opera-cultural-misionara > Comisia Patristică > Colecția „Credința Ortodoxă”

Colecția „Credința Ortodoxă”

Volume apărute sub îngrijirea Departamentului de Carte Patristică al Editurilor Patriarhiei Române în colecția „Credința Ortodoxă” a Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă

 

 

Sfântul Vasile cel Mare, Despre botez, introducere, traducere și note de Policarp Pîrvuloiu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2010

 

Fericitul Ieronim, Trei vieți de monahi. Împotriva lui Helvidius. Epistole, traducere și note de Ioana Costa și Constantin Răchită, introducere de Constantin Răchită, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2012

 

Sfântul Benedict de Nursia, Regulile monahale; Sfântul Grigorie cel Mare, Viața Sfântului Benedict de Nursia, introducere, traducere și note de Lăcrămioara Tofan, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2012

 

Tertulian, Despre botez, introducere, traducere și note de Policarp Pîrvuloiu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2012

 

Sfântul Epifanie de Salamina, Omilii, introducere, traducere și note de Ilie Toader, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2012

 

Fericitul Augustin, Predici la Crăciun, Anul Nou și Bobotează, traducere, introducere și note de Corneliu Clop, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2012

 

Sfântul Ciprian al Cartaginei, Despre unitatea Bisericii universale, Despre condiția muritoarea omului, traducere de Alexandru Stan și Adina Roșu, introducere de Alexandru Stan, note de Alexandru Stan și Policarp Pîrvuloiu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2013

 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre obscuritatea profețiilor, traducere, introducere și note de Radu Mustață, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2013

 

Fericitul Augustin, Predici la Înălțare și Rusalii, traducere, introducere și note de Corneliu Clop, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2013

 

Sfântul Grigorie Teologul, Panegiricul Sf. Vasile cel Mare, traducere, introducere și note de Ioana Costa, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2014

 

Fericitul Ieronim, Omilii la Evanghelia după Marcu, Omilii diverse, traducere, introducere și note de Alin-Bogdan Mihăilescu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2014

 

Sfântul Grigorie de Nyssa, Omilii la Sărbători, Viața Sfintei Macrina, traduceri, introducere și note de ierom. Agapie Corbu și Maria Rizeanu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2015

 

Fericitul Augustin, Despre folosul căsătoriei. Despre căsătorie și pofta păcătoasă,  traducere, introducere și note de Anca Meiroșu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2015

Evagrie, Scolii la Pilde și Ecclesiast, traducere, introducere și note de ierom. Agapie Corbu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2017

 

Fericitul Ieronim, Omilii la Psalmi, traducere, introducere și note de Ștefan Ivas, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2017

 

Sfântul Irineu de Lyon, Împotriva ereziilor, cartea I, traducere, introducere și note de Petru Molodet, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2016

 

Sfântul Irineu de Lyon, Împotriva ereziilor, cartea a II-a, traducere, introducere și note de Petru Molodet, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2017

 

Sfântul Irineu de Lyon, Împotriva ereziilor, cartea a III-a, traducere, introducere și note de Petru Molodet, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2018

 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Fericitul Augustin, Pseudo-Ciprian, Scrieri despre moarte și înviere, vol. I, traducere, introducere și note de Corneliu Clop, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2018

 

Fericitul Augustin, Despre sfânta feciorie, Despre binele văduviei, traducere, introducere și note de Anca Meiroșu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2019

 

Tațian Asirianul, Discurs către greci, Atenagoras Atenianul, Solie în apărarea creștinilor, traducere, introduceri și note de Alin-Bogdan Mihăilescu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2019

 

Fericitul Augustin, Despre sfânta feciorie, Despre binele văduviei, traducere, introducere și note de Anca Meiroșu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2019

 

Fericitul Augustin, Despre răbdare, Despre înfrânare, Despre darul perseverenței, traducere și note de Ana-Cristina Halichias, studiu introductiv de Alexandru-Atanase Barna, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2021

 

Sfântul Epifanie de Salamina, Panarion, împotriva tuturor ereziilor, vol. I: Cartea I, 1-26, traducere, introducere și note de Dionisie Constantin Pîrvuloiu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2021

 

Fericitul Augustin, Despre Geneză împotriva maniheilor, Despre Geneză în sens literal, o carte neterminată, traducere, introducere și note de Alin-Bogdan Mihăilescu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2022

 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la 1 Tesaloniceni, traducere și note de Isabela Grigoraș, studiu introductiv de Constantin Pătuleanu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2022

 

Sfântul Grigorie de Nyssa, Scrisori și tratate trinitare, traducere, introducere și note de Mihai Grigoraș, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2022

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod