Editurile Patriarhiei Române

[Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Editura BASILICA şi Editura TRINITAS]

 

Activitatea editorială din cadrul Administraţiei Patriarhale se desfăşoară, începând cu 30 septembrie 2007, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin intermediul celor trei edituri oficiale ale Patriarhiei Române. Deşi distincte prin tematica volumelor pe care le publică, cele trei edituri activează sub acelaşi acoperământ, în cadrul Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă.


Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, înființată în cadrul Institutului Biblic în anul 1920, este specializată în editarea şi publicarea scrierilor biblice şi a cărţilor de cult. Este singura editură din Patriarhia Română care publică ediţiile oficiale, aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Biblia sau Sfânta Scriptură, precum şi pentru toate cărţile de cult aflate în uz în Biserica Ortodoxă Română [Liturghier, Mineie [12 vol.], Ceaslov, Psaltire, Molitfelnic, Aghiasmatar, Vieţile şi Acatistele Sfinţilor din calendarul ortodox ş.a.].


Editura BASILICA, înfiinţată la iniţiativa şi cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL în anul 2008, este una dintre cele mai harnice edituri ortodoxe din țară, cu un portofoliu de carte foarte variat. Publică în special traduceri din operele Sfinților Părinți ai Bisericii, manuale şi tratate teologice pentru Liceele şi Facultăţile de Teologie din România, enciclopedii şi dicționare de specialitate, albume, monografii tematice, ghiduri ilustrate pentru pelerini, cărți pentru copii etc.


Editura TRINITAS, întemeiată în anul 1992 la Iaşi, din iniţiativa şi cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL [pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei], funcționează din anul 2009 la Bucureşti, publicând texte cu caracter jurnalistic, interviuri difuzate la Radio TRINITAS, TRINITAS TV, volume tematice cu articole publicate în Ziarul Lumina ş.a.


Conţinutul activităţii editoriale este unul complex şi laborios și se referă la numeroase etape prin care trece un text în vederea publicării, de la starea de manuscris/ dactilogramă/ material aflat pe suport electronic, până la obţinerea „bunului de tipar”.


Sub constanta şi părinteasca îndrumare a Patriarhului României, activitatea Editurilor Patriarhiei Române s-a diversificat constant în ultimii zece ani [2007-2017], corespunzător creşterii exigenţelor şi nevoilor misionar-pastorale ale Bisericii, actualmente desfășurându-se în cadrul următoarelor departamente: Carte de cult; Carte patristică; Carte teologică; Carte omiletică și catehetică; Carte pentru copii şi tineret; Redacția Biserica Ortodoxă Română; Redacția Ortodoxia; Redacția Studii Teologice; Redacția Chemarea Credinței; Corectură; Tehnoredactare şi IT.
Începând cu luna septembrie 2011, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, redacţiile Editurilor Patriarhiei Române s-au mutat în imobilul din Intrarea Miron Cristea nr. 6, unde își desfășoară activitatea și Tipografia Cărților Bisericești.

 

[a] Departamentul Carte de cult


Principala responsabilitate a Editurilor Patriarhiei Române constă în reeditarea scrierilor biblice [ediţiile oficiale din Biserica Ortodoxă Română ale Sfintei Scripturi – text integral, Noul Testament cu Psalmii, Psaltirea, Mica Biblie], respectiv în diortosirea, cu sprijinul specialiștilor în Liturgică, şi publicarea cărților de cult aprobate de Sfântul Sinod şi aflate în uz în Biserica Ortodoxă Română.


▶ Traducerea și publicarea textului integral al Sfintei Scripturi în limba română au o tradiție de aproximativ 330 de ani, Biblia de la București [1688] rămânând un punct de referință al istoriei cărții românești. Din această perspectivă, grija permanentă pentru publicarea unor noi ediții a Sfintei Scripturi s-a concretizat în anul 2008, atunci când a fost publicată din inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, o ediție jubiliară a Sfintei Scripturi și a Noului Testament cu Psalmii, în contextul Anului omagial al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii în Patriarhia Română. Tot la acest capitol este notabilă o ediție nouă publicată în anul 2014, intitulată Biblia adecă Dumnezeiască Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. Tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Cantacuzino, Domnul Ţării Româneşti şi cu osârdia Logofătului Constantin Brâncoveanu [retipărită într-o nouă ediţie, în facsimil şi transcriere cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel]. La acest capitol notăm alte câteva ediții noi: Noul Testament cu Psalmii [2016, format A4]; Noul Testament cu Psalmii [2016, format 10x14,5cm]. Un eveniment editorial special l-a reprezentat noua ediţie a Micii Biblii, ilustrată iconografic, publicată de Ed. IBMO în anul 2016, Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox.


▶ Opera de diortosire a textelor liturgice, inițiată de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, a avut ca rezultat concret publicarea unor ediții complet noi, revizuite, unele ilustrate iconic, ale următoarelor cărţi de cult: Acatistier [2016]; Acatistierul zilelor săptămânii [2013]; Aghiasmatar [2016]; Apostol [2014]; Arhieraticonul [2012]; Carte de rugăciuni [2014, în două ediţii distincte – capsată şi legată; 2016]; Cazania [2015]; Catavasier sau Octoih Mic [2017]; Ceaslov [2014]; Ceaslovul [2012]; Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor Înainte-Sfinţite [2012]; Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare [2012, format mic]; Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur [2012, format mic]; Îndemnuri şi rugăciuni pentru Spovedanie şi Împărtăşanie [2014]; Învățătura de credință creștin-ortodoxă [2008, 2015]; Liturghierul [2008, 2012 - format mare și mic]; Mineiele [pe Ianuarie – 2010; Octombrie – 2010; Mai – 2012; Iunie – 2012; Februarie – 2014; Aprilie – 2014; Septembrie – 2015]; Molitfelnicul [2013]; Panihida [2016]; Paraclise [2015: vol. 1]; Penticostarul [2012]; Primirea la Ortodoxie a celor de alte credinţe [2014]; Proloagele – În fiecare zi împreună cu sfinţii [2011, vol. 1: septembrie-februarie; 2013, vol. 2: martie-august]; Prohodul Domnului [2011]; Psaltirea [2014, 22016]; Rugăciuni pentru copii [2015]; Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie [2010, o nouă ediţie înnoită cu textul ultimei ediţii a Sfintei Scripturi şi cu textele Evangheliilor consacrate sfinţilor români care au slujbă aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; 2011, ilustrată iconic; 2012; 2013, format mic; 2016 – ediție omagială publicată în contextul Anului comemorativ al tipografilor și al miniaturiștilor și al împlinirii a 550 de ani de la fondarea Mănăstirii Putna]; Tipic bisericesc la Duminici şi sărbători pentru credincioşii ortodocşi ucraineni – 2014 [2013]; Triodul [2010].


▶ Slujbele de pomenire. O serie nouă de carte de cult vede lumina tiparului prin publicarea separată a slujbelor unor sfinţi români canonizaţi recent: Sf. Voievod Neagoe Basarab [2008]; Sf. Cuv. Dionisie Exiguul [Cel mic sau Smerit] [2008]; Sf. Ier. Nectarie din Eghina [2012]; Sf. Martiri Brâncoveni [2014]; Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului [2015]; Sf. M. Muc. Efrem cel Nou [2015]; Sf. Cuv. Rafael şi Partenie de la Agapia Veche [2015]; Sf. Cuv. Iosif de la Văratic [2015]; Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul [2016]; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul [2016]; Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău [2016]; Sf. Ier. Luca, Arhiepiscopul Crimeei [2016]; Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului [2016]; Sf. Cuv. Iosif și Chiriac de la Bisericani [2016]; Sf. Ier. Bretanion, Episcopul Tomisului [2016]; Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman, din Dobrogea [2016]; Sf. Ier. Teotim, Episcopul Tomisului [2016]; Sf. Cuv. Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu [2016]; Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara [2016]; Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii [2016]; Sf. Ier. Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei [2017]; Sf. Cuv. Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei. La acestea se adaugă rânduiala liturgică pentru diferite slujbe: Slujba Învierii [2008]; Târnosirea sau slujba Sfințirii bisericii [2012]; Slujba înmormântării monahilor [2012]; Slujba ce se săvârșește în noaptea trecerii dintre ani [2012]; Slujba Sfântului Maslu şi rugăciuni pentru bolnavi [2012]; Slujbe pentru clerul militar [2013]; Slujba Sfântului Botez şi Rânduieli legate de naşterea omului [2014]; Slujba Parastasului pentru Eroi [2016]; Slujba Logodnei și Cununiei [2016].


▶ La propunerea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL s-a iniţiat publicarea unei colecţii noi cu titlul „Acatiste, Paraclise şi Vieţi de Sfinţi”, sub egida Editurii Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, colecție în care au apărut textele diortosite cu Viața, Acatistele şi, după caz, Paraclisele următorilor: Sfinţi Apostoli – Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României [2012, 2016]; Iacob, ruda Domnului [2015]; Ioan [2014]; Petru şi Pavel [2012, 2013]; Ştefan [2013, 2016]; Timotei [2016]; Toma [2013]; Sfinți Ierarhi – Alexandru, arhiepiscopul Constantinopolului [2013]; Ambrozie, Episcopul Mediolanului [2015]; Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei [2012]; Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești [2012, 2016]; Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului [2013]; Bretanion, Episcopul Tomisului [2014]; Calinic de la Cernica [2013]; Dosoftei, Mitropolitul Moldovei [2013]; Ghelasie de la Râmeţ [2013]; Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti [2013]; Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei [30 septembrie] [2016]; Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului [2013]; Grigorie, Episcopul Nisei [2013, 2014]; Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti [2012]; Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei [2017]; Ilie Iorest, Simion Ştefan şi Sava Brancovici [2013]; Ioan cel Milostiv [2014]; Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Banatului [2012]; Ioan de la Râşca [2013]; Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului [2012, 2015]; Iosif Mărturisitorul, Episcopul Maramureşului [2013]; Leontie de la Rădăuţi [2013]; Luca al Crimeei [2014]; Niceta de Remesiana [2013]; Nifon, Patriarhul Constantinopolului [2013]; Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului [2014]; Teotim, Episcopul Tomisului [2014]; Varlaam, Mitropolitul Moldovei [2013]; Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur [2013, 2016]; Visarion, Arhiepiscopul Larisei [2013]; Sfinți Cuvioși şi Sfinte Cuvioase - Alexie, omul lui Dumnezeu [2014]; Anastasia Romana [2013]; Antipa de la Calapodești [2012, 2013]; Antonie cel Mare [2013]; Arsenie cel Mare [2014]; Chiriac de la Tazlău [2013]; Daniil Sihastrul [2012]; Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu [2016]; Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor [2012]; Eftimie ce Mare [20 ianuarie] [2015]; Elisabeta [2015]; Gheorghe de la Cernica [2012]; Gheorghe, Mărturisitorul din Drama [2016]; Grigorie Decapolitul [2012]; Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului [2012]; Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea [2013]; Ioan Damaschin [2013]; Ioan de la Prislop [2013]; Ioan de la Rila [2013]; Ioanichie cel Nou de la Muscel [2013]; Ioan Iacob de la Neamţ [2012]; Iosif şi Chiriac de la Bisericani [2013]; Irodion de la Lainici [2013]; Macarie cel Mare [2014]; Macarie Romanul [2014]; Maria Egipteanca [2014]; Maxim Mărturisitorul [2014]; Nectarie din Eghina [2012]; Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara [2016]; Neofit Zăvorâtul, din Cipru [2016]; Nicodim de la Tismana [2012]; Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei [2012]; Onufrie de la Vorona [2012]; Petru Movilă, Mitropolitul Kievului [2012]; Paisie de la Neamț [2012]; Parascheva de la Iaşi [2012, 2013]; Rafael şi Partenie de la Agapia Veche [2013]; Sava cel Sfințit [2014]; Serafim de Sarov [2012, 2013]; Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei [2017]; Siluan Atonitul [2013]; Simeon din Muntele Minunat [2013]; Simeon Noul Teolog [2015]; Simeon Stâlpnicul [2014]; Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi [2013]; Spiridon, Episcopul Trimitundei [2012]; Stelian Paflagonul [2013]; Teodora de la Sihla [2012]; Teodosie cel Mare, începătorul vieţii călugăreşti de obşte [2014]; Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei [2012]; Vasile de la Poiana Mărului [2013]; Sfinți Mucenici şi Sfinte Muceniţe – 40 de mucenici din Sevastia [2013]; Adrian şi Natalia [2013]; Agata [2013]; Antipa, Episcopul Pergamului [2015]; Bonifatie [2014]; Brâncoveni [2013, 2014]; Chir și Ioan [2016]; Chiriachi [2013]; Clement al Ancirei [23 ianuarie] [2015]; Dimitrie, Izvorâtorul de mir [2012]; Ecaterina [2012]; Efrem cel Nou [2015]; Elefterie [2012]; Emilian de la Durostor [2013]; Epictet şi Astion [2013]; Eufimia [2014]; Eugenia [2014]; Fanurie [2013]; Filofteia de la Curtea de Argeș [2012]; Gheorghe, Purtătorul de biruinţă [2013]; Haralambie [2013]; Hermes [2016]; Iacob Persul [2013, 2014]; Ioan cel Nou de la Suceava [2013]; Ioan Rusul [2013]; Ioan Valahul [2013]; Marina [2014]; Mina [2016]; Nichita [2013]; Oprea, Ioan din Galeș și Moise din Sibiel [2012]; Pantelimon [2012, 2013]; Paraschevi [din Roma] [2012]; Policarp, Episcopul Smirnei [2014]; Sava de la Buzău [2013]; Serghie şi Vah [2012]; Tatiana de la Craiova [2013]; Teodor Stratilat [2014]; Teodosie de la Brazi [2012]; Trifon [2014]; Visarion și Sofronie [2012]; Varvara [2013]; Zotic, Atal, Camasie şi Filip [2013]; praznice împărăteşti şi ale Maicii Domnului - Acatiste și Paraclise ale Maicii Domnului [2012]; Adormirii Maicii Domnului [2013]; Botezului Domnului [2013]; Ceasurile, Paraclisul şi Acatistul Sfintelor Paşti [2011, 2015]; Domnului nostru Iisus Hristos [2014]; Icoana Maicii Domnului Prodromița. Istoria, minunile, Acatistul și Paraclisul [2012, 2013, 2016]; Intrării Domnului în Ierusalim [2014]; Intrării în biserică a Maicii Domnului [2013]; Izvorului Tămăduirii [2016]; Înălţării Domnului [2013]; Întâmpinării Domnului [2014]; Învierii Domnului nostru Iisus Hristos [2015]; Maicii Domnului Prodromiţa [2013]; Naşterii Domnului [2013]; Nașterii Maicii Domnului [2014]; Pogorârii Sfântului Duh [2014]; Prohodul Maicii Domnului [2012]; Preasfintei Treimi [2013]; Schimbării la Faţă a Domnului; Sf. Acoperământ al Maicii Domnului [2012]; Sfintei Cruci [2012]; altor sfinţi mari - Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil [2012]; Sf. Împăraţi Constantin şi Elena [2013]; Sf. Proroc Ioan Botezătorul [2012]; Sfinţilor Români [2013]; Sf. şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana [2012]; Sf. Voievod Ştefan cel Mare [2013]; Sf. Proroc Ilie Tesviteanul [2012, 2013]; Învierii Sfântului şi Dreptului Lazăr [2014]; Sf. Mironosițe și întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena [2014]; Sf. Voievod Neagoe Basarab [2012]; Tuturor Sfinţilor [2013].


▶ Anuarul liturgic şi tipiconal [ISSN 2344-6587, ISSN-L 2344-6587] este realizat, editat și publicat de Ed. IBMO începând cu anul 2014 și conține date cu privire la rânduielile bisericești din anul în curs, calendarul bisericesc, tipicul bisericesc zilnic, sărbători și date importante pentru următorii 3 ani. În partea finală a Anuarului sunt adunate date actualizate despre organizarea canonică și administrativă a Bisericii Ortodoxe [Bisericile Ortodoxe Autocefale și întâistătătorii lor; organizarea canonică și administrativă a Bisericii Ortodoxe Române, eparhiile și membrii Sfântului Sinod, Patriarhia Română].


▶ Cartea de muzică bisericească ocupă un loc important în preocupările Departamentului Carte de cult. Amintim aici câteva dintre titlurile publicate de Ed. IBMO: Cântările Sfintei Liturghii [2009]; Prohodul Domnului [2009]; Sfântul Andrei Criteanul, Canonul cel Mare [2011]; Anastasimatarul uniformizat, vol. I: Vecernierul [2017]; vol. II: Utrenierul [2013, coord. Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu]; Polieleie, mărimuri, tropare şi condace de peste tot anul [2013, coord. Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu]; Cântările Sfintei Liturghii, colinde și alte cântări bisericești [2014, ediție îngrijită de Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu]; Cântările Sfintei Liturghii pe glasurile 1 și 7 pentru cor mixt [2014]; Cântările Triodului [2014]; Cântări la Vecernia și Utrenia Sfinților Români [2013-2014, 3 vol., ediție îngrijită de Arhid. Sebastian Barbu Bucur]; Cântări la Sfânta Liturghie [2014]; Slujba Sf. Martiri Brâncoveni, pe dublă notație muzicală [2014]; Cântări la Sfânta Liturghie [22015, autor Arhid. prof. Sebastian Barbu-Bucur]; Noul Idiomelar [2015, coord. Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu]; Cântări la Sfintele Taine și la Ierurgii [2015, coord. Pr. prof. Nicu Moldoveanu]; Cântări la Chinonic [2015, coord. Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu]; Răspunsuri Mari la Sfânta Liturghie. Antologie [2015, coord. Arhim. Clement Haralam și Cezar Florin COCUZ]; Cântări omofone la Sfânta Liturghie și alte cântări bisericești [2016]; Cântări din Slujba Sfântului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei [așezată pe dublă notație muzicală] [2016]; Slujba Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor [pe notație psaltică] [2016, colecția „Tronos”, coord. arhid. protopsalt Mihail Bucă].


[b] Departamentul Carte patristică
Tematica scrierilor Sfinţilor Părinţi acoperă toate domeniile teologiei ortodoxe [istorie bisericească, exegeză biblică, dogmatică, liturgică, morală, spiritualitate şi mai ales omiletică şi catehetică]. Mulțumită tâlcuirii lor, realizată cu mare osteneală, în limba română, ele „ne îmbogăţesc sufleteşte şi ne luminează calea mântuirii”. În acest sens, începând din anul 2007, cu îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Editurile Patriarhiei Române s-au preocupat constant de traducerea şi publicarea operelor patristice, în special în cadrul celor patru Colecţii de texte patristice: Părinţi şi Scriitori Bisericeşti; Filocalia românească; Credinţa ortodoxă şi Lumini pentru suflet. Cele patru colecţii sunt îmbogăţite anual cu texte noi, de o deosebită valoare misionar-pastorală, reprezentând astfel valoroase tezaure ale teologiei ortodoxe româneşti.


▶ FILOCALIA sau culegere din scrierile Sfinților Părinți care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși, în traducerea și cu introducerile și adnotările vrednicului de pomenire Părinte profesor Dumitru Stăniloae, este cea mai cunoscută şi apreciată colecţie de texte patristice în limba română. Structurată în 12 volume, colecţia reuneşte scrierile părinţilor filocalici: Sf. Antonie cel Mare, Evagrie Ponticul, Sf. Ioan Casian, Nil Ascetul, Marcu Ascetul, Diadoh al Foticeii, Isaia Pustnicul, Sf. Maxim Mărturisitorul, Talasie Libianul, Isihie Sinaitul, Filotei Sinaitul, Ioan Carpatinul, Sf. Ioan Damaschin, Sf. Petru Damaschin, Sf. Macarie Egipteanul, Sf. Simeon Noul Teolog, Sf. Grigorie Sinaitul, Sf. Grigorie Palama, Sf. Ioan Scărarul, Sf. Nicodim Aghioritul ş.a. Adnotările infrapaginale ale Părintelui Dumitru Stăniloae aduc un plus de lumină înţelesurilor sfinte. Începând cu anul 2008, Ed. IBMO s-a îngrijit de publicarea într-o ediție definitivă a întregii colecţii, cu următoarele apariţii: vol. 1 – 2008; vol. 2 – 2008; vol. 3 – 2009; vol. 4 – 2010; vol. 5 – 2011; vol. 6 – 2011; vol. 7 – 2013; vol. 8 – 2013; vol. 9 – 2013; vol. 10 – 2015; vol. 11 – 2016; vol. 12 – 2017. În anul 2017, Editura a iniţiat reeditarea întregii colecţii a FILOCALIEI româneşti într-o ediţie jubliară, nouă, într-un format elegant, în contextul împlinirii a 70 de ani de la tipărirea primului volum (1947-2017).


▶ Colecția patristică Părinți și Scriitori Bisericești [PSB] a fost iniţiată în primăvara anului 1977 de către patriarhul Iustin Moisescu, fiind publicată sub egida Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, prin grija unei Comisii de traducători, formată din profesori de teologie, buni cunoscători ai limbilor clasice [Dumitru Stăniloae, Dumitru Fecioru, Teodor Bodogae, Ene Branişte, Ioan Rămureanu, Constantin Corniţescu ş.a.], cărora li s-au adăugat filologi clasici, ca David Popescu, Nicolae Barbu ş.a. Planul iniţial prevedea publicarea a 90 de volume, iar de-a lungul timpului, în colecţia PSB şi sub egida Editurii Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă au apărut aproximativ 50 de volume cu traduceri din operele Sfinților Părinți și ale Scriitorilor Bisericești. Majoritatea traducerilor sunt precedate de ample studii introductive și îmbogățite cu note lămuritoare în subsolul paginilor, iar la final de regulă sunt inserați diferiți indici [scripturistici, tematici, onomastici]. Colecția reunește texte, de mare însemnătate teologică și istorică, ale unor autori precum Clement Alexandrinul, Origen, Eusebiu de Cezareea, Sf. Atanasie cel Mare, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nyssa, Sf. Chiril al Alexandriei, Sf. Ambrozie al Milanului, Sf. Maxim Mărturisitorul.


La împlinirea a peste 30 de ani de la publicarea primei ediții a colecției PSB, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL de a se relua editarea colecției patristice, într-o Serie Nouă, îmbunătățită, pe baza propunerilor înaintate de Prof. dr. Emilian Popescu și de Prof. dr. Dan Slușanschi, Sfântul Sinod a hotărât, la data de 23 ianuarie 2008, constituirea unei noi Comisii Patristice.
Începând cu anul 2009, în noua serie a Colecţiei, au fost publicate următoarele opere patristice: vol. 1: Sf. Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări [2009]; vol. 2: Sf. Vasile cel Mare, Comentariu la cartea Profetului Isaia [2009]; vol. 3: Sf. Vasile cel Mare, Epistole [2010]; vol. 4: Sf. Vasile cel Mare, Scrieri dogmatice și exegetice [2011]; vol. 5: Sf. Vasile cel Mare, Scrieri ascetico-morale [2013]; vol. 7: Sf. Teofan Mărturisitorul, Cronografia [2012]; vol. 8: Eusebiu de Cezareea, Viața împăratului Constantin și alte scrieri [22012]; vol. 9: Fericitul Ieronim, Epistole [2013]; vol. 12: Sf. Macarie Egipteanul, Sf. Grigorie de Nyssa, Sf. Epifanie de Salamina, Scrieri duhovnicești și omilii [2014]; vol. 13: Fericitul Augustin, Predici la marile sărbători – vol. 1 [2014]; vol. 14: Sf. Ioan Gură de Aur, Predici la sărbătorile împărătești și Cuvântări de laudă la sfinți [2015]; vol. 15: Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, vol. 1 [2016]; vol. 16: Clement Alexandrinul, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie Teologul, Fer. Ieronim, Fer. Augustin, Scrieri cu tematică pedagogică [2016].


▶ Colecția patristică Credința ortodoxă a fost iniţiată în anul 2010, în contextul Anului omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti, şi apare sub egida Ed. IBMO. În această colecţie au fost publicate următoarele volume: Fer. Augustin, Despre credinţă şi Crez [2010]; Sf. Simeon al Tesalonicului, Erminia Dumnezeiescului Simbol al Credinţei ortodoxe; Sf. Vasile cel Mare, Despre botez [2011]; Fer. Ieronim, Trei vieți de monahi. Împotriva lui Helvidius. Epistole [2011]; Sf. Benedict din Nursia, Regulile monahale [2012]; Sf. Grigorie Teologul, Cuvântul la Sfânta Lumină [Bobotează], Cuvântul la Cincizecime, Cuvântul 37 [2012]; Tertulian, Despre botez [2012]; Sf. Epifanie de Salamina, Omilii [2012]; Fer. Augustin, Predici la Crăciun, Anul Nou și Bobotează [2012]; Fer. Augustin, Predici la Crăciun, Anul Nou şi Bobotează [2013]; Sf. Ciprian al Cartaginei, Despre unitatea Bisericii universale. Despre condiţia muritoare a omului [2013]; Sf. Ioan Gură de Aur, Despre obscuritatea profeţiilor [2013]; Fer. Augustin, Predici la Înălţarea Domnului şi la Rusalii [2013]; Sf. Grigorie Teologul, Panegiric în cinstea Sfântului Vasile cel Mare [2014]; Fer. Ieronim, Omilii la Evanghelia după Marcu. Omilii diverse [2014]; Sf. Grigorie de Nyssa, Omilii la praznice împărăteşti. Viaţa Sfintei Macrina [2015]; Fer. Augustin, Despre folosul căsătoriei. Despre căsătorie și pofta păcătoasă [2015].

 

▶ Colecţia patristică Lumini pentru suflet are un pronunțat caracter și clar definit scop misionar. În colecţie fiind publicate următoarele scrieri filocalice: Sf. Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească. Despre cei ce-şi închipuie că se îndreptăţesc din fapte [2010]; Sf. Maxim Mărturisitorul, Scurtă tâlcuire a rugăciunii „Tatăl nostru” [2010] și Cuvânt ascetic [2010].


▶ Seria de traduceri patristice semnate de Părintele Dumitru Stăniloae a fost îmbogățită constant, de notat aici fiind următoarele titluri: Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua [2007]; Paladie, Istoria lausiacă [Lavsaicon] [2007]; Sf. Atanasie cel Mare, Cuvânt împotriva elinilor. Despre Întruparea Cuvântului. Trei cuvinte împotriva arienilor [2010]; Sf. Atanasie cel Mare, Epistole și Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Antonie [2010]; Sf. Maxim Mărturisitorul, Scrieri și epistole hristologice și duhovnicești [2012]; Sf. Maxim Mărturisitorul, Mistagogia [2017]; Sf. Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeieşti [2017].


▶ Florilegiile și antologiile patristice reprezintă un concept editorial inedit, care valorifică sub formă de volume tematice selecții din scrierile Sfinților Părinți, notabile fiind următoarele volume: Despre credinţa ortodoxă şi despre erezii [2010]; O exegeză a Crezului ortodox [2010]; Părinţii şi Scriitorii Bisericeşti – Învăţătorii noştri, vol. I-II, ediție îngrijită de Pr. asist. Liviu Petcu [2014]; Lumina Sfintelor Scripturi – Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur [2015, vol. 1 (A-D), vol. 2 (E-N), vol. 3 (O-Z)]; Lumina din inimi. Spiritualitate isihastă în traducerea și tâlcuirea Părintelui Stăniloae [2017, 2 vol.].


▶ În afara colecțiilor au fost publicate următoarele texte patristice: Sf. Ioan Gură de Aur, Despre desfătarea celor viitoare... [2009]; Sf. Ioan Gură de Aur, Scrisorile [2009]; Sf. Ioan Damaschin, Cuvântări la sărbători împărăteşti, la sărbători ale Maicii Domnului şi la sfinţi [2010]; Sf. Macarie cel Mare [Egipteanul], Omilii duhovniceşti [2010]; Sf. Vasile cel Mare, Regulile mici [2010]; Sf. Vasile cel Mare, Regulile morale; Sf. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii [2011]; Sf. Ioan Gură de Aur, Despre preoţie [2015]; Sf. Antim Ivireanul, Didahii [22016]; Sf. Antim Ivireanul, Scrieri [22016]; Sf. Antim Ivireanul, Scrisori [22016]; Sf. Irineu al Lyonului, Împotriva ereziilor. Combatere și răsturnare a gnozei cu nume mincinos, Cartea I [2016]; Sf. Ioan Damaschin, Cele trei tratate contra iconoclaștilor [2016].


[c] Departamentul Carte teologică
Principalele colecţii şi serii de teologie ortodoxă, precum și alte volume din afara colecțiilor sunt atent îngrijite de către redactorii din cadrul Departamentului Carte teologică. În continuare, vom prezenta sintetic principalele proiecte editoriale implicând lucrări publicate în perioada 2007-2018, fiecare în parte beneficiind de atenta evaluare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care încurajează, susţine şi binecuvântează întreaga activitate editorial-publicistică a Editurilor Patriarhiei Române.


▶ Seria de autor Lucrarea Bisericii în societate este semnată de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL și conţine cuvântările și mesajele rostite sau comunicate cu diferite prilejuri, actele de sfinţire a diferitelor locașuri de cult sau centre social-culturale, pastoralele sinodale şi patriarhale, scrisorile irenice transmise cu ocazia sărbătorilor Învierii şi Naşterii Domnului, prefeţele unor cărți ş.a. Până în prezent, au apărut: Misiune pentru mântuire [2008]; Libertate pentru comuniune [2009]; Credinţă pentru fapte bune [2010]; Lumina Botezului și bucuria Familiei [2011]; Semne de speranță în vreme de suferinţă [2012]; Comuniune şi înnoire misionară [2013]; Iubirea Jertfelnică – Lumină a Învierii [2014]; Misiunea parohiei și a mănăstirii azi [2015]; Bucuria comuniunii și dinamica misiunii creștine [2016]; Lumina sfintelor icoane și jertfa apărătorilor Ortodoxiei [2017].


Tot la acest capitol menţionăm apariția unor volume inedite sau a unor ediții revizuite din opera scrisă a Preafericituliui Părinte Patriarh DANIEL și publicate sub egida Editurilor Patriarhiei Române: Foame şi sete după Dumnezeu – înțelesul și folosul postului [2008]; Călătorind cu Dumnezeu. Înţelesul şi folosul pelerinajului [2008]; Confessing the Truth in Love; Travelling with God [2009]; Teologie şi Spiritualitate [2009]; Brâncuşi – sculptor creştin ortodox [22013]; Daruri de Crăciun – înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului [22013]; Ştiinţa mântuirii. Vocația mistică și misionară a teologiei [2014]; Făclii de Înviere – înţelesuri ale Sfintelor Paşti [32014]; BRANCUSI – Orthodox Christian Sculptor [22014]; BRANCUSI – Sculpteur orthodoxe [22014]; Συµπορεύοντες µε τον Θεό. Το νόηµα και το όφελος του προσκυνήµατος [Călătorind cu Dumnezeu – înțelesul și folosul pelerinajului] [22015]; Evanghelia slavei lui Hristos. Predici la Duminicile de peste an [2016]. Cât privește opera teologică, activitatea misionar-pastorală și personalitatea marcantă a Patriarhului României, sunt emblematice volumele: „Euharistirion” Patriarhului Daniel al României [2011, volum aniversar coordonat de Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal şi de Prof. dr. Emilian Popescu]; Lucrând spre zidirea Bisericii [2011, album aniversar coordonat de Arhim. Paisie Teodorescu] și 5 ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel al României [2012, album aniversar coordonat de Pr. Mihai Hau].


▶ Seria de volume tematice dedicate Anilor omagiali în Patriarhia Română a debutat în anul 2014 şi răspunde apelului Sfântului Sinod la publicarea anuală a unor volume de studii şi articole pe tema anilor omagiali şi comemorativi. Seria cuprinde următoarele volume: Spovedania și Euharistia, izvoare ale vieții creștine. Sfânta Euharistie – arvuna vieții veșnice, 2 vol. [2014]; Sf. Ioan Gură de Aur – personalitate misionară a Bisericii, vol. 1: Păstorul de suflete şi exegeza Ortodoxiei [2015]; vol. 2: Biserica şi misiunea desăvârșirii [2015]; Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul. Ctitor de limbă și cultură românească, vol. 1: Mărturisitor al credinței prin predică și tipar [2016]; vol. 2: Promotor al scrisului și al artelor bisericești [2016]; Învăţătura despre Sfintele Icoane reflectată în teologia ortodoxă românească. Studii şi articole, 3 vol. [2017].


▶ Colecţia Cursuri, Manuale şi Tratate de Teologie Ortodoxă continuă o tradiție de peste 90 de ani de publicare a cărților de teologie sub egida Institutului Biblic. De-a lungul timpului, la Ed. IBMO s-au publicat manualele de teologie ale unor mari profesori universitari: Pr. Petre Vintilescu, Pr. Ene Braniște, Pr. Dumitru Stăniloae, Pr. Nicolae Balca, Teodor M. Popescu, Pr. Ioan Rămureanu, Ion Barnea, Pr. Ioan G. Coman, Arhid. Ioan Floca, Diac. Petre I. David, Nicolae Chițescu. În ultimii ani, în această colecție nouă a Editurii BASILICA au fost publicate următoarele manuale: Apologetica Ortodoxă, coord. Conf. dr. Adrian Lemeni [2014, vol. 1; 2015, vol. 2]; Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Compendiu [2014]; Pr. prof. dr. Ene Braniște, Liturgica generală cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină [32015, 2 vol.]; Pr. prof. Vasile Gordon [coord.], pr. Adrian Ivan și pr. Nicușor Beldiman, Omiletica [2015]; Arhid. prof. dr. Constantin Voicu, Pr. Lucian-Dumitru Colda, Patrologie [22015, 3 vol.]; Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, Istoria şi Filosofia Religiilor. Religii ale Lumii Antice [2015]; Pr. prof. dr. Ene Branişte, Liturgica specială [2016]; Teologia Dogmatică Ortodoxă, coord. Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu [2017, vol. 1].


▶ Dicționare, enciclopedii, monografii tematice. În această categorie de mare interes pentru Editurile Patriarhiei Române, din inițiativa și cu purtarea de grijă a Patriarhului României, au fost elaborate, editate și publicate o serie de titluri-referință, majoritatea realizate de colective editoriale formate din profesori universitari, care prezintă cu autoritate istoria Bisericii Ortodoxe Române, personalitățile sale marcante, școlile teologice, bisericile, mănăstirile şi bibliotecile bisericeşti. La acest capitol amintim câteva dintre titlurile publicate: Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti [2010, coord. de Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu]; Autocefalia: libertate şi demnitate şi Autocefalie şi responsabilitate [2010, coord. Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal]; Autocefalie şi comuniune. Biserica Ortodoxă Română în dialog și cooperare externă [1885-2010] [2010, coord. Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal]; Teologia ortodoxă în secolul al XX-lea și la începutul secolului al XXI-lea [2011 – română; 2013 – engleză, coord. Pr. prof. Viorel Ioniță]; Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod. Istorie și actualitate [1912-2012] [2012 – ediție bilingvă, coord. Arhim. Policarp Chițulescu]; Dicţionar de muzică bisericească românească [2013, coord. IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Pr. prof. dr. Nicu Moldoveanu]; Cruce şi misiune. Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase şi apărători ai Bisericii [2013, 2 vol., coord. Prof. dr. Emilian Popescu]; Catedralele eparhiale din România [2014, coord. Pr. Mihai Hau]; MONAHISMUL ORTODOX ROMÂNESC. Istorie, contribuții și repertorizare, vol. 1: Istoria monahismului ortodox românesc de la începuturi până în prezent [2014, în colaborare cu Academia Română]; Dicționarul ierarhilor români și străini. Slujitori ai credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române [2015, autor Pr. prof. dr. Alexandru Moraru]; Asistenţa social-filantropică şi medicală organizată de Biserica Ortodoxă Română în trecut şi astăzi [2012, coord. Pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu]; Istoricul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti [1881-2013] [2013, autori Pr. prof. dr. Adrian Gabor, Pr. prof. dr. Daniel Benga, Pr. prof. dr. Mihai Săsăujan, Lect. dr. Ionuț Tudorie]; Pelerin în Bucureşti. Ghid pentru vizitatori [2013, 22016 – română; 2015 – engleză; 2017 – franceză]; Acte şi tomosuri privind canonizarea Sfinţilor Români [2015]; Faptele iubirii milostive. Lucrarea instituţiilor social-filantropice înfiinţate şi administrate de Biserica Ortodoxă Română [2012, 22015]; Relaţia dintre Parohie şi Şcoală în viaţa şi misiunea Bisericii din contextul actual [2016, coord. Adrian Lemeni şi Pr. David Pestroiu]; Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române, membri ai Academiei Române [1866-2016] [2016]; MONAHISMUL ORTODOX ROMÂNESC. Istorie, contribuții și repertorizare, vol. 2: Contribuţii ale monahismului ortodox românesc la nivel naţional şi internaţional [2016, în colaborare cu Academia Română]; Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti [2017, autor Nicolae Stoicescu]; Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist [2007, retipărit în anul 2017]; Dicționarul clericilor și mirenilor ortodocși români mărturisitori în detenția comunistă [1945-1964], de Adrian Nicolae Petcu [2017]; Patriarhul Justinian Marina şi apărătorii Ortodoxiei în perioada comunistă. Album comemorativ [2017]; Reședința Patriarhală: istorie și artă. Album, de Arhim. Paisie Teodorescu [2018]; Reședința Patriarhală: istorie, artă și misiune, de Arhim. Paisie Teodorescu [2018]; Biserica Ortodoxă Română şi Marea Unire, vol. 1-2 [2018]; Activitatea preoţilor de armată în campania din 1916-1918, de Pr. Constantin Nazarie [2018]; Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, vol. 1: Om al rugăciunii şi al iubirii milostive, vol. 2: Păstor luminat al poporului credincios [2018]; Istoria parohiilor ortodoxe românești [serie monografică proiectată în 12 volume, în curs de editare, coord. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul].


▶ Colecția Știință, Filozofie, Teologie – Dialog pentru Cunoaștere apare ca rezultat al bunei colaborări în plan cultural-educațional dintre Editurile Patriarhiei Române, Editura Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi şi Editura Universităţii din Bucureşti. Colecţia este destinată lucrărilor cu teme specifice dialogului dintre teologie, filozofie şi ştiinţă, din arii precum epistemologia, cosmologia, antropologia sau etica, hermeneutica, ştiinţele sociale sau ştiinţele culturii. Volumele care inaugurează această colecţie sunt: nr. 1: Realitatea și semnificația spațiului: abordare teologică, filosofică și științifică [2014, coord. Adrian Lemeni, Adrian-Sorin Mihalache]; nr. 2: Viață și conștiință în orizontul temporalității. Abordare teologică, filosofică și științifică [2015, coord. Adrian Lemeni și Diac. Adrian Sorin Mihalache]; nr. 3: Lumina Celui Nevăzut: O privire teologică în raţionalitatea Creaţiei şi teoriile ştiinţifice recente despre Univers [2016, 2 vol., autor Diac. Adrian-Sorin Mihalache]; nr. 4: Lumina de la Răsărit. Teologie, ştiinţă şi tradiţie ortodoxă răsăriteană [2017, autor Prof. Alexei Nesteruk].


▶ Colecţia Dumitru Stăniloae – Opere complete, a Editurii BASILICA, reuneşte, într-un format editorial nou, toate titlurile publicate de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, vrednicul, neobositul şi inspiratul teolog român. Colecţia vizează în primul rând volumele de autor deja cunoscute, dar şi volume tematice noi, cu studiile de teologie publicate în revistele centrale bisericeşti. Până în prezent, în cadrul noii colecții au fost publicate următoarele volume: vol. 1: Cultură şi duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român [1930-1936] [2012]; vol. 2: Cultură şi duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român [1937-1941] [2012]; vol. 3: Cultură şi duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român [1942-1993] [2012]; vol. 4: Iisus Hristos sau Restaurarea omului [2013]; vol. 5: Chipul nemuritor al lui Dumnezeu [2013]; vol. 6: Iisus Hristos – Lumina lumii și îndumnezeitorul omului [2014]; vol. 7: Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos [2016]; vol. 8: Ortodoxie și românism [2014]; vol. 9: Reflecții despre spiritualitatea poporului român [2018]. La acest capitol este notabilă lucrarea: Părintele Dumitru Stăniloae. Biobibliografie [22013, autor Virginia Popa, Ed. TRINITAS].


▶ Colecția Patrimoniu eclesial reuneşte monografii-album care valorifică patrimoniul cultural religios [obiecte cu destinație liturgică] aflat în diverse muzee și colecții, fie bisericești, fie laice, prezentând totodată istoricul, pictura și obiectele de patrimoniu ale diferitelor locașuri de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române. Menționăm aici titlurile publicate în cadrul colecției: Pro Patrimonio. Studii de artă veche românească [2014, autor Victor Simion]; Arta executării mobilierului bisericesc în Biserica Ortodoxă Română [2015, autor Alexandru Huțanu]; Moștenirea brâncovenească de la Mănăstirea Radu Vodă [2015]; Biserica fostei Mănăstiri Cotroceni. Frumusețea unei ctitorii reînviate [2015, autor Andreia Cristina Iana]; Dicționar de conservare-restaurare a patrimoniului bisericesc [2016, Pr. dr. Viorel Barbu, Diana Barbu, Gabriela Ștefăniță]; Mic dicţionar de artă sacră şi de cultură veche românească [2017, autori Victor Simion, Nina Simion]; Capodopere ale artei metalelor prețioase din România: argintăria de cult, de Victor Simion [2018].


▶ Colecţia Media Christiana cu seriile Lumina, Radio TRINITAS și TRINITAS TV este publicată, începând din luna octombrie 2012, de către Editura TRINITAS în cooperare cu Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române și valorifică în volume tematice sau de autor, interviuri, reportaje și articole din presa bisericească. Titlurile publicate în cadrul colecției sunt: Dialoguri ortodoxe la început de mileniu: 30 de interviuri cu ierarhi ortodocşi [2012]; Însemnări din pridvor [2013, autor Daniela Şontică]; Evanghelia zilei. Comentarii la Pericopele Evanghelice de peste an [2013, autor Pr. Dumitru Păduraru]; Universul religios în care trăim [2013, autor Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu]; Religie, modernitate şi postmodernitate [2013, autor de Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu]; Florin Zamfirescu – făcătorul de gazete. Volum IN MEMORIAM [2014, coord. Otilia Bălinişteanu]; Tradiţie în înnoire în slujirea liturgică [2014, 2 vol., autor Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula]; Taifasuri cu tâlc. Interviuri de colecţie publicate în Ziarul Lumina [2014, autor Otilia Bălinişteanu]; Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Întrebări şi răspunsuri liturgice [2014]; Chipuri de ieri şi de azi în rama veşniciei [2015, autor PS Timotei Prahoveanul]; Vino, Doamne…! Meditaţii în lumină lină [2015, autor Lidia Popiţa Stoicescu]; Credinţă şi cultură azi. Dialoguri TRINITAS TV [2015, coord. Vasile Bănescu]; Lumea din cuvinte. Reportaje publicate în Ziarul Lumina [2015, autor Dumitru Manolache]; Dă sânge şi ia Duh! Interviuri cu duhovnici ortodocşi [2015]; Religie şi violenţă în Europa seculară [2016, autori Nicu Gavriluţă, Nicu Dima şi Adrian Sorin Mihalache]; Să cultivăm recunoştinţa! Interviuri TRINITAS TV [2016, coord. Eveline Păuna]; Cuvinte de suflet, oameni şi locuri din istoria Bisericii Oltene: Însemnări şi pilde de mărturisire creştină din paginile Ziarului Lumina [2017, autor Pr. Ioniţă Apostolache]; Eşti ceea ce trăieşti. Câteva date recente din neuroştiinţe şi experienţele duhovniceşti ale Filocaliei [2017, autor Diac. Adrian Sorin Mihalache].


▶ În final, amintim cele mai recente colecţii ale Editurilor Patriarhiei Române: Studia Canonica [Prof. dr. Iorgu D. Ivan, Bunurile bisericeşti în primele şase secole – situaţia lor juridică şi canonică, 2015; Bunurile Bisericii: ieri şi azi, coord. George Grigoriţă, 2016]; Teologi ortodocşi români din secolul al XX-lea [Pr. Niculae I. Şerbănescu, Opera istorică I: Biserica Ortodoxă Română de la primele întocmiri creştine pe pământ românesc, la Patriarhat, 2015] şi Theologia. Studia doctoralia.


▶ Au fost publicate de asemenea sute de titluri de carte teologică în afara colecţiilor. Le notăm pe câteva dintre ele: Literatura patristică în teologia românească [2009, autor Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal]; Semnificaţia trupului în Ortodoxie [2010, autor Jean-Claude Larchet]; Mărturie în cuvânt și chip. Vocabular al credinței și vieții spirituale [2011, 3 vol., autoare Olga Greceanu]; Repere spirituale pentru omul de azi [2011, autor Olivier Clément]; Cultura teologică românească. Scurtă prezentare istorică [2011, autor Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu]; Pentru viața lumii. Sfintele Taine și Ortodoxia [2011, autor Pr. prof. Alexander Schmemann]; Parabola făcliei aprinse. Comunicarea religioasă în era informaţională [2011, autor Pr. dr. Nicolae Dascălu]; Mănăstirea Văcăreşti din Bucureşti de la origini până în prezent [2011, autor Octavian Marinescu]; Sfârșit creștinesc vieții noastre… [2011, autor Jean-Claude Larchet]; Catedrala Mântuirii Neamului, vol. 1: Istoria unui ideal [2011, autor Nicolae Șt. Noica], vol. 2: Începutul împlinirilor [2012, autor Nicolae Șt. Noica]; Persoană şi natură. Sfânta Treime – Hristos – Omul [2013, autor Jean Claude-Larchet]; Slujind lui Dumnezeu în Catedrala patriarhală [2013, autor Arhim. Timotei Aioanei]; Omul cel tainic al inimii [1 Petru 3, 4] [2014, autor Arhim. Zaharia Zaharou]; The Patriarchate’s Palace – from Chamber of Deputies to House of the Church [2014, Nicolae Șt. Noica]; Părintele Arsenie Papacioc, 1914-2014. O sută de ani de la naştere [2014]; Constantin Brâncoveanu [1688-1714]. Studii şi cercetări academice [2015, coord. Pr. prof. Ioan Moldoveanu, Pr. Ion Ţârlescu]; Viața sacramentală [2015, autor Jean-Claude Larchet]; La bursa adevărului [22014, 2015, autoare Lidia Stăniloae]; 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul [1716-2016] [2016, limbile română, engleză, greacă, georgiană]; Teologia energiilor dumnezeiești. De la origini până la Sfântul Ioan Damaschin [2016, autor Jean Claude-Larchet]; Autonomia bisericească și națională a schitului chinovial Prodromu de la Muntele Athos [1870-1890]. Documente [2016, autor Pr. prof. dr. Mihail­Simion Săsăujan]; Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Documente pregătitoare [2016, autor Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă]; Crucea şi Răstignirea Mântuitorului Hristos în creştinismul timpuriu [2016, autor Prof. dr. Emilian Popescu]; Poezii religioase româneşti [2017]; Taina Fiului Omului. Studiu exegetic-teologic al prevestirilor Patimilor și Învierii în Evangheliile sinoptice [2017, 2 vol., autor Pr. Ilie Chişcari, de vrednică şi pioasă pomenire]; Versuri, cugetări, eseuri [2017, autor Ieroschimonah Daniil Sandu Tudor]; Moldova bisericilor de lemn. Album de reportaj [2017, autoare Otilia Bălinişteanu]; Canoanele Bisericii Ortodoxe, ediție bilingvă, 3 vol. [vol. 1: Canoanele Apostolice și Canoanele Sinoadelor Ecumenice; vol. 2: Canoanele Sinoadelor Locale; vol. 3: Canoanele Sfinților Părinți, Canoanele întregitoare și Prescripții canonice], stud. introd, introduceri, traducere și note de Răzvan Perșa [2018]; Programul iconografic de tradiţie bizantină şi variante ale sale în pictura bisericilor din Bucureşti (ediţie bilingvă), Adrian Matei Alexandru [2018]; Icoană, iconologie, iconomahie, Pr. Nicolae Chifăr [2018]; Cuvinte despre Marea Unire, de Patriarhul Miron Cristea [2018]; Palatul Patriarhiei. Personalităţi şi semnificaţii din istoria construcţiei sale (ediţia a II-a), de Nicolae Şt. Noica [2018].

 

[d] Departamentul Carte omiletică și catehetică
O atenţie deosebită este acordată şi literaturii omiletice şi catehetice. În acest sens, a fost iniţiată o serie de volume care conţin predici la duminicile de peste an, predici la Praznicele Împărăteşti şi ale Maicii Domnului, predici la sărbătorile unor sfinţi mari şi ale sfinților români. Sunt notabile în acest sens următoarele cărţi care au văzut lumina tiparului sub egida Editurii BASILICA: Pr. prof. Ene Branişte, Cuvântări şi Predici [2014]; Pr. prof. Grigore Cristescu, Predici la Duminicile de peste an [2014]; Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, Predici [2015]; Pr. prof. Ioan Rămureanu, Pr. prof. Mihail Bulacu, Arhid. prof. Orest Bucevschi, Arhid. prof. Nicolae Balca, Predici și cuvântări [2015]; Arhim. Sofian Boghiu, Buchet de cuvântări. Predici şi meditaţii [2017].

 

[e] Departamentul Carte pentru copii şi tineret
Literatura pentru copii este atent pregătită pentru tipar de către un colectiv tânăr și dinamic de la redacția Chemarea Credinței. Revista Patriarhiei Române pentru copii şi familia creştină. Astfel, pentru micuţii cititori au fost pregătite o serie de volume tematice cu texte adaptate pentru diferite categorii de vârste și frumos ilustrate cu desene și picturi originale. Menționăm în continuare titlurile publicate: Simbolul de credinţă pe înţelesul copiilor [2010]; Învăţături ale lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie povestite copiilor. Texte biblice, istorice și patristice [2011, selecţie şi adaptare de Narcisa-Mihaela Câdă şi Ani-Eliza Busuioc]; Antologie de poezie religioasă românească pentru copii [2014]; Sfinții Împărați Constantin și Elena [2013, autoare Narcisa Câdă]; „Brâncoveanu Constantin – boier vechi și domn creștin” [2014, text de Narcisa Câdă, ilustrații de Ani-Eliza Busuioc]; Sfântul Nicolae sau „Numele mare cu fapte de renume se ţine” [2014]; Cântând, să ne bucurăm! [2015, autor Diac. prof. Jean Lupu]; Sinaxarul Sfinților Români pentru copii [2015, text de Narcisa-Mihaela Câdă și ilustrații de Ani-Eliza Busuioc]; Floarea darurilor [2016, autoare Narcisa-Mihaela Câdă]; Viața și învățăturile Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul [2016, autoare Narcisa-Mihaela Câdă]; Ne jucăm și despre Dumnezeu aflăm [2016, autoare Ani-Eliza Busuioc]; Bucuria darurilor – La joie des présents [2016, Monica-Valentina Șerbănescu și Cristina Ionescu-Berechet, carte de colorat – ediție bilingvă româno-franceză]; Sfântul Nicolae – bucuria darurilor [2016, Ani-Eliza Busuioc și Cristina Ionescu-Berechet, carte de colorat]; Imnul lui Constantin Brâncoveanu [2017, autor Ioan Alexandru]; Jurnal de călătorie la Sfânta Liturghie [2017, autoare Ani-Eliza Busuioc]; De la Sfântul Nicolae la Sfântul Ioan Botezătorul. Mică enciclopedie a sărbătorilor creștine și a tradițiilor românești, de Ana Pascu [2017], Ce dezvăluie icoanele Bisericii? Praznice împărătești, de Alina-Victoria Paraschiv [2017].


[f] Revistele centrale bisericeşti
Sub coordonarea Editurilor Patriarhiei Române, sunt editate şi publicate următoarele reviste centrale bisericeşti: Biserica Ortodoxă Română. Buletinul Oficial al Patriarhiei Române; Ortodoxia; Studii Teologice. Revista Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română; Chemarea Credinţei. Revista Patriarhiei Române pentru copii şi familia creştină.


▶ Biserica Ortodoxă Română. Buletinul Oficial al Patriarhiei Române apărea lunar, începând din 1 octombrie 1874, cu titlul Biserica Ortodoxă Română – jurnal periodic eclesiastic, din iniţiativa mitropolitului primat Nifon. Primul comitet de redacţie era format din arhiereul Ghenadie Ţeposu [preşedinte], ierod. Ghenadie Enăceanu şi protos. Silvestru Bălănescu. În 1878 îşi încetează temporar apariţia, din lipsă de fonduri, reapărând în octombrie 1880 [seria a II-a], de această dată la iniţiativa mitropolitului primat Calinic Miclescu [Silvestru Bălănescu devenind preşedintele comitetului de redacţie]. Între ianuarie 1884 – octombrie 1921, apare cu subtitlul de revistă periodică ecleziastică, avându-l ca preşedinte al colegiului de redacţie pe Ghenadie Enăceanu [1885-1886]; ca redactori, s-au succedat: Inochentie Moisiu [1886-1892], Gherasim Timuş [1892-1894], Calistrat Orleanu, Meletie Dobrescu, Teofil Mihăilescu, Constantin Erbiceanu, Dragomir Demetrescu, Ion Cornoiu, Dumitru Boroianu, Ioan Mihălcescu, Petre Gârboviceanu şi alţii. În 1916, îşi încetează temporar apariţia, din cauza situaţiei politice determinate de Primul Război Mondial. Reapare în octombrie 1921 [seria a III-a], la iniţiativa mitropolitului primat Miron Cristea, cu subtitlul „revistă a Sfântului Sinod”, membrii redacţiei fiind: Vartolomeu Stănescu [director]; Ioan Mihălcescu [redactor responsabil]; Iuliu Scriban [secretar de redacţie, din 1921-1933]. Din ianuarie 1934, revista apare în şase fascicole pe an [numerotaţie 1-12 anual], sub coordonarea patriarhului Miron Cristea [preşedinte de onoare] şi a lui Tit Simedrea [secretar de redacţie], în calitate de membri numărându-i pe: Iuliu Scriban, Niculae Popescu, Grigore Pişculescu [Gala Galaction]. În anul 1945, redacţia şi administraţia revistei trec în grija Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, redactori fiind Dumitru Fecioru şi Gheorghe Moisescu. Între colaboratorii revistei din perioada interbelică, îi notăm pe: arhim. Iuliu Scriban, Tit Simedrea, Teodor M. Popescu, Vasile Ispir, Ioan Coman, Dumitru Fecioru, Nicolae Chiţescu, Gheorghe Moisescu. În anul 1948, devine buletinul oficial al Sfântului Sinod, cu un nou comitet redacţional, format din: patriarhul Justinian Marina [preşedinte]; Gheorghe Vintilescu [directorul Cancelariei Sfântului Sinod]; Gheorghe I. Moisescu [secretar de redacţie] şi profesorii Nicolae Chiţescu, Ioan G. Coman, Grigore Cristescu, Iustin Moisescu, Gheorghe Arghiropol [membri]. Din anul 1953 devine buletinul oficial al Patriarhiei Române, fiind editat în continuare de Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Între 1977-1986, Biserica Ortodoxă Română a apărut cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a patriarhului Iustin Moisescu [preşedinte], iar din 1986 şi până în iulie 2007, a patriarhului Teoctist Arăpaşu [preşedinte]. Între colaboratorii de după anul 1948 se numără membrii Sfântului Sinod şi profesorii institutelor teologice din Bucureşti şi Sibiu, între care: Dumitru Stăniloae, Teodor M. Popescu, Ioan Coman, Ene Branişte, Liviu Stan, Mircea Păcurariu, Ion Bria, precum şi istorici de artă mireni. Din septembrie 2007, buletinul este publicat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar începând cu anul 2010, din iniţiativa Preafericirii Sale, revista apare într-o nouă serie [a IV-a], cu un conţinut mai bogat şi mai dinamic, cu rubrici noi, îmbunătăţită semnificativ şi sub aspect grafic, prin publicarea de fotografii color, care ilustrează cromatic evenimentele centrale bisericeşti. Totodată, revista se bucură şi de o variantă electronică [www.revistabor.ro], prin intermediul căreia cititorii pot avea acces mai rapid la unele informații privind activitatea Patriarhiei Române. Un alt element specific noii serii îl constituie publicarea într-un număr distinct [numărul 4 din fiecare an], a tuturor documentelor oficiale ale organismelor centrale bisericești [Sfântul Sinod, Adunarea Națională Bisericească, Consiliul Național Bisericesc]. De-a lungul timpului, în paginile revistei au fost publicate numeroase studii şi articole de teologie dogmatică, morală şi pastorală, catagrafii, relatări sau consideraţii cu privire la vieţi de sfinţi, hotărâri sinodale, cronici ale evenimentelor bisericeşti interne şi externe, recenzii de carte şi reviste, promovând învăţătura de credinţă creştin-ortodoxă şi prezentând în special viaţa şi activitatea pastoral-misionară şi cultural-socială a Bisericii Ortodoxe Române.


▶ Revista Ortodoxia apare fără întrerupere începând din anul 1949. Până în anul 1992, au fost tipărite patru numere anual, însumând aproximativ 600 de pagini. Ulterior au apărut numai două numere pe an calendaristic, modificare datorată şi schimbărilor de la nivelul Comitetului redacţional. În perioada comunistă, Comitetul redacţional a fost format din cadre didactice de la cele două Institute Teologice [Bucureşti şi Sibiu], iar în perioada imediat următoare, acesta a cuprins şi reprezentanţi ai unor facultăţi nou-înfiinţate, redactarea propriu-zisă fiind realizată de către Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă. În anul 2009, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a apărut o serie nouă a revistei [a II-a], cu o grafică şi un concept radical modificate, revenindu-se la publicarea trimestrială. Principalele noi rubrici ale revistei sunt următoarele: Studii, Ortodoxia în dialog, Orthodoxia patristica, Ortodoxia contemporană şi Însemnări despre cărţi şi reviste. O noutate pe care o aduce seria a II-a a revistei o constituie dedicarea numărului 4 al fiecărui an tematicii consacrate de Sfântul Sinod anului omagial în Patriarhia Română. Prezentarea sumară a revistei poate fi consultată și pe internet, la adresa www.revistaortodoxia.ro.


▶ Revista Studii Teologice, în prezent Revista Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, a apărut în anul 1929 ca publicație a Facultății de Teologie din București, la iniţiativa profesorului Teodor M. Popescu. Ulterior, între anii 1949-2004 [seria a II-a], a devenit revista Institutelor Teologice / Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română. Începând din anul 2005 şi până în prezent [seria a III-a], apare sub aceeaşi tutelă, a Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, însă cu o grafică şi un concept înnoite. Fiind editată şi susţinută doar de Facultatea de Teologie din Bucureşti, prima serie a revistei a apărut neregulat [de la trei numere anual, la unul singur pentru mai mulţi ani calendaristici]. Odată cu reluarea publicării acestei reviste la nivel centralizat, în anul 1949 a fost adoptată o nouă politică editorială: erau tipărite zece numere anual, în cinci volume diferite, însumând aproximativ 750 de pagini. Începând din anul 2007, conținutul revistei a fost îmbogățit continuu, publicându-se şi importante studii în limbi de circulaţie internaţională. În prezent, sunt publicate câte patru numere în decursul unui an calendaristic, însumând aproximativ 1.200 de pagini. Încă din anul 1949 revista este tipărită la Tipografia Cărţilor Bisericeşti a Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, sub îndrumarea unui comitet redacţional alcătuit din decanii instituţiilor universitare de învăţământ teologic [în prezent, din Comitetul de redacţie fac parte decanii principalelor Facultăţi de Teologie Ortodoxă din ţară, cărora li se alătură un grup de membri de onoare din ţară şi străinătate], avându-l ca preşedinte pe Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL. Colaboratorii principali ai revistei sunt profesorii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ teologic universitar. Principalele rubrici ale acestui periodic, respectate de-a lungul tuturor anilor de apariţie, sunt: Editorial / Prolog, Studii, Note şi recenzii, la care, începând cu seria a III-a, s-au adăugat câteva rubrici noi: Dialog teologic, Din teologia ortodoxă contemporană, Din Sfinţii Părinţi ai Bisericii, Pastoraţie şi misiune, Eveniment teologic, Reviste de teologie. Prezentarea sumară a revistei poate fi consultată și pe internet, la adresa www.studiiteologice.ro.


▶ Chemarea Credinţei. Revista Patriarhiei Române pentru copii şi familia creştină apare începând din anul 2003, în paginile ei fiind publicate o serie de materiale destinate, în special, copiilor. Din anul 2009, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, revista este publicată într-o serie nouă, cu un conţinut dinamic, din rubricile căreia amintim: Editorial, Hai să desenăm!, Mâini îndemânatice, Cântecul care zideşte, Din minunile sfinţilor, Dicţonarul numelor de botez, Lumea lui Dumnezeu, Năpârstoc, hai la joc!, Tradiţii româneşti pentru copii curioşi, Poveşti cu tâlc, Tradiţii româneşti pentru părinţi grijulii, An omagial, Învăţăm să trăim sănătos. Prezentarea sumară a revistei poate fi consultată și pe internet, la adresa www.chemareacredintei.ro.


[g] Târgurile anuale de carte
Editurile Patriarhiei Române participă constant la cele mai importante târguri de carte din Bucureşti: Gaudeamus şi Bookfest. Este notabilă participarea Editurilor Patriarhiei Române, în anul 2011, la Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău, consacrat Anului „Grigore Vieru”, unde Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a primit Premiul „Mircea Eliade” pentru lucrarea Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, publicată în anul 2010.

[h] Protocoale de colaborare

Pentru o mai bună vizibilitate în spaţiul extra-teologic, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, în luna iunie 2011, Editurile Patriarhiei Române au încheiat un protocol de colaborare cu Biblioteca Central Universitară „Carol I”, punând astfel bazele unui parteneriat academic cu scopul organizării unor lansări de carte, conferinţe sau expoziţii tematice.
În completarea acestui eveniment important, în luna octombrie 2011 a fost încheiat un protocol de colaborare şi cu Biblioteca Naţională a României. În ambele cazuri, protocoalele au ca obiective generale conlucrarea părţilor pentru promovarea valorilor culturale şi spirituale naţionale şi internaţionale, dezvoltarea unor proiecte cultural-ştiinţifice destinate creşterii vizibilităţii şi a prestigiului celor două instituţii [activităţi comune, evenimente, conferinţe şi expoziţii], promovarea reciprocă a evenimentelor în rândul studenţilor, a cadrelor didactice, a cercetătorilor şi opiniei publice în general. Cu acest prilej, Biblioteca Naţională a României a organizat o expoziţie de cărţi şi reviste ortodoxe nou-intrate în colecţiile sale, precum şi o expoziţie virtuală cu fotografii din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii [Cabinetul de Fotografii] privitoare la trei dintre Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române: Miron Cristea [1868-1939], Nicodim Munteanu [1864-1948] şi Teoctist Arăpaşu [1915-2007].


În ultimii zece ani de activitate, Editurile Patriarhiei Române au publicat cu precădere numeroase traduceri din operele Sfinţilor Părinţi, cărţi de spiritualitate ortodoxă, predici, opere ale marilor profesori de teologie, traduceri din teologia contemporană, monografii de biserici şi mănăstiri, manuale pentru facultăţi şi seminarii și lucrări destinate copiilor. Alături de acestea, din inițiativa și cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, unul dintre cele mai importante demersuri editoriale vizează diortosirea şi îmbunătăţirea tuturor cărților de cult, precum și prezentarea lor într-o nouă și elegantă formă editorială.

 

[i] Suplimentul Lumina cărţilor
Din dorinţa de a spori vizibilitatea publicaţiilor Patriarhiei Române, care le vestesc şi explică tuturor învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, împlinind astfel îndemnul Său cel sfânt, primit şi de noi prin Apostoli: „drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile [...] să păzească toate câte v-am poruncit vouă [...]” [Matei 28, 19-20], Editurile Patriarhiei Române au iniţiat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, publicarea unui supliment trimestrial, difuzat împreună cu Ediția Națională a Ziarului Lumina, cu titlul Lumina cărţilor. Primul număr a fost publicat şi difuzat cu ediţia naţională a Ziarului Lumina din data de 22 mai 2015, în contextul participării Editurilor Patriarhiei Române la Târgul Internaţional de Carte BOOKFEST – 2015.
Tot la acest capitol al promovării publicațiilor Editurilor Patriarhiei Române se înscriu și lansările de carte organizate fie în librăriile noastre, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, fie la bibliotecile publice mari ca Biblioteca Naţională a României sau Biblioteca Centrală Universitară.

 

Vizitaţi site-ul Editurilor Patriarhiei Române la următoarea adresă web: www.editurapatriarhiei.ro, unde se regăseşte întregul portofoliu de carte.

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod