documente > Documente principale > Cuvânt de mulţumire şi binecuvântare pentru susținătorii orei de Religie

Cuvânt de mulţumire şi binecuvântare pentru susținătorii orei de Religie

DSC 8597Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia acordării Diplomei și Medaliei omagialeSfântul Ioan Gură de Aur” persoanelor care au susținut înscrierea elevilor la ora de Religie la nivel național, Catedrala Patriarhală, București, 2 iulie 2015:

 

 

 În contextul deciziei nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curţii Constituţionale a României, a înscrierii elevilor pentru a frecventa ora de Religie, a procesului legislativ din Parlament, corelativ deciziei Curţii Constituţionale, a dezbaterilor referitoare la educaţia religioasă în şcoli, au fost constatate importanța şi necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală în domeniul educaţiei, în general, şi al educaţiei religioase, în mod special, cu exercitarea responsabilităților specifice ale acestora.

 

 

 Totodată, a fost reliefată importanţa demersului comun al cultelor recunoscute din România pentru susţinerea şi promovarea educaţiei religioase. În 28 februarie 2015, Consiliul Consultativ al Cultelor a adoptat un document intitulat Lumină pentru viaţă. Importanţa orei de Religie pentru educaţia copiilor şi tinerilor. În acest document se subliniază importanţa cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, în transmiterea credinţei copiilor şi tinerilor, astfel încât aceştia să fie ajutaţi să facă deosebire între valorile efemere şi cele eterne. În acelaşi text se precizează că: „Valorile oferite de educaţia religioasă sunt necesare, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiritual esenţial şi un liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline şcolare (…). Educaţia religioasă reprezintă o lumină edificatoare pentru viaţă, contribuind la depăşirea ignoranţei religioase care poate favoriza atitudini reducţioniste. Ora de Religie contribuie la formarea şi cultivarea unei conştiinţe vii şi mărturisitoare a valorilor credinţei şi ale familiei tradiționale” [1].

 

 

 În contextul înscrierii elevilor pentru a frecventa ora de Religie, am avut bucuria să constatăm cooperarea efectivă între Familie, Biserică și Școală pentru susținerea unei educații integrale și benefice pentru viață, pentru Familie şi pentru Societate. Promovarea educației religioase, care include deopotrivă evidenţierea unor repere spirituale ca lumină pentru viață și a unei elementare culturi religioase, constituie şi un act de mărturisire a identității profunde a sufletului familiei românești și a tradiției învățământului românesc, care a început în şcolile înfiinţate de Biserică în apropierea lăcașurilor de cult.

 

 

 În cadrul demersului referitor la înscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie și al dezbaterilor generate cu această ocazie, apreciem manifestarea conștiinței misionare și mărturisitoare a laicilor români credincioși. În acest fel a fost valorificată vocația Bisericii de a uni în coresponsabilitate și cooperare persoane de profesii și talente diferite.

 

 

 În acelaşi timp, apreciem în mod deosebit implicarea remarcabilă a părinţilor copiilor pentru înscrierea elevilor la ora de Religie. În condiţiile în care o agendă ideologică promovează teze conform cărora rolul educaţional al familiei este diminuat sub pretextul interesului superior al copilului, fiind susţinute poziţii menite să erodeze autoritatea familiei în educația copiilor, părinţii copiilor au conştientizat riscul impunerii unei interfeţe artificiale între ei şi proprii copii în domeniul educaţiei. În afirmarea rolului părinţilor în educaţia copiilor, evidenţiem implicarea şi organizarea părinţilor în Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie (APOR) pentru susţinerea şi promovarea unei educaţii integrale, în acelaşi timp, intelectuale şi moral-spirituale, edificatoare pentru viaţă şi benefică pentru familie şi societate.

 

 

 Părinţii copiilor au înţeles necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Biserică şi Şcoală, astfel încât educaţia religioasă primită acasă să fie consolidată în mod complementar prin educaţia copiilor şi a tinerilor în Şcoală şi în viaţa Bisericii. În această perspectivă, poate fi valorificat şi materializat cadrul oferit de parteneriatul dintre parohie şi școală, pentru ajutorarea elevilor din familiile sărace şi pentru desfăşurarea de activităţi educaționale artistice, social-culturale şi social-filantropice, mai ales în timpul vacanțelor şi al unor evenimente solemne cu semnificație națională sau patriotică.

 

 

 Promovarea unei educații edificatoare pentru viață necesită continuarea și intensificarea demersurilor care vizează creșterea calității educației religioase. În acest sens, Patriarhia Română s-a implicat concret în elaborarea unor măsuri privind promovarea unei educații religioase de calitate. În ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 3-4 iunie 2015 a fost adoptat documentul intitulat Plan strategic pentru creșterea calității educației religioase. Documentul este structurat în patru capitole: A. Curriculumul școlar; B. Profesorii de Religie; C. Alte tipuri de activităţi educaţionale relevante pentru educația religioasă; D. Comunicarea. Se au în vedere următoarele obiective generale:

 

 

  • Creșterea calității educației religioase în școala publică;
  • Asigurarea coerenței dintre educația religioasă din Școală și educația din Familie, Biserică și alte medii de educație nonformală și informală;
  • Informarea adecvată privind rolul, statutul și obiectivele educației religioase, în relație cu oferta școlară în ansamblu.

 În aceeași ședință, Sfântul Sinod a acordat binecuvântarea sa pentru înființarea Asociației Profesorilor de Religie care are ca scop principal promovarea valorilor creștine și a Religiei ca disciplină școlară în învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional din România.

 

 

 Totodată, profesorii câștigători ai Concursului Național de Materiale Didactice, intitulat Educația religioasă-între tradiție și actualitate, care s-a încheiat recent, vor fi implicați în realizarea unor ghiduri pentru disciplina Religie la clasele a II-a, a III-a și a IV-a. În același timp un colectiv de autori cu experiență și expertiză în domeniu urmează să elaboreze un ghid pentru autorii de manuale.

 

 

 Referitor la Legea pentru modificarea art.18 din Legea educației naționale nr.1/2011, adoptată de Parlamentul României și promulgată de Președintele țării în 18 iunie 2015, textul nou corespunde textului convenit de Consiliul Consultativ al Cultelor din România, în data de 28 februarie 2015. Prin urmare, textul nou adoptat de Parlament include principiul major că libertatea de conștiință, garantată prin art.29, alin.(6) din Constituția României, precum și prin art.1 din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, nu este determinată de date temporale fixe impuse de Stat. Ca atare, cererea de înscriere liberă pentru a frecventa ora de Religie este valabilă pe toată durata școlarizării sau până la schimbarea liberă a opțiunii.

 

 

 Referitor la desfăşurarea înscrierii elevilor pentru a frecventa ora de Religie, apreciem în mod deosebit implicarea laicilor, aceasta constituind un mare ajutor pentru o educaţie bazată pe valori eterne. În acest sens, vă adresăm alese mulțumiri și vă felicităm pentru contribuția Dumneavoastră în susținerea educației religioase a copiilor și a tinerilor din România.

 

 

 În semn de preţuire şi binecuvântare, vă oferim Diploma şi Medalia omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur”, mare dascăl al creștinătății întregi.

 

 

 Vă dorim tuturor multă sănătate, pace şi bucurie, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu în viaţa şi activitatea Dumneavoastră, întru mulţi şi binecuvântați ani!

 

 

 † DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 


1 Lumină pentru viaţă. Importanţa orei de Religie pentru educaţia copiilor şi tinerilor, punctele 4, 6-7.

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod