Tomosuri privind canonizarea sfinților româniDicționarul ierarhilor români și străini - slujitori ai credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române și volumul Sfântul Ion Gură de Aur - mare misionar al Bisericii.

Tot astăzi, în cadrul şedinţei, Sfântul Cuvios Gheorghe, Noul Mărturisitor de Drama, a fost trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, rânduindu-se ca zi de pomenire 04 noiembrie, ziua trecerii sale la cele veșnice.

În cuvântul său, Patriarhul României a spus că Sfântul Cuvios Gheorghe este un model de rugător și un misionar.

„Mulţumim lui Dumnezeu pentru acest dar arătat în viaţa şi lucrarea Sfântului Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama, care este rugător în Ceruri pentru toate ţările în care el a vieţuit, în special pentru Grecia, dar şi pentru noi, fiindcă am primit o icoană şi sfintele lui moaşte în anul 2010. Mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Pavlos pentru această râvnă deosebită de cinstire a sfinţilor nevoitori, rugători. Icoana şi sfintele moaşte vor fi dăruite unei biserici din Bucureşti care va avea unul din hramuri pe Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama. Pentru noi este o mare binecuvântare faptul că primim rugători în plus şi vedem viaţa unui om care a trecut la Domnul în 1959. Avem aici modelul unui om nevoitor, dar şi misionar”, a evidenţiat Preafericirea Sa.

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Pavlos a mulțumit Sfântului Sinod pentru onoarea de a fi trecut Sfântul Cuvios Gheorghe, Noul Mărturisitor din Drama, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

„Mă stăpâneşte o emoţie profundă în aceste clipe şi am simţit prezenţa sfinţitoare a harului Duhului Sfânt în această sală astăzi. Pentru mine nu este o simplă întâmplare ceea ce s-a realizat astăzi aici şi anume, trecerea Sfântului Cuvios Gheorghe în calendarul Bisericii Ortodoxe şi pentru asta vă voi fi recunoscător pentru asta toată viaţa. Este de prisos, dar o să menţionez faptul că legăturile dintre cele două biserici surori devin din ce în ce mai strânse. În toată viaţa sa Sfântul Cuvios Gheorghe a slăvit pe Dumnezeu care l-a şi înzestrat cu foarte multe daruri. Vom aduce la cunoştinţă celor din Grecia acest fapt al trecerii în calendarul ortodox român a Sfântului Gheorghe, rugându-ne pentru bunăstarea Bisericii din România, pentru sănătatea tuturor, astfel încât să slujiţi nobilul şi evlaviosul popor român”.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit Înaltpreasfinţitului Părinte Pavlos pentru Mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos, în semn de aleasă preţuire şi binecuvântare, o icoană reprezentând pe Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, având încrustat un fragment din sfintele sale moaşte, spre folos duhovnicesc şi sporire în credinţă a tuturor celor care se vor ruga cu evlavie Sfântului Constantin Brâncoveanu.

***

 

 

În urma unor ample lucrări de renovare, Sala Sinodală din incinta Reședinței Patriarhale a fost sfințită miercuri, 28 octombrie 2015, de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

 

La final, Preafericirea Sa a acordat Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur pentru clerici Părintelui Protosinghel Lucian Bujor pentru coordonarea  lucrărilor de renovare.

 

Evenimentul a avut loc înainte de şedinţa solemnă a Sfântului Sinod.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod