arhiepiscopia-timioarei > PROGRAME SOCIALE PENTRU COPII ȘI TINERI > Centrul Educaţional “Sfântul Nicolae”

Centrul Educaţional “Sfântul Nicolae”

În acest Centru educaţional, copiii beneficiază de următoarele activităţi:

Cunoașterea și observarea copiilor, studierea comportamentelor și depistarea aptitudinilor generale și speciale, sprijinirea copiilor in sensul dezvoltării acestor aptitudini;
Evaluarea situației socio-familiale a copiilor și intervenție pentru remedierea situațiilor problematice;
Analizarea situației școlare a copiilor și a rezultatelor acestora pe parcursul anului școlar;
Elaborarea şi implementarea unor planuri de remediere şi recuperare, planuri de intervenție psiho-socio-educaționale personalizate;
În fiecare din cele 5 centre, zilnic, 25 de copii vor fi supravegheați și sprijiniți de 1 profesor, 2 animatori socio-educativi care vor acorda 3 ore pe zi sprijin copiilor in efectuarea temelor si meditațiilor cu scopul scăderii riscului de eșec scolar;
Formarea responsabilității copiilor pentru pregătirea lecțiilor, redactarea îngrijită a temelor, obișnuirea copiilor cu un program bine stabilit;
Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare cu membrii familiei, cu colegii de şcoală;
Organizarea de tabere, excursii, jocuri în perioada vacanţelor şcolare, alternativă utilă de petrecere a timpului liber, de recreere, de formare a autocontrolului, responsabilității, autonomiei personale şi sociale, formarea deprinderii de autodeservire, formarea deprinderilor de rezolvare a situațiilor conflictuale în mod pașnic; dezvoltarea abilităților de comunicare și de relaționare.

Date de contact:
Adresa: mun. Lugoj, str. V. V. Delamarina nr. 7, jud. Timiş
Telefon: 0256309588
Coordonator: Preot inspector social Romeo Dumitrașcu

05 CentruEduLugoj

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod