sfantul-sinod > Comisii Sinodale > Comisiile Sfântului Sinod

Comisiile Sfântului Sinod

Despre comisiile Sfântului Sinod și denumirile acestora, art.15 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române precizează următoarele:

Art. 15 – (1) Pentru studierea și formularea propunerilor asupra problemelor ce urmează a se supune deliberării, Sfântul Sinod alege, dintre membrii săi, 4 comisii sinodale.
(2) Fiecare comisie este prezidată de un mitropolit și are un raportor. Ceilalți mitropoliți sunt copreședinți ai comisiilor în care sunt repartizați de Sfântul Sinod.
(3) Comisiile Sfântului Sinod sunt:

a. Comisia pastorală, monahală si socială,
b. Comisia teologică, liturgică si didactică,
c. Comisia canonică, juridică si pentru disciplină,
d. Comisia pentru comunități externe, relatii interortodoxe, intercreștine și interreligioase.
(4) Sfântul Sinod decide dacă o problemă trebuie examinată în comun de două sau mai multe comisii.
(5) Pentru anumite probleme,cu caracter permanent sau temporar,Sfântul Sinod decide instituirea unor subcomisii speciale afiliate uneia din cele patru comisii. Din subcomisii pot face parte și ierarhi din alte comisii și pot fi cooptați profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiști în domeniul abordat, după modelul Subcomisiei pentru canonizarea sfinților români.

Atribuțiile comisiilor Sfântului Sinod sunt înscrise în art.40-52 din Regulamentul Organismelor Centrale din Patriarhia Română, cu modificările ulterioare din anii 1997 și 1998 și, dintre cele mai semnificative, menționăm pe următoarele:

a. Comisia pastorală, monahală și socială:

  • păstrează unitatea dogmatică, canonică și a cultului în Biserică; propune editarea revistelor bisericești; organizează viața monahală; îndrumă și coordonează activitățile de asistență religioasă în spitale, penitenciare, armată și de asistență social-caritativă și filantropică a Bisericii etc.

b. Comisia teologică, liturgică și didactică:

  • analizează toate chestiunile de organizare a învățământului teologic universitar și preuniversitar (înființarea, organizarea și desființarea seminariilor, facultăților, școlilor de cântăreți bisericești); cercetează și propune aprobarea manualelor școlare atât pentru școlile teologice, cât și pentru disciplina Religie din învățământul de stat; cercetează propunerile de canonizare venite de la Comisia sinodală pentru canonizarea sfinților români și propune Sfântului Sinod aprobarea slujbelor, a icoanelor și tomosurilor pentru canonizare; cercetează și propune aprobarea textului calendarului bisericesc etc.

c. Comisia canonică, juridică și pentru disciplină:

  • urmărește aplicarea Sfintelor Canoane, a Statutului, a regulamentelor și hotărârilor organismelor centrale bisericești; face cercetarea canonică a candidaților de arhierei; judecă re-cursurile clericilor în caz de caterisire; analizează și face propuneri plenului Sfântului Sinod în legătură legislația de stat referitoare la cultele religioase etc.

d. Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase:

  • păstrează unitatea canonică, dogmatică și a cultului cu Biserica ecumenică a Răsăritului și cu celelalte Biserici Ortodoxe; analizează itinerariile pastorale ale ierarhilor de la eparhiile ortodoxe române de peste hotare; examinează și stabilește măsuri privind raporturile dintre Biserica Ortodoxă Română și celelalte confesiuni creștine și religii etc.

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod