Centrul Educaţional “Antimis”

În acest Centru educaţional, copiii beneficiază de următoarele activităţi:

  • Cunoașterea și observarea copiilor, studierea comportamentelor și depistarea aptitudinilor generale și speciale, sprijinirea copiilor in sensul dezvoltării acestor aptitudini; 
  • Evaluarea situației socio-familiale a copiilor și intervenție pentru remedierea situațiilor problematice;
  • Analizarea situației școlare a copiilor și a rezultatelor acestora pe parcursul anului școlar;
  • Elaborarea şi implementarea unor planuri de remediere şi recuperare, planuri  de intervenție psiho-socio-educaționale personalizate;
  • În fiecare din cele 5 centre, zilnic, 25 de copii vor fi supravegheați și sprijiniți de 1 profesor, 2 animatori socio-educativi care vor acorda 3 ore pe zi sprijin copiilor in efectuarea temelor si meditațiilor cu scopul scăderii riscului de eșec scolar;
  • Formarea responsabilității copiilor pentru pregătirea lecțiilor, redactarea îngrijită a temelor, obișnuirea copiilor cu un program bine stabilit;
  • Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare cu membrii familiei, cu colegii de şcoală;
  • Organizarea de tabere, excursii, jocuri în perioada vacanţelor şcolare, alternativă utilă de petrecere a timpului liber, de recreere,  de formare a autocontrolului, responsabilității, autonomiei personale şi sociale, formarea deprinderii de autodeservire, formarea deprinderilor de rezolvare a situațiilor conflictuale în mod pașnic; dezvoltarea abilităților de comunicare și de relaționare.

Date de contact:

Adresa: mun. Timişoara, str. Gloriei nr. 1, jud. Timiş

Telefon: 0256309588

Coordonator: Preot inspector social Romeo Dumitrașcu

 

05 CentruEduTimis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod