galerie-foto-2015 > Februarie > Consiliul Consultativ al Cultelor din România reafirmă importanţa orei de Religie pentru educaţia copiilor şi tinerilor (28 februarie 2015)

Consiliul Consultativ al Cultelor din România reafirmă importanţa orei de Religie pentru educaţia copiilor şi tinerilor (28 februarie 2015)

 

Întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală în ziua de 28 februarie 2015 sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit Romano-Catolic de Bucureşti (potrivit Statutului care prevede preşedinţia prin rotaţie), Consiliul Consultativ al Cultelor din România a luat act de motivarea deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 669 din 12 noiembrie 2014 privitoare la statutul orei de Religie publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2015 şi a constatat următoarele:

 

a. Curtea Constituţională a menţinut statutul orei de Religie ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun, aflată în planul-cadru de învăţământ şi în oferta educaţională a şcolii.

 

b. Curtea Constituţională a modificat un singur aspect referitor la procedura de participare a elevului la ora de Religie, şi anume pe baza unei cereri de înscriere.

 

Consiliul Consultativ al Cultelor din România a constatat că decizia Curţii Constituţionale a valorificat următoarele principii:

 

- statutul constituţional particular al învăţământului religios, organizat şi garantat de în şcolile de stat, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult (art. 32 alin. 7 din Constituţia României);

 

- dreptul părinţilor şi tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine (art. 29 alin. 6 din Constituţia României),

 

- importanţa libertăţii de religie şi conştiinţă, care implică în mod necesar iniţiativa proprie a persoanei în toate problemele care privesc religia şi conştiinţa (pct. 19 al motivării deciziei Curţii Constituţionale nr. 669/2014, în interpretarea art. 29 alin 1 din Constituţie).

 

1. Pornind de la convingerea comună că ora de Religie promovează valorile spirituale perene şi comportamentul uman paşnic şi responsabil în familie şi societate, Consiliul Consultativ al Cultelor din România a adoptat apelul comun intitulat LUMINĂ PENTRU VIAŢĂ. Importanţa orei de Religie pentru educaţia copiilor şi tinerilor (Anexă).

 

2. Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită Parlamentului României ca, în adoptarea prevederilor legale care urmează să pună în aplicare Decizia Curţii Constituţionale nr. 669/2014 şi să completeze art. 18 alin. 2 teza I din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, să aibă în vedere şi următoarea propunere:

 

Art. 18 alin. 2 teza I: Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a frecventa ora de Religie se face prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor; schimbarea acestei opţiuni sau retragerea se face tot prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

 

Motivare

 

Prin această formulare, va fi respectată decizia Curţii Constituţionale a României şi facilitată înscrierea pentru participarea elevilor la ora de Religie, întrucât:

 

- participarea elevului la ora de Religie se face în urma exprimării dorinţei persoanei îndreptăţite legal, conform libertăţii de conştiinţă;

 

- se ţine cont de caracterul de disciplină aflată în trunchiul comun al orei de Religie;

 

- pentru părinţi, se evită obstacolele birocratice şi umilitoare, precum reînscrierea anuală sau pe cicluri de învăţământ;

 

- în plan administrativ, şcolile nu mai trebuie să gestioneze, anual sau pe cicluri de învăţământ, aproape două milioane de cereri de înscriere.

 

Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o organizaţie de natură etică, socială, autonomă, apolitică, non-guvernamentală, fără personalitate juridică şi non-profit formată din:

 

- Biserica Ortodoxă Română

- Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara,

- Biserica Romano-Catolică,

- Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică,

- Arhiepiscopia Bisericii Armene

- Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România,

- Biserica Reformată din România,

- Biserica Evanghelică C.A. din România,

- Biserica Evanghelică Lutherană din România,

- Biserica Unitariană din Transilvania,

- Biserica Creştină după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România,

- Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul mozaic,

- Cultul Musulman din România. 

 

Potrivit prevederilor Statutului Consiliului Consultativ al Cultelor din România, începând cu 1 martie 2015, preşedinţia Consiliului va fi preluată pentru o perioadă de un an de către Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică).

 

Secretariatul Consiliului Consultativ al Cultelor din România

 

LUMINĂ PENTRU VIAȚĂ - Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor (document PDF)

 

Galerie foto:

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod