Biblioteca Sfântului Sinod

 

Biblioteca Sfântului Sinod

 

Adresa:

Strada Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sector 4 Bucureşti, cod 040111, site: www.bibsinod.ro, tel: 021.335.01.30

 

Program de lucru:

Biblioteca este deschisă zilnic, între orele 8.00-16.00, cu excepția sărbătorilor legale și a celor religioase marcate cu roșu în calendarul ortodox.

 

Istoric

Biblioteca Sfântului Sinod este o structură de cercetare, informare şi documentare, de vocaţie patrimonială, culturală şi academică. Ea are ca principale obiective atât sprijinirea activităţii culturale, misionare şi ecumenice a Bisericii Ortodoxe Române cât şi susţinerea procesului instructiv-educativ şi de cercetare din cadrul unităţilor de învăţământ, cu precădere al celor de profil teologic. Biblioteca derulează activităţi culturale, expoziţii, simpozioane comemorări şi întâlniri tematice.

 

Biblioteca Sfântului Sinod s-a constituit în anul 1877, începând cu preluarea unui număr de lucrări de la Mănăstirea Hurezi, în scopul înfiinţării unui fond de carte care să servească spre documentare, ierarhilor Sfântului Sinod. Adăpostită, pe rând, în mai multe locaţii, Biblioteca Sfântului Sinod a funcţionat din 1912, neîntrerupt până astăzi, în Palatul Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim.

 

 

În timp, în colecţiile sale, s-au adăugat fondurile vechii biblioteci a Mitropoliei (depozitată un timp la Seminarul Central şi la Internatul Facultăţii de Teologie din Bucureşti). În acestea se regăsesc numeroase cărţi din vechile biblioteci medievale româneşti care au aparţinut unor cunoscuţi bibliofili: stolnicul Constantin Cantacuzino, domnitorul Constantin Brâncoveanu,  domnitorul Nicolae Mavrocordat, mitropoliţii Teodosie, Neofit Cretanul, Antim Ivireanul și alți numeroși ierarhi și personalități ecleziastice.

 

În anul 1959, Patriarhul Justinian Marina a reorganizat Biblioteca pe noi baze. Astfel, Palatul Sfântului Sinod a fost restaurat și reamenajat pentru a depozita colecțiile de cărți și manuscrise care s-au îmbogățit constant, prin donații, dar mai ales prin achizițiile făcute de către ostenitorii Bibliotecii: mitropolitul Tit Simedrea, pr. prof. D. Fecioru, Al. Elian, arhim. Grigorie Băbuș ș.a.

 

 

În actuala sală de lectură, au avut loc şi conferinţele Rugului Aprins (1945-1948), la care au participat unii dintre cei mai importanţi teologi şi oameni de cultură din perioada interbelică.

 

Colecţiile bibliotecii se compun din fonduri de documente (multe dintre ele cu autograful autorului) cu preponderenţă teologică, donate sau achiziţionate din ţară sau străinătate. Pe lângă numeroasele lucrări de teologie, există şi volume din domeniul istoriei, filologiei, filosofiei, enciclopedii, dicţionare, tratate, antologii, bibliografii, monografii, manuale, teze de doctorat ş.a. care sunt puse la dispoziţia cititorilor.

 

Biblioteca deţine o bogată colecţie de periodice de patrimoniu (româneşti şi străine), o fototecă istorică şi câteva mii de exemplare de carte veche şi rară, românească şi străină. Fondul de manuscrise conţine măiestrite exemplare româneşti, slavone, greceşti și latine, precum şi o serie de vechi manuscrise muzicale.

 

 

În cadrul Bibliotecii Sfântului Sinod a fost deschis pentru întâia oară, un laborator de restaurare carte (2010).

 

În prezent, prin purtarea de grijă și directa îndrumare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României: se fac achiziții din țară și străinătate, se efectuează catalogarea electronică a documentelor (cărţi şi periodice)  în vederea constituirii bazei digitale a colecţiilor. De asemenea, din 2010, Biblioteca beneficiază de un site propriu (www.bibsinod.ro) unde sunt expuse activitățile și serviciile sale. Biblioteca a tipărit şi lucrări care pun în evidenţă unicitatea şi prestanţa fondurilor sale, încurajând și contribuind la dezvoltarea cercetării științifice.

  

Serviciile destinate publicului:

Înscrierea ca utilizator al Bibliotecii se face gratuit, la sala de lectură, pe baza cărții de identitate.

  • Consultarea documentelor în sala de lectură
  • Consultarea bazelor de date abonate de bibliotecă
  • Acces la internet şi la cataloagele alfabetice 
  • Asistenţă în identificarea publicaţiilor în cataloage
  • Accesibilitatea informaţiei: copiere xerox, inscripţionare CD, DVD,  copiere date pe memory stick, tipărire, scanare, fotografiere digitală
  • Împrumut interbibliotecar (intern şi extern)
  • Realizare de bibliografii şi bio-bibliografii
  • Vizite colective în bibliotecă
  • Manifestări culturale permanente sau ocazionate de marcarea unor evenimente: simpozioane, colocvii, mese rotunde, lansări de carte, întâlniri tematice
  • Saloane şi expoziţii de carte

 

Componenţa Bibliotecii:

- Director:

   arhimandrit Policarp Chiţulescu, consilier patriarhal, expert în bibliofilie, manuscrise și carte rară

 

- Bibliotecari:

Pr. Iordachi Dragoş

Balinca Daniel

Lazăr Daniela

Şerban Marius-Nicolae

Niculae Mihaela

                                

- Restaurator carte:

Cristian Dima 

logo bib sinod

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod