opera-cultural-misionara > Comisia Patristică > Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești” (seria nouă)

Colecția „Părinți și Scriitori Bisericești” (seria nouă)

Volume apărute sub îngrijirea Departamentului de Carte Patristică al Editurilor Patriarhiei Române în colecția „Părinți și Scriitori Bisericești” (seria nouă) a Editurii Basilica

 

 

Vol. I: Sf. Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, studiu introductiv și traducere de Dumitru Fecioru, revizuire de Constantin Georgescu, adnotări de Dumitru Fecioru, Constantin Georgescu și Alexandru Mihăilă, Editura Basilica, 2009

 

vol. II: Sf. Vasile cel Mare, Scrieri exegetice, vol. I: Comentariu la Isaia, introducere, traducere și adnotări Alexandru Mihăilă, Editura Basilica,2009

 

vol. III: Sf. Vasile cel Mare, Epistole, studiu introductiv, traducere și note de Teodor Bodogae, revizuire de Tudor Teoteoi, Editura Basilica, 2010

 

vol. IV: Sf. Vasile cel Mare, Scrieri dogmatice și exegetice, vol. I: Împotriva lui Eunomie, Despre Botez, Despre originea omului, Despre Rai, Omilii la Psalmi, traducere de Policarp Pîrvuloiu și Dumitru Fecioru, studii introductive de Policarp Pîrvuloiu, adnotări de Policarp Pîrvuloiu, Dumitru Fecioru și Adrian Muraru, revizuiri de Policarp Pîrvuloiu și Adrian Muraru, Editura Basilica, 2011

 

Vol. V: Sf. Vasile cel Mare, Scrieri ascetico-morale: Regulile mari, Regulile mici, Regulile morale, Constituțiile ascetice, Cele șapte cuvinte ascetice, traducere deLaura Enache, Isabela Panainte, Florin Filimon, Nicolae Mogage, Octavian Gordon, studiu introductiv de Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă,Editura Basilica, 2013

 

 

vol. VII: Sf. Teofan Mărturisitorul, Cronografia (de la Dioclețian până la perioada iconoclastă), traducere, introducere și note de Mihai Țipău, Editura Basilica, 2013

 

vol. VIII: Eusebiu de Cezareea, Viața împăratului Constantin și alte scrieri, traducere și note de Radu Alexandrescu, studiu introductiv de Emilian Popescu, ediția a doua, revăzută și adăugită, Editura Basilica, 2012

 

Vol. IX Fericitul Ieronim, Epistole, vol. I: Epistolele 1- 52, volum îngrijit de Ana Maria Halichias și Policarp Pîrvuloiu, traduceri de: Arieșan Claudiu, Burețea Emilian, Cucu Ștefan, Felecan Nicolae, Felecan Oliviu, Halichias Ana-Cristina, Negrescu Dan, Nicolae Florentina, Policarp Pîrvuloiu, Oancea-Dumitru Maria Luiza, Răchită Constantin, Diana Diaconescu, Traian Diaconescu, Albu Tiberiu

 

introducere și note de Policarp Pîrvuloiu, Editura Basilica, 2013

 

Vol. X Fericitul Ieronim, Epistole, vol. al II-lea: Epistolele 53-105, volum îngrijit de Ana Maria Halichias, traduceri de: Maria Luiza Oancea, Ana-Cristina Halichias, Traian Diaconescu, Constantin Răchită, Florentina Nicolae, Ștefan Cucu, Florin Filimon, Dan Negrescu, Diana Maria Diaconescu, Claudiu Arieșan, Editura Basilica, 2018

 

Vol. XI Fericitul Ieronim, Epistole, vol. al III-lea: Epistolele 106-154, volum îngrijit de Ana Maria Halichias, traduceri de: Maria Luiza Oancea, Ana-Cristina Halichias, Florentina Nicolae, Constantin Răchită, Basilica, 2023

 

Vol. XII Sfântul Macarie Egipteanul, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Epifanie de Salamina, Scrieri duhovnicești și omilii: Sfântul Macarie Egipteanul, Apoftegme, Epistola cea Mare, Omilii, Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre scopul cel după Dumnezeu și despre viețuirea cea după adevăr, Despre feciorie,Sfântul Epifanie de Salamina, Omilii, traduceri de: Maria-Iuliana Rizeanu, Florin Filimon și Ilie Toader, introduceri de Maria-Iuliana Rizeanu și Ilie Toader, note de Maria-Iuliana Rizeanu, Ilie Toader și Policarp Pîrvuloiu, Editura Basilica, 2014

 

Vol. XIII – Fericitul Augustin, Predici la marile sărbători, vol. I: Predici la Nașterea Domnului, Anul Nou, Bobotează, Înălțarea Domnului și la Rusalii; Anexă: traduceri din opuscule, scrisori și predici, traducere de Corneliu Clop; Editura Basilica, 2014

 

Vol. XIV - Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la sărbători împărătești și cuvântări de laudă la sfinți, traducere de D. Fecioru, introducere și note de Policarp Pîrvuloiu, ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Basilica, 2015

 

Vol. XV – Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, vol. I: Omiliile 1-41, traducere de Maria Rizeanu, introducere și note de Policarp Pîrvuloiu, Editura Basilica, 2016

 

Vol. XVI – Clement Alexandrinul, Sfântul Vasile Cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie Teologul, Fericitul Ieronim, Fericitul Augustin, Scrieri cu tematică pedagogică, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Dan Negrescu, Ierom. Policarp Pîrvuloiu, Alin-Bogdan Mihăilescu, studiu introductiv de Ierom. Policarp Pîrvuloiu, Editura Basilica, 2016

 

Vol. XVII – Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Teodor Studitul, Scrieri în apărarea Sfintelor Icoane, traducere, introduceri și note de Pr. Dumitru Fecioru și Protos. Policarp Pîrvuloiu, Editura Basilica, 2017

 

Vol. XVIII – Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, vol. al II-lea: Omiliile 42-88, traducere de Maria-Iuliana Rizeanu și Mihai Grigoraș, Editura Basilica, 2019

 

Vol. XIX – Clement Alexandrinul, Extrase din Theodot, Valentin și valentinienii – fragmente comentate, traducere, introduceri și note de Petru Molodeț, Editura Basilica, 2020

 

Vol. XX – Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, traducere, studiu introductiv și note de Teodor Bodogae, ediție revizuită de Tudor Teoteoi, Editura Basilica, 2020

 

Vol. XXI – Tertulian, Origen, Sfântul Ciprian al Cartaginei, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Ioan Gură de Aur, Fericitul Augustin, Sfântul Ioan Casian, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul Grigorie Palama, Scrieri despre rugăciune, traducere și note de David Popescu, Pr. Teodor Bodogae, Pr. Dumitru Stăniloae, Pr. Dumitru Fecioru, Ierom. Agapie Corbu, Dionisie-Constantin Pîrvuloiu, studiu introductiv de Ierom. Agapie Corbu, Editura Basilica, 2022

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod