galerie-foto-2015 > Mai > Duminica Samarinencei la Catedrala Patriarhală (10 mai 2015)

Duminica Samarinencei la Catedrala Patriarhală (10 mai 2015)

 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a oficiat, în Duminica a V-a din Postul Mare, numită şi a Samarinencei, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, fiind înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

 

După citirea Pericopei Evanghelice, care ne prezintă dialogul Mântuitorului cu Femeia Samarineancă, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat înţelesurile Textului Biblic.

 

Hristos Domnul când cheamă la mântuire dăruieşte Harul Său mântuitor celor care răspund chemării Sale  

 

„În primul rând învăţăm că Hristos Domnul cheamă la mântuire nu numai pe poporul evreu, ci pe toate popoarele şi prin aceasta El trece peste bariere mentale şi culturale care îi ţin pe oameni dezbinaţi, despărţiţi sau învrăjbiţi. În al doilea rând învăţăm că Hristos Domnul când cheamă la mântuire dăruieşte Harul Său mântuitor celor care răspund chemării Sale şi acest har mântuitor este numit în Evanghelia de astăzi Apa Vie, cea care trezeşte în om dorinţă de viaţă veşnică pentru că cel care primeşte Apa cea Vie devine o fiinţă sfinţită prin care curg râuri de Apă Vie, spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, către viaţa veşnică. O Apă Vie care întoarce pe om, îl îndreptează, îl orientează spre viaţa veşnică. De asemenea, Apa cea Vie schimbă sau Harul mântuitor schimbă viaţa oamenilor păcătoşi şi îi cheamă la sfinţenie şi îi ajută să nu mai caute fericiri momentane, trecătoare şi înşelătoare, ci să caute fericirea iubirii veşnice a lui Dumnezeu, singura iubire curată, statornică, netrecătoare şi nesfârşită. De asemenea, Apa cea Vie descoperă omului dreapta credinţă şi dreapta închinare în faţa lui Dumnezeu sau adevăratul cult adus lui Dumnezeu. În al treilea rând Evanghelia ne învaţă că Harul mântuitor îl cheamă popoare diferite la mântuire constituie Biserica lui Hristos care este anticamera Împărăţiei Cerurilor. Şi această Biserică este formată nu numai din iudei, ci şi din toate neamurile păgâne care au crezut în Hristos descoperind adevărata credinţă”, a spus Preafericirea Sa.  

 

Adevăraţii închinători ai Tatălui Ceresc se vor închina în Duh şi în Adevăr

 

„Este de remarcat faptul că Mântuitorul schimbă viaţa acestei femei fără să o jignească. Nu-i spune Tu eşti imorală, o nestatornică, o păgână, ci cu multă înţelepciune deschide în ea dorinţa mântuirii, a vieţii veşnice, deschide perspectiva unei iubiri neschimbătoare, unei iubiri netrecătoare care este iubirea sfântă, milostivă şi veşnică a lui Dumnezeu faţă de oameni. Cu această femeie păgână Mântuitorul Iisus Hristos discută teologie. Ucenicii s-au mirat când au venit din cetate, unde plecaseră spre a cumpăra ceva de mâncare, şi au văzut că Iisus vorbeşte cu o femeie. În antichitate bărbatul şi femeia nu aveau aceeaşi valoare. Femeia era considerată ca fiind un obiect util, iar nu o persoană cu toată demnitatea şi valoarea intrinsecă. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos trece bariera mentală a superiorităţii iudeilor faţă de samarineni şi în acelaşi timp trece peste bariera mentală a superiorităţii bărbatului faţă de femeie pentru că El cheamă la mântuire bărbat şi femeie, nu numai bărbaţi. El cheamă la mântuire pe toate popoarele nu numai pe iudei. De aceea, în calendarul Bisericii vom găsi o mulţime de femei sfinte care s-au sfinţit prin Harul mântuitor, prin Apa vie dăruită de Hristos. Vedem cum această Apă vie, Harul mântuitor schimbă viaţa femeii, o ajută să recunoască că în Iisus este un proroc şi în cele din urmă că El este Mesia pentru că ea zice la un moment dat Când va veni Mesia ne va spune toate acestea şi atunci Iisus îi spune Eu sunt Cel ce-ţi vorbeşte. Deci, iată cum Hristos Domnul discută cu această femeie şi ajunge să-i spună că adevărata credinţă şi adevărata închinare lui Dumnezeu nu ţine de un loc anume, de muntele în care se închinau lui Dumnezeu samarinenii şi anume Garizim şi nici Ierusalim, ci adevăraţii închinători ai Tatălui Ceresc se vor închina în Duh şi în Adevăr pentru că Dumnezeu este Duh. Deci, nu contează locul geografic în care oamenii se închină lui Dumnezeu, ci starea duhovnicească a sufletului şi dreapta credinţă pe care o mărturisesc”, a mai subliniat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

 

Femeia Samarineancă - mărturisitoare a iubirii lui Hristos şi misionară  

 

Femeia Samarinencă este un model de mărturie a lui Hristos în societate, a mai arătat Patriarhul României: „Această femeie care aduce o cetate întreagă să-L vadă pe Iisus lucrează pentru Taina Bisericii. Apa cea vie, Harul mântuitor îi schimbă viaţa şi o face mărturisitoare a lui Hristos Mesia şi o face misionară aducând o mulţime de oameni la Hristos şi apoi pe Hristos în cetatea Sihar unde a stat două zile la aceşti samarineni care în general erau dispreţuiţi de iudei. Vedem aşadar că Evanghelia de astăzi este o Evanghelie a iubirii milostive a lui Dumnezeu, a Harului ceresc mântuitor, a Apei celei vii care ne face să căutăm viaţa veşnică, ne face să dorim iubire şi fericire veşnică neînşelătoare şi netrecătoare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să devenim şi noi ca şi Femeia Samarineancă mărturisitori ai iubirii lui Hristos şi misionari, cei care cheamă şi pe alţii la Biserică, îi îndeamnă la fapte bune, spre slava lui Dumnezeu şi spre a noastră mântuire. Amin”.   

 

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române condusă de Arhid. Răzvam Constantin Ştefan.  

 

La slujbă au participat sute de credincioşi.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod