documente > Comunicate > CINSTITORI AI SFINŢILOR ŞI SLUJITORI AI SEMENILOR

CINSTITORI AI SFINŢILOR ŞI SLUJITORI AI SEMENILOR

Sinteza activităţilor Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013

Activitatea internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013, proclamat în Patriarhia Română „An omagial al Sfinţilor Împărați Constantin și Elena” și „An comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae” este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic, cultural-misionar şi social-filantropic.

 

  1. ACTIVITATEA PASTORAL–LITURGICĂDSC 8760Printre evenimentele importante din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013, din punct de vedere pastoral-liturgic, evocăm:

 

  • manifestările din cadrul „Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena” și al „Anului comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae”, organizate la Patriarhia Română și în toate eparhiile din țară și din străinătate, care au fost evaluate în ședința solemnă a Sfântului Sinod din 28 octombrie 2013; declararea de către Sfântul Sinod a anului 2015 ca „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”;

 

  • susținerea la nivelul tuturor unităților bisericești a inițiativei cetățenești europene Unul dintre noi, având ca scop ridicarea nivelului de protecție juridică în Uniunea Europeană a demnității, a dreptului la viață și a integrității ființei umane încă din momentul concepției;

 

  • manifestări organizate în comun de Patriarhia Română și Academia Română cu prilejul împlinirii a 154 de ani de la Unirea Principatelor Române (Palatul Patriarhiei, 24 ianuarie 2013);

 

  • sesiunea de comunicări științifice organizată în comun de Patriarhia Română și Academia Română cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la votarea Legii pentru secularizarea averilor mănăstirești (Palatul Patriarhiei, 12 noiembrie 2013);

 

  • manifestările organizate la Patriarhia Română cu prilejul împlinirii a 15 ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie (Palatul Patriarhiei, 2 decembrie 2013).

 

  • vizitele canonice ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, efectuate în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, precum și în Episcopia Sălajului;

 

  • participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Întâlnirea anuală a liderilor religioşi din Europa cu înalţi reprezentanţi ai instituţiilor europene (Bruxelles, 30 mai 2013);

 

  • ședința anuală a Consiliului Consultativ al Cultelor din România (Palatul Patriarhiei, 19-20 iunie 2013), care: a solicitat menținerea în textul Constituției României a instituției familiei naturale și tradiționale ca uniune dintre bărbat și femeie; a susținut și a promovat inițiativa cetățeneascăeuropeană Unul intre noi; a solicitat accelerarea procesului de retrocedare a bunurilor care au aparținut cultelor; a solicitat autorităţilor publice centrale şi locale să respecte legea şi hotărârile judecătoreşti prin care se interzice edificarea unor construcţii de mari dimensiuni în vecinătatea locaşurilor de cult, să impună o nouă conduită faţă de bisericile monumente istorice sau de artă şi să nu mai autorizeze astfel de construcţii în zonele de protecţie, cu prezentarea unor cazuri concrete; a hotărât transmiterea unei scrisori Excelenţei Sale domnului Ban Ki-Moon, Secretarul General al ONU, privitoare la situaţia creştinilor din Siria.

 

  • aprobarea de către Sfântul Sinod a scrisorii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către președinții Camerelor Parlamentului României cuprinzând amendamentele propuse de Biserica Ortodoxă Română la Constituția României, cu privire la familie ca entitate compusă dintr-un bărbat şi o femeie;

 

  • semnarea Protocolului între Patriarhia Română și Ministerul Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor privind asigurarea asistenței religioase ortodoxe în sistemul ANP (26 martie 2013);

 

  • semnarea Protocolului de finanțare între Patriarhia Română și Secretariatul de Stat pentru Culte(1 aprilie 2013);

 

  • semnarea Protocolului de colaborare între Patriarhia Română și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru promovarea satului românesc (13 mai 2013);

 

  • semnarea Protocolului de cooperare dintre Patriarhia Română și Televiziunea Română pentru promovarea culturii și identității naționale (26 septembrie 2013);

 

  • elaborarea Ghidului legislaţiei în vigoare referitoare la exercițiul libertăţii religioase în România(cronologic și tematic pentru perioada 1990-2013).În cadrul Oficiului canonico-juridic s-au elaborat: documentaţii, propuneri de amendamente şi intervenţii către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Parlament, Guvern, ministere și alte instituții. Dintre aceste amintim:

 

  • susținerea demersurilor Statului Român în cauza „Sindicatul Păstorul cel bun contra României”, care a avut drept consecință hotărârea definitivă a Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg în cauza respectivă, prin care s-a decis că Statul român nu a încălcat dreptul de asociere atunci când a respins înregistrarea unui sindicat al preoţilor în anul 2008;

 

  • reafirmarea poziţiei Sfântului Sinod, adoptată în 11 noiembrie 2003, prin care s-a pronunţat în defavoarea realizării proiectului „Roșia Montană”, în cadrul dezbaterii de la Parlamentul României (4 octombrie 2013).  II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ:

Principalele activităţi ale Bisericii Ortodoxe Române, desfăşurate prin Sectorul relaţii bisericeşti şi interreligioase, pe plan extern, au vizat, pe de o parte, legăturile sale tradiţionale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar, pe de altă parte, promovarea relaţiilor de respect şi cooperare intercreştină şi interreligioasă, inclusiv prin intermediul comunităţilor ortodoxe române din străinătate, după cum urmează: participarea Patriarhului României la Întâlnirea anuală la nivel înalt a liderilor religioşi cu Preşedinţii Comisiei, Consiliului şi Parlamentului European, precum şi cu înalţi funcţionari europeni (Bruxelles, 30 mai 2013); participarea reprezentanţilor Patriarhiei Române la cea de a XIII-a întrunire de dialog teologic dintre  Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (Mănăstirea Drübeck, Germania, 13-17 martie 2013); participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la cea de a XIV-a Adunare Generală a KEK (Budapesta, Ungaria, 3-8 iulie 2013); participarea la Reuniunea Comisiei Internaţionale de Dialog teologic între Bisericile Ortodoxe şi Comuniunea Anglicană (Novi-Sad, Serbia, 5-11 septembrie 2013); participarea la cea de-a X-a Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor (Busan, Coreea de Sud, 30 octombrie – 9 noiembrie 2013); participări şi vizite ale unor ierarhi, profesori de teologie, monahi şi monahii la evenimente organizate de alte Biserici Ortodoxe surori sau la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice şi întâlniri bilaterale, unde au fost transmise mesaje ale Patriarhului României; întâlnirile delegaţiilor Patriarhiei Române şi Patriarhiei Ierusalimului privind Căminul românesc pentru pelerini de la Ierihon (Ierusalim, 21 februarie şi 2 iulie 2013); manifestările organizate la împlinirea a 1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Milano (Mănăstirea Balukli, Turcia, 16-18 mai 2013); manifestările prilejuite de împlinirea a 1025 de ani de la creştinarea ruşilor(Moscova şi Kiev, 23-28 iulie 2013).

Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile Uniunii Europene a participat în anul 2013 la seminarii, dezbateri, conferinţe găzduite de Instituţiile europene, de Conferinţa Bisericilor Europene sau la diverse întâlniri interortodoxe şi acţiuni de promovare a lucrării pastoral-misionare a Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, a pregătit şi organizat vizita la Bruxelles a Patriarhului României cu prilejul Întâlnirii anuale la nivel înalt a liderilor religioşi cu Preşedinţii Comisiei, Consiliului şi Parlamentului European, precum şi cu înalţi funcţionari europeni (Bruxelles, 30 mai 2013). Cu această ocazie, la finalizarea lucrărilor de consolidare şi reamenajare a Casei de protocol a Patriarhiei Române din curtea bisericii „Sfântul Nicolae” din Bruxelles, a fost săvârşită slujba de sfinţire (29 mai), urmată de o întâlnire cu reprezentanţii mai multor Biserici Ortodoxe pe lângă instituţiile europene.

Dintre activitățile Sectorului Teologic-educaţional în anul 2013, menţionăm:

 

  • elaborarea formei finale a Programei școlare la disciplina Religie pentru clasele pregătitoare, I și a II-a, aprobată prin ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3.418/19.03.2013;

 

  • elaborarea, avizarea de către Ministerul Educației Naționale, publicarea la Editura BASILICA a Patriarhiei Române şi distribuirea către eparhii a setului de fișe de lucru la disciplina religie, pentru clasa pregătitoare (ediția a II-a), precum și a lucrării „Religie – pentru clasa I”;

 

  • elaborarea și publicarea ghidului pentru profesori „Religia la clasa pregătitoare și la clasa I”, în format online, pe site-ul www.patriarhia.ro;

 

  • finalizarea cu succes a Proiectului „Alege Școala!”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, la nivelul întregii țări, pentru prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii; organizarea a 20 de sesiuni de închidere a proiectului, câte una în fiecare eparhie implicată în proiect și una finală, la Palatul Patriarhiei; organizarea și desfășurarea Concursului de creație „Alege Școala!”, etapa a patra și premierea a 9copii, la nivel naţional;

 

  • organizarea şi desfăşurarea Congresului Internațional de Teologie „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii”;

 

  • organizarea şi desfăşurarea Congresului Internațional de Teologie „Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi”;

 

  • organizarea și desfășurarea celui de-al VI-lea Congres Național „Hristos împărtășit copiilor”;

 

  • organizarea și desfășurarea Concursului Naţional de Muzică Bisericească „Lăudaţi pe Domnul!” – a VI-a ediţie;

 

  • organizarea și desfășurarea Concursului Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței” – a II-a ediție;

 

  • organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional „Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice”;

 

  • organizarea și desfășurarea Concursului Național „Bucuria de a fi creștin”, la care au participat aproximativ 100.000 de copii.În anul şcolar 2013-2014 predau disciplina religie 6.709 profesori, dintre care 4.039 de titulari și 171titulari de altă specialitate, care au avut în completarea normei ore de religie; 1.410 sunt preoţi,5.032 mireni cu studii teologice, iar 267 şi cu alte studii. De asemenea, în cadrul Patriarhiei Române funcţionează 31 de seminarii teologice, cu diferite specializări – Teologie Pastorală,Teologie Patrimoniu, Muzică bisericească, Filologie, Ştiinţe sociale şi 6 licee teologice ortodoxe.

Totodată, în anul şcolar 2012-2013 au fost şcolarizaţi 4.511 elevi la nivel liceal; din 1256 de elevi în clasa a XII-a, 946 au obţinut diplomă de bacalaureat. În şcolile teologice preuniversitare au fost şcolarizaţi 38 de elevi de etnie română din afara graniţelor ţării, 32 provenind din Republica Moldova, 4 din Serbia şi 2 din Ucraina. În anul şcolar 2013-2014 au fost înscrişi în clasa a IX-a1.389 de elevi, iar pentru anul şcolar 2014-2015 au fost solicitate 1.742 de locuri. În cadrul unităţilor de învăţământ teologic ortodox preuniversitar îşi desfăşoară activitatea didactică 827 de profesori.Dintre aceştia 430 sunt titulari şi 397 sunt suplinitori. Fondurile alocate acestor şcoli, în anul şcolar 2012-2013, au fost în valoare totală de 3.453.560 de lei, dintre care 2.663.560 de lei au fost investiţi de centrele eparhiale.

În cele 11 facultăţi de teologie care funcţionează în cuprinsul Patriarhiei Române au fost şcolarizaţi5.761 de studenţi în anul 2013, au absolvit 1.260 de studenţi, iar în anul universitar 2013-2014 s-au înscris 1.408. În cadrul specializării Teologie Pastorală au fost şcolarizaţi 4.379 de studenţi, iar 951absolvenţi au obținut Diplomă de licenţă. Numărul masteranzilor a fost de 2.301, dintre care 850 de absolvenți, iar în anul universitar 2013-2014 s-au înscris 1.083 de studenţi masteranzi. Studiile deDoctorat se organizează în opt centre universitare, fiind înscrişi în prezent 349 de doctoranzi, dintre care 128 în anul universitar 2013-2014. În anul universitar 2012-2013, 78 de doctoranzi au obţinut titlul de Doctor în Teologie.

Prin Sectorul Cultură şi Patrimoniu religios s-au organizat programe şi cursuri de formare și perfecţionare profesională pentru specializările: conservatori bunuri culturale, muzeologie generală,gestionar-custode, evidența și gestiunea patrimoniului. În contextul Anului omagial al SfinţilorÎmpăraţi Constantin și Elena a fost realizat albumul „Ctitoriile Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elenaîn Răsărit și Apus” şi s-a desfăşurat, în cadrul grilei de programe a postului de televiziuneTRINITAS – TV, ciclul săptămânal de emisiuni: „Moștenirea bizantină în România”, cu participarea unor invitaţi de prestigiu din lumea bisericească și laică. Întrucât se constată necesitatea păstrării, cultivării şi promovării picturii bisericeşti autentice, precum şi o mai bună pregătire teologică liturgică a pictorilor bisericeşti, în anul 2013, Comisia de pictură bisericească a organizat, în perioada 04 – 07 noiembrie, Conferința Națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”, cu participarea unui număr de 340 de persoane la cursurile teoretice.

În anul 2013, Radio TRINITAS a realizat o nouă extindere a ariei de emisie prin punerea în funcţiune, în luna februarie, a staţiilor de emisie de la Oradea (87,80 MHz) și Sighetu Marmației(87,90 MHz), iar din luna iunie a emițătorului de la Constanța (92,40 MHz). În urma concursului organizat de Consiliul Național al Audiovizualului, în data de 21 noiembrie 2013, Radio TRINITAS a obținut patru noi frecvențe: Nucet (96,40 MHz), Panciu (93,00 MHZ), Slobozia (102,60 MHz) șiPetroșani (93,70 MHz). Toate aceste stații de emisie au devenit funcționale în luna decembrie 2013. Astfel, numărul frecvențelor pe care Radio TRINITAS poate fi ascultat în ţară a crescut la 51. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a acordat postului de radio TRINITAS al Patriarhiei Române „Diploma de excelență pentru promovarea Culturii”, în cadrul evenimentuluiPremiile CNA, din 11 decembrie 2013.

Activitatea Televiziunii TRINITAS a Patriarhiei Române s-a îmbunătăţit în anul 2013 prin transferul emisiei pe satelitul EUTELSAT 16A. Cu acest prilej, s-a adoptat un standard de emisie superior și a fost reechipată stația terestră de emisie pe satelit. De asemenea, pentru completarea dotării tehnice, au fost achiziționate trei ecrane LED, foarte performante, pentru a se evita pe viitor închirierea acestora de la furnizori externi. Finanţarea a fost asigurată printr-un efort considerabil al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la care s-au adăugat împrumuturi sau donaţii de la unele eparhii din țară și parohii ori mănăstiri bucureștene.

În ziua de 26 septembrie 2013, s-a semnat un Protocol de cooperare între Patriarhia Românăși Televiziunea Română, pentru promovarea culturii și identității naționale. Din momentul semnării sale, Protocolul a fost pus în aplicare prin schimbul de materiale video, de arhivă și de actualitate, între Televiziunea Română și Televiziunea TRINITAS, preluări de transmisiuni directe și altele.

Finanțarea Televiziunii TRINITAS a fost asigurată în anul 2013 astfel: 60% Arhiepiscopia Bucureștilor, 30% eparhiile din țară și unele eparhii din străinătate, iar 10% sponsorizări și încasări din distribuția de DVD-uri.

Activitatea Publicaţiilor LUMINA din anul 2013 s-a materializat prin ediţiile tipările şi prezenţa virtuală pe site-ul www.ziarullumina.ro. Ediţia Naţională şi Ediţia de Oltenia ale  Ziarului Lumina, precum  şi tirajul integral al săptămânalului Lumina de Duminică se tipăresc la Imprimeria Pharos a Patriarhiei Române. Ediţiile regionale sunt imprimate în teritoriu (la Iaşi, Cluj şi Timişoara), din raţiuni privind difuzarea rapidă către abonaţi. Din statisticile BRAT reiese că Ziarul Lumina se situa, în luna septembrie 2013, pe locul 4 în clasamentul cotidienelor din România, având un tiraj superior tuturor cotidienelor cu profil generalist.

Activitatea Agenţiei de ştiri Basilica s-a concretizat în numărul mare de ştiri, interviuri, documentare şi fotografii, publicate pe site-ul www.basilica.ro, care au reflectat informaţii privind viaţa Bisericii Ortodoxe Române în anul 2013. Biroul de Presă şi Relaţii Publice al Patriarhiei Române a redactat peste 90 comunicate de presă, ştiri, documentare, drepturi la replică şi precizări în cazul unor prezentări tendenţioase sau al atacurilor la adresa Bisericii, al unor erori de informare în legătură cu probleme bisericeşti sau aflate în dezbatere publică.

Pentru promovarea „Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena” și a „Anului comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae” Editurile Patriarhiei Române (Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Editura BASILICA şi Editura TRINITAS) au publicat 10 lucrări: „Cruce şi misiune. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena - promotori ai libertăţii religioase şi apărători ai Bisericii”, vol. 1, coord. Prof. Emilian Popescu şi Pr. Mihai-Ovidiu Căţoi, Ed. BASILICA; „Cruce şi misiune. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena - promotori ai libertăţii religioase şi apărători ai Bisericii”, vol. 2, coord. Prof. Emilian Popescu și Pr. prof. Viorel Ioniță, Ed. BASILICA; „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (carte pentru copii), de Narcisa Câdă, Ed. BASILICA; „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în bisericile din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei”, coord. Pr. Mihai Hau, Ed. BASILICA; „Ctitoriile Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Răsărit şi Apus”, coord. Pr. Florin Şerbănescu şi Dl. Bogdan Tătaru Cazaban, Ed. BASILICA; „Constantin. Un împărat creştin”, de Bertrand Lançon şi Tiphaine Moreau, Ed. BASILICA; „Părintele Dumitru Stăniloae. Biobibliografie”, de Virginia Popa, ediție revizuită și adăugită, Ed. TRINITAS; „Iisus Hristos sau Restaurarea omului”, de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, vol. 4, în coll. „Opere complete”, Ed. BASILICA; „Chipul nemuritor al lui Dumnezeu”, de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, vol. 5, în coll. „Opere complete”, Ed. BASILICA;„Cunoaşterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae”, de Pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, Ed. BASILICA.

În ceea ce privește publicarea de carte teologică, sub egida Editurilor Patriarhiei Române, portofoliul a fost îmbogăţit cu un număr de 53 de titluri noi, cu caracter dogmatic, istoric, liturgic, pastoral şi monografic dintre care, pe lângă cele dedicate anului omagial şi comemorativ, mai amintim: † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Semne de speranţă în vreme de suferinţă. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2012”, Ed. BASILICA; † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Brâncuşi – sculptor creştin ortodox”, ediția a II-a, revizuită de autor, Ed. TRINITAS; † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Daruri de Crăciun – înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului”, Ed. BASILICA; Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, „Basarabia – aspecte din istoria Bisericii şi a neamului românesc”, Ed. BASILICA; Pr. prof. dr. Adrian Gabor, Pr. conf. dr. Mihai Săsăujan, Pr. conf. dr. Daniel Benga, Lect. dr. Ionuţ-Alexandru Tudorie, „Istoricul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti (1881-2013)”, Ed. BASILICA; „Orthodox Theology in the 20th century and early 21st century. A Romanian Orthodox Perspective”, coord. Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, Ed. BASILICA; „Pelerin în Bucureşti. Ghid pentru vizitatori”, coord. Pr. Nicolae Dascălu, Ed. BASILICA; „Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române”, Ed. IBMO; „Dicţionar de muzică bisericească românească”, coord. IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu, Ed. BASILICA.; „Apologetica ortodoxă”, vol. 1, coord. Adrian Lemeni, Ed. BASILICA; Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, „Religie, modernitate şi postmodernitate”, coll. „Media Christiana”, Seria „Lumina”, Ed. TRINITAS; Arhim. Timotei Aioanei, „Slujind lui Dumnezeu în Catedrala patriarhală”, Ed. BASILICA; „Părintele Cleopa Ilie – luminător de suflete pe calea mântuirii”, coord. Arhim. Timotei Aioanei, Ed. BASILICA.

În cadrul departamentului „Carte de cult” s-a continuat opera de diortosire a textelor liturgice publicându-se un număr de 10 volume (6 cărţi de cult + 3 cărţi de muzică bisericească + 1 volum de Proloage), la care se adaugă 74 de acatiste şi vieţi de sfinţi publicate în noua colecţie„Acatiste şi Vieţi de Sfinţi”.

Prioritatea anului 2013 pentru Tipografia Cărţilor Bisericeşti a fost achitarea integrală a utilajelor, necesare eficientizării și rentabilizării tipografiei, achiziționate cu plata în rate în anul 2012. În cursul anului 2013 au fost imprimate: 140.334 volume carte, 142.677 ex. reviste, 62.293 ex. broşuri şi ghiduri, 256.260 acatiste, 70.000 ex. pastorale, 108.120 ex. felicitări, cărţi poştale, 213.050 ex. calendare foi, 165.000 ex. calendare agendă, 22.100 ex. calendare de birou, 21.850 ex. calendare de perete cu spiră, 3.000 ex. calendar de însemnări, 647.520 ex. icoane diverse dimensiuni şi alte lucrări.

Atelierele Institutului Biblic şi-au desfăşurat activitatea pentru confecţionarea obiectelor de cult în cadrul următoarelor secţii: metale preţioase, metale comune, tămâie, filigran, pictură, tâmplărie şi sculptură, la punctul de lucru din Bucureşti (Popeşti Leordeni); croitorie, cizelură, pictură şi broderie, la punctul de lucru de la Mănăstirea Pasărea, precum şi ţesătorie, broderie, tricotaje, la punctul de lucru de la Mănăstirea Ţigăneşti.

Centrul de pelerinaje „Sfântul Apostol Pavel” al Patriarhiei Române a organizat pelerinaje externe şi interne spre mai multe destinaţii, pentru 15.247 de pelerini (206 pelerinaje interne şi 144 pelerinaje externe). Destinaţiile pelerinajelor externe au fost cu precădere Ţara Sfântă - Israel, Iordania, Egipt, Turcia (Capadocia şi Istanbul), Grecia - Muntele Athos, Italia, Bulgaria, Ucraina ş.a. Cu sprijinul financiar al S.C. Basilica Travel S.R.L., având în vedere creşterea activităţii de pelerinaj, în luna august 2013 a fost achiziţionat un nou autocar de 51 locuri, marcaSetra (cel de-al treilea din dotarea parcului auto al Sectorului Pelerinaje).

Printre cele mai importante activităţi legate de edificarea Catedralei Mântuirii Neamului, desfăşurate în anul 2013 la Sectorul Monumente şi Construcţii Bisericeşti al Patriarhiei Române, se înscrie organizarea licitaţiei pentru semnarea contractului de execuţie lucrări suprastructură. La această licitație au aplicat 5 ofertanți, firme specializate capabile să execute o lucrare de asemenea anvergură. Negocierea acestui contract a adus o economie de 5,250,000 euro, adică de 11.72 % față de valoarea bugetată, revizuită la începutul anului, și de 2,411,991 euro adică 5.74 % față de cea mai bună ofertă inițială. Totodată, au fost finalizate lucrările de realizare a infrastructurii catedralei, recepționate la sfârșitul lunii august. Tot la acea dată a fost predat amplasamentul către executantul suprastructurii, care după efectuarea tuturor demersurilor necesare preluării, a început lucrul la elementele verticale ce iau naștere de la cota + 0,00 m. De la data preluării și până la sfârșitul anului 2013 au fost finalizate lucrările de montare a armăturii rigide aferente nivelului cuprins între cotele +0,00 m ÷ + 9,00 m, a fost montată armătura flexibilă din oţel beton în procent de 50 % și s-au efectuat aproximativ 8.000 ml suduri ale acesteia.

Şi în anul 2013 Patriarhia Română a făcut eforturi mari şi multiple pentru asigurarea finanțării lucrărilor executate la Catedrala Mântuirii Neamului. La eforturile unităților de cult din cuprinsul eparhiilor s-a adăugat şi sprijinul financiar din partea autorităților administrației centrale şi locale de Stat, precum  şi unele sponsorizări mai modeste, acordate de unii agenți economici în această perioadă de criză financiară. Tuturor le suntem recunoscători pentru că înţeleg necesitatea practică şi semnificaţia etnică a acestei Catedrale Naţionale.

Centrul de Conferinţe - Palatul Patriarhiei a desfăşurat 387 acţiuni (conferinţe, congrese, seminarii, simpozioane, concerte, spectacole, lansări de carte, şedinţe de lucru, întruniri, vizionări, prezentări etc.), unele ale Bisericii Ortodoxe Române, iar altele ale unor instituţii sau firme care au închiriat aceste spaţii la preţuri adaptate perioadei de criză financiară. Din acest motiv, veniturile din aceste activităţi acoperă doar parţial cheltuielile de întreţinere ale Palatului Patriarhiei. Dintre realizările importante din anul 2013 menţionăm montarea a 6 (şase) icoane mozaic în SalaEuropa Christiana, realizate cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi al unor sponsori.

Sectorul Stavropighii Patriarhale şi Centre Sociale, prin echipa de întreţinere ARCADA, a efectuat lucrări de renovare, reamenajare şi dotare tehnică la: Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”, Reşedinţa Patriarhală, Depozitul de Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor ş.a. De asemenea, începând cu data de 18 martie 2013, Cafetăria „Misionarul” a Centrului Social Cultural „Sfântul Apostol Andrei” vine în sprijinul angajaţilor Administraţiei Patriarhale şi ai Administraţiei Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor (care şi-au exprimat acordul) oferindu-le masa de prânz în regim catering, cheltuielile fiind suportate parţial de către instituţie (bugetul fiecărui sector sau departament) şi parţial  de către angajat. Centrul Social Pastoral „Sfânta Maria” - Techirghiol a finalizat lucrările de construire a Casei de protocol „Sfântul Proroc Daniel şi Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, sfinţită în data de 11 iulie 2013.

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ:

Opera social-filantropică izvorăște din îndemnul clar şi ferm la acțiune, la fapta cea bună, adresat de Mântuitorul Hristos: „Mergi şi fă şi tu asemenea!” (Luca 10, 37).

În anul 2013, în lucrarea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române au fost implicate 9.147persoane, după cum urmează: 28 consilieri eparhiali, 23 inspectori eparhiali de specialitate şi eparhiali, 449 asistenți sociali acreditați, 1.257 persoane cu diverse specializări (cadre didactice, cadre medicale, juriști, psihologi etc.), 7.390 voluntari şi membri ai comitetelor filantropice).

Activitatea social-filantropică s-a desfășurat în Patriarhia Română prin 784 de instituţii și servicii sociale. La nivelul structurilor bisericești (centre eparhiale, protopopiate și parohii), diagrama așezămintelor social-filantropice cuprinde: 141 cantine sociale și brutării, 50 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 75 centre de zi pentru copii, 15 centre de zi pentru vârstnici, 47 centre rezidențiale vârstnici, 11 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 38 grădinițe sociale și afterschool, 13 locuințe protejate, 130 centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 2instituții de învățământ pentru adulți, 18 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane), 13 campusuri de tabără,68 centre educaționale și alte 128 instituții cu specific diferit.

În prezent, la nivelul eparhiilor se află în derulare un număr de 271 proiecte și programe sociale, dintre care: 19 cu finanțare externă, 18 cu finanţare publică, 178 finanţate din fonduri proprii şi 56cu finanţare mixtă.

De asemenea, în anul 2013, atât în cadrul aşezămintelor social-filantropice, cât şi prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au primit asistenţă specializată 61.711 de beneficiari, astfel:22.945 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări; 4.920 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA; 15.086 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate; 13.110 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale; 5.650 alte categorii. Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială este asigurată de un număr de 512 preoţi, dintre care: 154 în unităţi militare şi penitenciare şi 358 în spitale, aşezăminte de ocrotire socială, unități de învățământ etc. În toate unităţile menţionate mai sus, există în prezent un număr de 423 biserici şi capele sfințite, altele 88 aflându-se în diferite stadii de construcţie şi amenajare.

Activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române din anul 2013 s-a concretizat în 152.542 de ajutoare financiare directe, în valoare de 17.957.098 lei; 418.376 ajutoare materiale, constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, produse igienico-sanitare, medicamente,electrocasnice ş.a., în valoare de 15.341.700 lei; colecta pentru persoanele afectate de calamități (inundații) în septembrie 2013, în valoare de 1.564.380 lei și bunuri, a căror valoare estimată este de 448.470 lei.

În ansamblu, pentru susținerea activităților social-filantropice şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2013, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit 80.828.191 lei. La acesta se adaugă ajutoarele social-filantropice acordate săracilor de către clerici şi credincioși în mod ocazional sau neprogramat.

În concluzie, anul 2013, consacrat în Biserica Ortodoxă Română ca An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi an comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae, a fost unul rodnic în activităţi pastorale şi sociale, puse în slujba credinţei ortodoxe şi a multor oameni bolnavi, săraci sau aflaţi în dificultate.

Susţinerea acestor activităţi multiple ale Bisericii  Ortodoxe Române nu este însă o lucrare ușoară, ci necesită multă dăruire de sine şi răbdare din partea celor angajaţi în misiunea ei, date fiind multe obstacole întâlnite în desfășurarea acestor activităţi, ca de pildă: blocarea temporară a liniilor de finanţare europene, blocarea multor posturi în cadrul administraţiilor locale, care reprezintă principalii parteneri ai Bisericii, sărăcia generată de criza economică şi numărul crescând de solicitanţi de servicii medico-sociale.

Faptul că anumite aşezăminte social-filantropice cu posibilităţi materiale modeste reuşesc, totuşi, să dezvolte şi să susţină servicii sociale cu caracter permanent la standardele cerute de legislaţia europeană în vigoare constituie o încurajare şi o speranţă că, prin credinţă, iubire milostivă şi hărnicie, putem aduce la îndeplinire porunca Domnului nostru Iisus Hristos de a sluji aproapelui.Totodată, avem conştiinţa datoriei, nu a meritelor, deoarece, aşa cum se spune în Sfânta Evanghelie, „am făcut ceea ce eram datori să facem” (Luca 17, 10), ştiind că oamenii vor fi judecaţi de Dreptul Judecător, Iisus Hristos, nu numai pentru faptele rele săvârşite, ci şi pentru binele pe care puteau să-l facă, dar nu l-au făcut în timpul vieţii pământeşti (cf. Matei 25, 31-46). Desigur, sunt încă multe de făcut pentru a răspunde pe deplin nevoilor urgente ale multor oameni aflaţi în dificultate azi în ţara noastră, dar credinţa în ajutorul lui Dumnezeu ne dă speranţă şi putere pentru a continua lucrarea social-filantropică.

La vremea bilanţului activităţii Bisericii Ortodoxe Române desfăşurate în anul 2013, cu smerenie şi bucurie, mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutorul şi darurile Sale revărsate asupra Bisericii noastre. De asemenea, mulţumim şi celor care au ajutat Biserica, prin rugăciune sfântă, prin dărnicie şi cooperare practică, spre a împlini împreună, cler şi mireni, lucrarea ei în poporul român.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute să continuăm şi să intensificăm activităţile pastorale, misionare şi filantropice ale Bisericii noastre, ca fapte ale dreptei credinţe şi ale iubirii milostive în societatea de azi.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod