galerie-foto-2015 > August > Duminica a XIII-a după Rusalii la Catedrala Patriarhală (30 august 2015)

Duminica a XIII-a după Rusalii la Catedrala Patriarhală (30 august 2015)

 

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 30 august 2015, în Duminica a XIII-a după Rusalii. La Sfânta Liturghie, în toate locașurile de cult s-a citit Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei (cap. 21, vs. 33 - 44): „Zis-a Domnul pilda aceasta: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie; a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el a plecat departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis alți slujitori, mai mulți decât cei dintâi, și au făcut acelora tot așa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: Se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moștenitorul; veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: Pe aceștia răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la vremea lor. Zis-a lor Iisus: Oare n-ați citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri?» De aceea vă spun că Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea, îl va zdrobi”.
 

 

La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. Din sobor au mai făcut parte preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei Patriarhale.

 

 

După rostirea Pericopei Evanghelice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că Pilda lucrătorilor celor răi din vie se referă atât la istoria mântuirii neamului omenesc, cât şi la viaţa Bisericii, fiindcă via reprezintă planul de mântuire a lumii.
 

 

Via reprezintă lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în lume

 

 

Pilda rostită de Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi ne vorbeşte în primul rând despre slujitorii Legii Vechi sau ai Vechiului Testament, a spus Preafericirea Sa, arătând că: „Aceştia erau regii, arhiereii sau marii preoţi, învăţătorii de lege sau mulţimea cărturarilor care învăţa poporul. Via nu este simpla lume în general, ci este lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în lume, de aceea via este distinctă de restul terenului. Ea a fost împrejmuită cu gard, s-a săpat un teasc şi s-a ridicat un turn de veghe. Deci, via reprezintă planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, iar la această lucrare cheamă slujitori. În Vechiul Testament, slujitorii erau chemaţi să cultive revelaţia lui Dumnezeu, adică să tâlcuiască poporului descoperirile pe care Dumnezeu le-a făcut prin proroci şi prin scrierile sfinte să poată conduce poporul la mântuire”.
 

 

Pilda a fost o mustrare adresată arhiereilor și cărturarilor care au ascultat-o

 

 

”Pilda aceasta a fost rostită de Domnul nostru Iisus Hristos cu puţin timp înainte de pătimirile Sale. De aceea, ea avea un caracter profetic, iar lucrătorii răi din vie au fost identificați ca fiind arhiereii şi cărturarii care au ascultat pilda. În Sfintele Evanghelii de la Matei, Marcu și Luca ni se arată că la sfârşitul rostirii pildei arhiereii și cărturarii au înțeles că Iisus Hristos vorbea despre ei, că ei sunt lucrătorii răi din vie”, a arătat Preafericitul Părinte Daniel.

 

Stăpânul viei a plecat departe și a lăsat lucrătorii în vie ca să o lucreze și ea să își aducă roadele la vreme. Această plecare departe înseamnă un spațiu mare al libertății pe care Dumnezeu o dăruiește omului, a explicat Patriarhul României. „Dumnezeu ne dă porunci, dar se pare că este absent, că este departe și nu ne vede. De fapt, El ne dă libertatea să ne manifestăm în mod total liber, să fim lucrători buni sau răi, credincioşi sau necredincioşi, recunoscători sau nerecunoscători. Aceşti lucrători din vie se credeau chiar stăpâni ai viei. Au uitat de stăpânul viei și au început să se facă ei înșiși stăpâni ai viei, ca și când via ar fi fost proprietatea lor. De aceea, când stăpânul a trimis oameni ca să vadă cum este lucrată via, lucrătorii s-au purtat rău cu aceștia. Atunci, stăpânul a trimis alți oameni ca să vadă cum este lucrată via, însă și pe aceștia lucrătorii i-au ucis. Cei din urmă trimiși au fost prorocii Vechiului Testament. În cele din urmă, stăpânul, crezând că se vor rușina de fiul său l-a trimis pe acesta la vie, dar a fost omorât în afara viei”
 
 
Hristos Domnul este capul Bisericii şi viaţa vieţii Bisericii
 
Preafericitul Părinte Daniel a explicat că această parabolă ne arată că Dumnezeu cheamă la lucrarea Sa sfântă: „Via aceasta este lucrarea sfântă din Vechiul Testament care se continuă în creştinism prin Biserica lui Hristos. Hristos Domnul este Stăpânul viei, este piatra din capul unghiului și este piatra pe care este zidită Biserica. El este capul Bisericii şi viaţa vieţii Bisericii. Templul din Ierusalim este teascul săpat şi zidit şi turnul de pază, care înseamnă vederea duhovnicească asupra lumii, viaţa spirituală a poporului ales. Turnul de veghe este simbolul Templului din Ierusalim care preînchipuia pe Mesia Hristos. Avem o mare taină, taina viei legată de taina templului şi taina templului din Vechiul Testament ca prefigurare a Bisericii lui Hristos din Noul Testament”.
 
Iubirea milostivă a lui Dumnezeu pentru întreaga umanitate este mai tare decât răutatea demonilor şi viclenia oamenilor

 

 

„Lucrarea în vie este lucrarea de mântuire a oamenilor, dar în această lucrare unii răspund cu toată atenţia, responsabilitatea şi jertfelnicia, iar alţii, dornici de a stăpâni, devin lucrători răi, neascultători şi nerecunoscători. Când cei răi nu împlinesc lucrarea la care au fost chemaţi Dumnezeu cheamă pe alţi oameni la lucrare, deoarece planul Său de mântuire a lumii nu poate fi zădărnicit. El cheamă pe alţii în locul celor răi, deoarece planul Lui de mântuire trebuie să se împlinească întocmai, pentru că iubirea Lui milostivă pentru întreaga umanitate este mai tare decât răutatea demonilor şi viclenia oamenilor”, a mai spus Preafericirea Sa.
 
Să nu lucrăm în Biserica lui Hristos contrar Evangheliei lui Hristos

 

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat importanța chemării la slujire pe care o adresează Evanghelia de astăzi, dar a evidențiat și marea răspundere care derivă din aceasta: „Evanghelia de astăzi nu se referă numai la slujitorii Vechiului Testament, ci ea ne cheamă pe toţi, şi pe slujitorii lui Hristos de astăzi, la multă responsabilitate. Ea ne învaţă că nu trebuie să punem stăpânire pe Biserică, socotind via Domnului, adică Biserica lui Hristos, ca şi cum ea ar fi proprietatea noastră personală. De asemenea, ea ne cheamă să nu ne lenevim, deoarece vom da seama de modul în care am predicat sau am ascultat Evanghelia, am săvârşit sau am primit Sfintele Taine, am ajutat pe alţii sau am primit ajutorul lor, adică de felul în care am împlinit sau nu voia lui Dumnezeu în viața şi lucrarea noastră. Ca atare, să nu lucrăm în Biserica lui Hristos contrar Evangheliei lui Hristos, să cerem ajutor de la Biserică, dar şi să ajutăm Biserica când dorim să dobândim mântuirea sau viaţa veşnică. Evanghelia ne cheamă să ne bucurăm de darul chemării la slujire şi, totodată, să ne cutremurăm de marea răspundere pe care o avem atunci când suntem chemați să slujim lui Dumnezeu”.
 
 
Preotul are răspunderea pentru mântuirea sufletelor credincioşilor încredinţaţi lui spre păstorire

 

 

„Este mai greu să se mântuiască slujitorii Bisericii, decât simpli membrii ai ei, întrucât se cere mai mult de la slujitorii Bisericii, decât de la credincioșii ei. Preotul care face acelaşi păcat ca şi mireanul, primeşte o pedeapsă mai grea decât mireanul, fiindcă preotul are răspunderea pentru mântuirea sufletelor credincioşilor încredinţaţi lui spre păstorire”, a mai arătat Patriarhul României.
 
La momentul chinonicului, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a elogiat viața Sfântului Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei, sărbătorit astăzi în calendarul creștin ortodoxă și care este și ocrotitorul Preasfinției Sale: „Sfântul Varlaam s-a născut într-un sat din apropierea Târgului Neamț în jurul anului 1590. Așa cum mărturisește mai târziu el și-a dorit din copilărie să-și închine viața lui Dumnezeu, în ascultarea unei mănăstiri. Astfel, el a plecat la schitul lui Zosin de pe Valea Secului. Părinții marelui cronicar Grigore Ureche au ctitorit mănăstirea care există și astăzi și care este legată în mod ființial de viața și activitatea Sfântului Mitropolit Varlaam. După sfințirea acestei mănăstiri tânărul monah Varlaam a părăsit schitul lui Zosin și a venit în Mănăstirea Secu unde s-a remarcat prin cultura sa deosebită dobândită în vremea viețuirii la schit și unde s-a bucurat de o aleasă educație din partea lui Dositei Dascălul și a călugărului Mitrofan, mare cărturar care mai târziu va deveni episcop al Romanului”.
 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod