structura-bor > Adunarea Naţională Bisericească > Adunarea Națională Bisericească

Adunarea Națională BisericeascăAdunarea Nationala Bisericeasca este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice si patrimoniale. Adunarea Nationala Bisericeasca este alcatuita din câte trei reprezentanti ai fiecarei eparhii, un cleric si doi mireni, delegati de Adunarile Eparhiale, pe termen de patru ani. Ei pot fi delegati pentru cel mult doua mandate.
Ierarhii Sfântului Sinod participa la lucrarile Adunarii Nationale Bisericesti.
Presedintele Adunarii Nationale Bisericesti este Patriarhul.
Hotarârile Adunarii Nationale Bisericesti devin executorii dupa ratificarea lor de catre Sfântul Sinod.Adunarea Nationala Bisericeasca se întruneste o data pe an în sedinta de lucru, iar, în caz de necesitate, ori de câte ori este nevoie. Adunarea Nationala Bisericeasca se întruneste si în sedinte solemne.

 

Atributiile Adunarii Nationale Bisericesti sunt:

a. Sustine drepturile si activitatile Bisericii Ortodoxe Române;
b. Avizeaza regulamente de aplicare ale Statutului pentru organizarea si functionarea BOR cu privire la domenii de activitate date în competenta sa de catre Sfântul Sinod;
c. La propunerea Patriarhului, alege pe membrii Consiliului National Bisericesc;
d. Adopta masuri generale pentru sprijinirea asezamintelor culturale, social-filantropice, economice si fundationale ale Bisericii;
e. Stabileste mijloacele de ajutorare ale organismelor si institutiilor centrale bisericesti;
f. Examineaza si aproba Raportul general anual al Consiliului National Bisericesc, privind activitatea din Biserica Ortodoxa Româna si hotaraste cu privire la masurile ce trebuie luate pentru buna desfasurare a vietii bisericesti;
g. Aproba contul de executie bugetara si bilantul financiar-contabil al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române si al institutiilor centrale bisericesti;
h. Aproba bugetul general al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române si al institutiilor centrale bisericesti;
i. Aproba masuri unitare privind administrarea bunurilor mobile si imobile, aflate în proprietatea sau folosinta unitatilor de cult din întreaga Biserica Ortodoxa Româna, precum si a celor fundationale;
j. Aproba proiecte sociale, culturale, educationale si comunicationale;
k. Stabileste mijloacele de ajutorare a românilor din afara granitelor României;
l. Exercita orice alte atributii care îi sunt date prin Statut, prin regulamentele bisericesti sau de catre Sfântul Sinod.

Pentru studierea problemelor si formularea propunerilor ce urmeaza a fi supuse deliberarii, Adunarea alege, la începutul fiecarui mandat de patru ani, dintre membrii ei clerici si mireni, cinci Comisii de lucru permanente, care au câte un presedinte, vice-presedinte si raportor desemnati de plen, la propunerea Presedintelui.

Comisiile Adunarii Nationale Bisericesti sunt:

a. Comisia administrativ-juridica si de validare,
b. Comisia sociala si pentru comunicatii media,
c. Comisia culturala si educationala,
d. Comisia economica, bugetara si de patrimoniu imobiliar (bunuri bisericesti),
e. Comisia pentru românii ortodocsi de peste hotare.
La lucrarile Comisiei pentru românii ortodocsi de peste hotare pot fi invitati si reprezentanti clerici si mireni ai eparhiilor ortodoxe române de peste hotare, când ordinea de zi impune acest lucru.

La convocarea Presedintelui, Comisiile Adunarii Nationale Bisericesti se pot întruni si între sedintele acesteia, potrivit cerintelor… [+] detalii

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod