documente > Documente principale > Două decenii de activitate didactică şi misionară

Două decenii de activitate didactică şi misionară

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înfiinţarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Piatra Neamţ (1996-2016), luni, 23 mai 2016:

 

Astăzi, la împlinirea a 20 de ani de activitate a Seminarului Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin şi Elena” din Piatra Neamț, cu deosebită bucurie şi dragoste părintească ne amintim de entuziasmul şi strădaniile înființării acestei instituții școlare, în anul 1996, de necesitatea misionară a pregătirii corespunzătoare a tinerilor doritori de teologie şi spiritualitate ortodoxă, posibili viitori slujitori ai Sfintelor Altare ale Bisericii noastre strămoșești din Moldova.

 

Întrucât seminarul nu a dispus la început de o clădire proprie, activităţile didactice s-au desfășurat la Grupul Școlar nr. 9 din Piatra Neamț, spațiul de cazare și masa fiind asigurate de Grupul Școlar Gheorghe Cartianu. Începând cu anul școlar 1997-1998, orele de curs s-au desfășurat în aceeași clădire care a asigurat cazarea elevilor. La data de 24 iunie 2002, școala teologică a obținut statutul de persoană juridică deplină din partea Ministrului Educației și Cercetării.

 

În acest sens, am sprijinit personal demersurile conducerii şcolii pe lângă Ministerul Educaţiei Naţionale, pe lângă autorităţile judeţene şi locale, precum şi pe lângă alte instituţii de cultură judeţene şi locale, astfel încât Seminarul de la Piatra Neamţ să aibă aprobările şi dotările corespunzătoare pentru o bună şi eficientă funcţionare. Istoria celor 20 de ani de la înființarea primei clase cu profil teologic ortodox a Seminarului Teologic Liceal „Sfinții Împărați Constantin şi Elena” din municipiul Piatra Neamț este dovada vie a purtării de grijă a lui Dumnezeu, Care ne învață să nu disprețuim niciodată începuturile modeste (cf. Zaharia 4, 10). Această realizare este mărturia rodirii binecuvântării lui Dumnezeu, precum şi răspunsul Lui la jertfa, rugăciunile şi propovăduirea Evangheliei lui Hristos de către toţi susţinătorii şi slujitorii acestei şcoli teologice, care au pus în slujba ei pregătirea, talentul şi timpul lor.

 

Astăzi, la 20 de ani de activitate a Seminarului Teologic din Piatra Neamţ, aflat sub ocrotirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, constatăm cu bucurie că obiectivele propuse la inaugurarea acesteia au fost în mare măsură îndeplinite. Studiul didactic al teologiei, în acord cu spiritul evlavios al acestui spaţiu românesc binecuvântat cu mănăstiri şi intensă viaţă duhovnicească, a fost pătruns de trăirea duhovnicească prin îmbinarea studiului intelectual cu Liturghia euharistică, vocaţia misionară a mărturisirii în cuvânt şi faptă a Sfintei Evanghelii cu responsabilitatea pastorală sau grija părintească pentru formarea tinerilor elevi, atât intelectual cât și spiritual, prin osârdia unui corp profesoral care a crescut şi s-a format odată cu seminarul. Specificul studiului teologiei în  Moldova constă în faptul de a uni fidelitatea față de Tradiție cu deschiderea spre cultură și universal. O teologie dinamică pe care elevii seminariști o mărturisesc şi o duc cu ei mai departe, la facultate, precum şi în viața şi activitatea lor în societate.

 

Slujitorii Seminarului Teologic din Piatra Neamț se află acum la momentul când se văd roadele muncii lor, culese cu bucurie şi speranță. Dar pentru că studiul teologiei înseamnă răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu, deopotrivă profesori şi elevi, sunt chemați să intensifice mai mult activitatea lor pentru susţinerea misiunii Bisericii în societate. Astfel, şcolile noastre de teologie vor reuşi să contribuie la formarea de caractere în rândul copiilor şi tinerilor prin orele de educaţie religioasă şi programe educaţionale, să promoveze programe social-filantropice, să restaureze şi să pună în valoare operele de artă bisericească. Toate acestea înseamnă o responsabilitate sporită în activitatea viitoare, promovând un învățământ teologic deodată intelectual şi spiritual, practic şi pastoral, care să răspundă nevoilor şi exigențelor multiple ale credincioșilor de astăzi.

 

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos Cel înviat din morţi, Învăţătorul şi Mântuitorul nostru, să binecuvinteze pe toți profesorii, elevii şi ostenitorii Seminarului Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin şi Elena” din Piatra Neamț, pentru a trăi permanent bucuria împletirii rugăciunii cu studiul şi a sluji cu vrednicie Biserica lui Hristos din poporul român.

 

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

decenii

 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod