patriarhul > Mesaje > Credinţa adevărată – baza mântuirii omului

Credinţa adevărată – baza mântuirii omului


Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanţilor la cea de-a XXVI-a Consfătuire Panortodoxă a Reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe şi ai Sfintelor Eparhii privind ereziile şi para-religiile, cu tema Consideraţii necreştine, eretice şi oculte despre Hristos, Lamia, Grecia, 3-5 noiembrie 2014.

 

Adresăm salutul nostru fratern Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolit de Ftiotida, gazda acestei întâlniri, şi binecuvântăm cu părintească dragoste pe toţi participanţii la cea de-a XXVI-a Consfătuire Panortodoxă, cu tema Consideraţii necreştine, eretice şi oculte despre Hristos.

 

De asemenea, adresăm felicitări organizatorilor acestei întruniri interortodoxe având ca scop studierea şi abordarea problemelor pastorale faţă de fenomenele eretice şi oculte care au fost şi sunt foarte dăunătoare pentru societatea în care trăim.

 

Recunoaşterea existenţei istorice a Domnului nostru Iisus Hristos, ca fiind unul dintre profeţii lumii şi o mare personalitate religioasă, dar negând mesianitatea şi dumnezeirea Lui, reprezintă raportări false la persoana lui Iisus Hristos. Se pare azi că în doctrinele unor confesiuni, culte, secte şi mişcări religioase occidentale contemporane au reînviat, sub diverse forme, vechi erezii hristologice. După ce a fost înşelat de promisiunile iluminismului raţionalist materialist, ateu şi totalitar, confruntat cu multe crize materiale şi spirituale, omul postmodern este tentat acum de sincretismul religios şi de superstiţii, fiind totodată dezorientat din cauza schimbărilor rapide produse de fenomenul globalizării. Astfel, el a devenit neputincios să descopere sensul profund al vieţii şi să trăiască bucuria speranţei. De aceea, omul postmodern devine o pradă uşoară pentru doctrinele esoterice şi practicile magice ale ocultismului modern. Este vorba de un ocultism în care Sfintele Scripturi sunt interpretate teosofic şi cabalistic, în care Hristos este văzut ca o „entitate cosmică” însoțind „epocile evoluţiei” speciei umane, cognoscibilă în „trup eteric” prin practici esoterice şi în care se apelează chiar la simbolul Crucii, la sfinţi, ierurgii sau chiar Sfinte Taine. Este vorba de o religie difuză şi confuză, fascinantă şi derutantă în acelaşi timp.

 

Este evident că toate aceste credinţe false, concepţii confuze şi practici bizare cer un răspuns urgent din partea Bisericilor noastre. A discerne între credința falsă și credinţa adevărată este o lucrare de importanţă capitală pentru viaţa şi mântuirea omului. „Învăţătura greşită” duce la „pământul pustiu şi fără de apă” ne avertizează Clement Alexandrinul (Stromata, 1, 19). În acest context, trebuie să luptăm pentru a păstra credinţa dăruită sfinţilor „odată pentru totdeauna” (Iuda 1, 3), deoarece adevărata credinţă este baza comuniunii de iubire şi viaţa veşnică a oamenilor cu Dumnezeul Treimic, Care a făcut cerul şi pământul şi Care dăruiește lumii viaţă şi fericire eternă, pentru că El Însuşi este comuniune de viaţă şi iubire eternă.

 

De aceea, suntem datori să urmăm atât îndemnului Sfântului Apostol Petru de a fi gata întotdeauna să dăm răspuns, cu sufletul curat, oricărui ne cere socoteală despre nădejdea noastră (cf. 1 Petru, 3, 15), cât şi chemării Sfântului Apostol Pavel de a umbla cu înţelepciune faţă de cei din afara Bisericii, „ca să ştim cum trebuie să răspundem fiecăruia” (cf. Col. 4, 6). Toţi Sfinţii Părinți ai Bisericii au apărat credința ortodoxă ca fiind baza mântuirii şi îndumnezeirii omului prin harul Preasfintei Treimi adus lumii de Iisus Hristos. Responsabilitatea noastră astăzi, în desfăşurarea activităţii pastoral misionare apologetice, este cu atât mai mare cu cât se constată relativizarea credinţei şi a moralei creştine, într-o societate în rapidă schimbare şi fără un ideal spiritual profund.

 

Ne rugăm sfinţilor apărători ai dreptei credinţe să lumineze pe toţi participanţii la lucrările acestei consfătuiri panortodoxe de la Lamia, ca să ajungă la concluzii folositoare Bisericii în activitatea sa pastorală şi misionară de astăzi.

 

Cu binecuvântare şi dragoste în Hristos, Domnul nostru,

 

DANIEL

Patriarhul României

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod