documente > Documente principale > Bucuria comuniunii și dinamica misiunii creștine

Bucuria comuniunii și dinamica misiunii creștine

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la festivitatea de încheiere a Întâlnirii Tineretului Ortodox din Toată Lumea, București, 1-4 septembrie 2016:

 

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea, organizată în aceste zile la Bucureşti, a fost prilej de a ne regăsi în duh de comuniune și de dragoste frățească, alături de tineri din diverse părţi ale lumii. Mărturia credinței și a bucuriei lor de a fi împreună reprezintă pentru noi un îndemn pentru intensificarea misiunii și activității Bisericii în rândul tinerilor. În același timp,tinerii mărturisitori ai credinței, prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acţiune, sunt misionari ai Bisericii în societatea de azi.

Progresând pe drumul propriei deveniri, prin participarea la viața liturgică a Bisericii și împărtășirea cu Sfintele Taine, prin participarea la viața spirituală şi socială a comunităților din care fac parte,tinerii descoperă izvoare noi de bucurie duhovnicească şi de formare a personalităţii lor. Venind în întâmpinarea celor care caută permanent răspunsuri la problemele cu care se confruntă, pe parcursul acestor patru zile ale Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea,pe lângă momentele liturgice, recreative și culturale, au fost organizate ateliere de lucru,dedicate importanței prezenţei și activității tinerilor în Biserică.

Sesiunile de lucru au oferit tinerilor oportunitatea de a-și exprima opiniile cu privire la:relația lor cu Biserica;identificarea propriilor nevoi spirituale(de consiliere, de sprijin, de implicare, de asociere etc.)și modul în care Biserica poate răspunde acestora; modalităţile în care se pot organiza tinerii în Biserică; tipurile de activități prin care tânăra generație poate contribui la îmbogăţirea vieţii creştine în parohie şi în organizaţiile de tineret.

În cadrul atelierelor de lucru, tinerii au evidențiat că, indiferent de tipurile și de varietatea activităților organizate la nivelul parohiei, este importantă prezenţa lor în viaţa comunităţii. Iar, pentru a fi mai activi în viața parohială,tinerii trebuie încurajați și sprijiniți să identifice problemele cu care se confruntă comunitățile locale și să inițieze proiecte şi programe spirituale şi sociale care să vină în întâmpinarea nevoilor concrete ale comunităţilor locale, mai ales când acestea se confruntă cu sărăcia, boala, singurătatea, izolarea sau lipsa de comuniune frăţească şi de solidaritate practică.

Totodată, tinerii sunt conștienți că specificul demografic al fiecărei parohii reprezintă un factor determinant pentru modul în care sunt organizate activitățile pastorale, orientate către generația lor. Acolo unde grupul de tineri din parohie este mai mare și resursele comunității pot susține o astfel de inițiativă,tinerii se pot constitui într-o asociație care să faciliteze dezvoltarea și implementarea de proiecte la nivel local sau regional.

Concluziile la care au ajuns tinerii vor fi prezentate și analizate în cadrul Congresului Internațional de TeologieEducația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale, organizat de Patriarhia Română, în perioada 3-7 septembrie 2016, urmând a fi publicate într-un volum dedicat congresului.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumeaa reprezentatun eveniment spiritual major şi un schimb de experiență importantpentru dezvoltarea ulterioară a activităților de tineret din Biserica Ortodoxă Română, prin prezența responsabililor de tineret din cadrul parohiilor. De asemenea,evenimentul a promovat intens voluntariatul în rândul tinerilor, aproximativ 500 de voluntari dobândind competențe specifice, pe care le pot folosi și în cadrul altor proiecte.

Mulțumim tuturor tinerilor participanți din România şi din toate ţările reprezentate aici pentru bucuria de fi împreună la Bucureşti în aceste zile, mulţumim tinerilor voluntari și organizatorilor, pentru dinamismul şi dăruirea lor. Totodată, mulțumim partenerilor și sponsorilor care au susținut, cu responsabilitate și generozitate, acest eveniment de importanță deosebită.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Izvorul bucuriei eterne, să binecuvânteze pe toţi participanții laÎntâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea și pe cei care împlinesc sau sprijină nobila lucrare de formare duhovnicească a tinerilor, pentru ca ei să fie o bucurie permanentă pentru Biserică şi pentru societate.

† DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

DSC 2795

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod