documente > Comunicate > Duminica Samarinencei la Patriarhie

Duminica Samarinencei la Patriarhie

În dialogul cu femeia samarineancă „Mântuitorul Iisus Hristos, pe lângă faptul că rupe bariera mentală a superiorității și inferiorității dintre iudei și samarineni, mai rupe o barieră mentală, aceea că bărbatul ar fi superior femeii, ceea ce se va vedea că în Biserica Lui, în timp, vor fi foarte multe femei sfinte”, a spus Patriarhul României în cadrul cuvântului de învățătură rostit astăzi în Catedrala Patriarhală.

 

Creştinii ortodocşi se află astăzi, 29 mai 2016, în Duminica a 5-a după Paşti, numită și a Samarinencei. În această zi, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, la Catedrala Patriarhală.

Pericopa Evanghelică rânduită de Biserică a fi citită astăzi în toate locașurile de cult la Sfânta Liturghie relatează convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă (Sf. Ev. Ioan, cap. 4, vers. 5-42 – vezi mai jos textul pericopei).

În cuvântul de învățătură, Patriarhul României a arătat că Evanghelia citită astăzi prezintă trei mari adevăruri:

În primul rând, Iisus Hristos este Izvorul Harului, al Apei celei Viicare curge spre viață veșnică. În al doilea rând, vedem că harul vindecă pe om de păcate și îi sfințește viața. În al treilea rând, vedem că adevărații închinători sunt închinători ai Tatălui în Duh și în Adevăr. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Tatăl va fi preamărit în Duh și Adevăr, adică în stare de rugăciune și mărturisire a credinței celei adevărate. El este preamărit împreună cu Duhul Sfânt și cu Fiul Său care este Adevărul, după cum El Însuși mărturisește: «Eu sunt Calea, Adevărul și Viața!»

Preafericirea Sa a mai arătat că pentru ucenicii lui Iisus Hristos convorbirea Sa cu femeia samarineancă este una surprinzătoare. În primul rând, pentru că era samarineancă și în al doilea rând pentru că era femeie.

În antichitatea păgână femeia era considerată doar un obiect util, nu avea o valoare în sine ca persoană. În poporul evreu, însă, femeia se bucura de o anumită cinstire, dar nu era considerată egală cu bărbatul. Mântuitorul Iisus Hristos, pe lângă faptul că rupe bariera mentală a superiorității și inferiorității dintre iudei și samarineni, mai rupe o barieră mentală, aceea că bărbatul ar fi superior femeii, ceea ce se va vedea că în Biserica Lui, în timp, vor fi foarte multe femei sfinte, a explicat Preafericitul Părinte Daniel.

Evanghelia la Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei)

Sf. Ev. Ioan 4, 5-42

În vremea aceea a venit Iisus în oraşul Samariei, ce se numea Sihar, aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosif, fiul său. Şi era acolo puţul lui Iacob. Iar Iisus, ostenit de călătorie, şedea lângă puţ; şi era cam pe la al şaselea ceas. Atunci a venit o femeie samarineancă să scoată apă. Iisus i-a zis: dă-Mi să beau; căci ucenicii Lui se duseseră în oraş ca să cumpere hrană. Femeia samarineancă I-a răspuns: Tu, care eşti iudeu, cum ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au nici un amestec cu samarinenii! Iisus i-a răspuns şi i-a zis: dacă cunoşteai harul lui Dumnezeu şi cine este Cel care ţi-a zis, dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă vie. L-a întrebat femeia: Doamne, nici nu ai cu ce să scoţi şi puţul este adânc; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva Tu eşti mai mare decât Iacob, părintele nostru, care ne-a dat puţul acesta şi a băut dintr-însul el însuşi şi fiii lui şi turmele lui? Iisus i-a răspuns şi a zis: oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care Eu o voi da lui nu va mai înseta în veci, căci apa pe care Eu o voi da lui se va face în el izvor de apă curgătoare  pentru viaţa veşnică. Atunci femeia a grăit către Dânsul: Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit: mergi şi cheamă pe bărbatul tău şi vino aici. Dar femeia, răspunzând, I-a zis: n-am bărbat. Iisus i-a răspuns: bine ai zis că n-ai bărbat, căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat; aceasta adevărat ai spus. Doamne, a zis femeia către Dânsul: văd că Tu eşti prooroc. Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis: femeie, crede-Mă că vine vremea, când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi la ce nu ştiţi; noi ne închinăm la ce ştim, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea şi acum a venit, când închinătorii cei adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, căci Tatăl astfel voieşte să fie cei ce se închină Lui. Duh este Dumnezeu; şi cei ce se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr. A zis femeia către Dânsul: ştim că va veni Mesia, căruia I se zice Hristos; când va veni, Acela ne va spune nouă toate. Iisus i-a răspunss: Eu sunt, cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii Lui şi se mirau că vorbea cu o femeie; însă nimeni nu I-a zis: ce o întrebi, sau despre ce vorbeşti cu dânsa? Atunci femeia şi-a lăsat găleata s-a dus în oraş şi a zis oamenilor: veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva aceasta este Hristos? Deci au ieşit din oraş şi veneau către Dânsul. În timpul acesta ucenicii Lui Îl rugau zicând: Învăţătorule, mănâncă. Dar El le-a zis: Eu am de mâncat o mâncare pe care nu-o ştiţi. Deci ucenicii se întrebau între ei: nu cumva I-a adus cineva să mănânce? Iisus însă le-a zis: mâncarea Mea este să fac voia Celui care M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui. Oare nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată, zic vouă: ridicaţi ochii voştri şi vedeţi holdele că sunt albe, gata pentru seceriş. Iar cel care seceră primeşte plată şi adună rod în viaţa de veci, ca împreună să se bucure şi cel ce seamănă şi cel ce seceră; căci aici se adevereşte zicerea că: altul este cel ce seamănă şi altul cel ce seceră. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca lor. Iar din oraşul acela mulţi dintre samarineni au crezut într-Însul, pentru cuvântul femeii care mărturisea: mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci după ce au venit la Dânsul, samarinenii L-au rugat să rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile şi mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui, iar femeii îi ziceau: credem nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii.

 

Galerie foto:

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod