documente > Documente principale > Cuvântul Patriarhului Ierusalimului adresat Patriarhului României

Cuvântul Patriarhului Ierusalimului adresat Patriarhului României

 

0031Cuvânt de Salut adresat Preafericitului Daniel, Patriarhul României, de către Preafericitul Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului:

 

Preafericirea Voastră, Patriarh Daniel al României şi frate în Hristos,

 

„Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună!” (Psalm 132,1).

 

Dumnezeul nostru Cel Întreit ne-a învrednicit să fim împreună cu Preafericirea Voastră, cu fraţii şi surorile din ţara voastră, ţară stropită, şi deci, binecuvântată de sângele multor martiri, toţi pentru dragostea Domnului nostru, Iisus Hristos.

 

Venim de la Ierusalim, care este leagănul mărturisirii jertfei şi a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă aducem harul Sfântului Mormânt şi salutările creştinilor din Ţara Sfântă.

 

Biserica Ierusalimului a fost izvorul nesecat care continuă să împrospăteze cu apele sale spirituale Bisericile Ortodoxe locale aşa cum a făcut în întreaga viaţă a Bisericii.

 

Bisericile Ortodoxe locale surori, la rândul lor, au apărat, pe de o parte, izvoarele spirituale, adică Locurile Sfinte care dau mărturie despre istoria sfântă a mântuirii, şi, pe de altă parte, au hrănit Biserica Ierusalimului şi pe credincioşii ei prin intermediul pelerinajele lor.

 

Aceste ţinuturi binecuvântate ale României şi Biserica sa nu sunt străine sau îndepărtate de noi, fiindcă predecesorii noştri, adică mari patriarhi ai Cetății Sfinte Ierusalim, ca Dositei şi Hrisant, au lucrat ca îndrumători spirituali în aceste ţinuturi şi au reuşit, prin activitatea lor pastorală, spirituală şi educaţională, să păstreze intacte învăţăturile şi credinţa ortodoxă. În plus, ei au putut să păstreze tradiţiile bisericeşti şi identitatea etnic - culturală.

 

În felul acesta, aceşti mari conducători ai Bisericii au devenit mesageri ai Evangheliei unicităţii şi unităţii în Domnul nostru Iisus Hristos. În timpul nostru, Bisericile noastre şi popoarele ortodoxe trăiesc provocările lumii aflată în totală confuzie şi dezorientare.

 

Cea mai mare chemare a noastră este să răspundem acestei realităţi care se opune valorilor fundamentale ale luminii şi adevărului Evangheliei iubirii lui Dumnezeu.

 

”Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1,4).

 

Aceasta este misiunea Bisericii Ortodoxe universale şi, în special, a Patriarhiei Ierusalimului, care dă mărturie într-o regiune multiculturală şi multireligioasă, respectiv în Israel, Statul Palestinian, Regatul Haşemit al Iordaniei şi dincolo de acestea. Tocmai această mărturie a dragostei jertfelnice a lui Hristos şi a reconcilierii suntem chemaţi să o vestim tuturor semenilor noştri.

 

Lăudăm şi mulţumim Domnului nostru, lui Dumnezeu Tatăl, Care, pentru rugăciunile Preasfintei Maici Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria şi ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştiului, ne-a condus paşii aici. Vă mulţumim pentru primirea călduroasă. Fie ca binecuvântările Ţării Sfinte şi harul Sfântului Mormânt al Domnului nostru Cel Înviat să păzească Biserica Română şi poporul român.

 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod