documente > Documente principale > Credinţa în Iisus Hristos – izvor de bucurie

Credinţa în Iisus Hristos – izvor de bucurie

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la festivitatea de deschidere a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea, București, 1-4 septembrie 2016:

 

În aceste zile avem bucuria de a ne afla alături de cei 2.500 de tineri, veniți din diferite ţări ale lumii, care, în perioada 1-4 septembrie 2016, sunt oaspeții noștri laÎntâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea, eveniment organizat de Arhiepiscopia Bucureştilor şi Patriarhia Română, în contextulAnului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox.

Întâlnirea noastră își propune formarea tinerilor, prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice din Bucureşti. Programul evenimentului este unul bogat și cuprinde: prima Sfântă Liturghie săvârșită la şantierulCatedralei Mântuirii Neamului; o conferință duhovnicească; două ateliere de lucru, cu temaImportanța și activitatea tinerilor în Biserică; momente artistice; vizite la principalele obiective turistice din București. Prin intermediul atelierelor de lucru dorim să creăm un cadru adecvat în care voi, oaspeții noștri, să identificați problemele specifice generației din care faceți parte și să propuneți posibile soluții.

Provocările la care sunt supuși tinerii, din partea unei societăți secularizate şi globalizate – sărăcită de valori spirituale, supusă unor permanente schimbări, crize economice și morale: emigrația, consumul de alcool, droguri, libertinaj, violență etc. – reprezintă un motiv în plus de conștientizare a rolului și importanței Familiei, Bisericii și Școlii în formarea tinerilor creștini.Aspirațiile spre bine și frumos ale tinerei generații trebuie susținute de întreaga societate, care are responsabilitatea de a-i orienta pe tineri și de a le cultiva încrederea, pentru a iubi valorile spirituale, morale și culturale perene. Familia, Biserica șiȘcoala au datoria de a oferi o educație creștină tinerilor pentru cultivarea credinței ca lumină a vieții cotidiene, precum și a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

Biserica Ortodoxă Română încearcă să răspundă nevoilor de formare a tinerilor prin programe și proiecte care se desfășoară atât în țară, cât și în străinătate, adaptate fiecărei comunități, cum ar fi: Programul Național CateheticHristos împărtășit copiilor, Proiectul educaționalAlege Școala!, tabere de tineret, pelerinaje, burse de studiu și multe activități sociale dezvoltate în parohii. Prin toate acestea, cultivăm încrederea în sine și în semeni,respectul și iubirea față de oameni și de natură – creația lui Dumnezeu –, consolidăm viața de comuniune a tinerilor, solidaritatea creștină, prietenia, apartenența și respectul față de Biserică, identitatea și demnitatea naţională în dialog internaţional.

Însă,ceea ce este şi rămâne esenţial în toate aceste activităţi trebuie să fie bucuria pe care o oferă întâlnirea tinerilor cu iubirea lui Hristos atât în rugăciune, cât şi în acţiune, în conlucrare pentru a aduce bucurie oamenilor. Întrucât Hristos cel Înviat este„Bucuria cea veşnică”, „Lumina lumii” şi „Păstorul cel Bun”, Apostolul neamurilor ne îndeamnă:Bucuraţi-vă pururea în Domnul şi iarăşi zic: bucuraţi-vă (Filipeni 4, 4).

Totodată, vă încurajăm să cultivați cu bucurie iubirea față de familia creștină, care poate fi descoperită numai în Biserică, deoarece aici ea are valoare de icoană a iubirii lui Hristos faţă de umanitate, iar sfinţii Bisericii sunt modele de viaţă în Hristos şi rugători pentru toți tinerii din lume.

Cu aceste gânduri, vă urămbun venitlaÎntâlnirea Tinerilor Ortodocși din ToatăLumeași ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dăruiască bucurie sfântă, întru comuniune frăţească şi prietenie.

† DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

DSC 0691

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod