patriarhul > Mesaje > EDUCAȚIA - LUMINĂ PENTRU VIAȚĂ

EDUCAȚIA - LUMINĂ PENTRU VIAȚĂ


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la începutul anului școlar 2014-2015:

Fiecare început de an școlar reprezintă deopotrivă un moment de bucurie și de emoție pentru copii, mai ales pentru cei din clasa zero, dar și de intensificare a responsabilității părinților și profesorilor privind înțelegerea valorii educației ca lumină pentru viață.

În dezvoltarea unei educații autentice pentru viață este esențială cultivarea unei legături statornice și a unei cooperări rodnice între Biserică, familie și școală, precum și valorificarea contribuțiilor specifice acestora. În contextul actual, marcat de tendințe ideologice individualiste și secularizante care erodează valorile consacrate ale familiei tradiționale, este cu atât mai necesară această conlucrare benefică între instituții fundamentale. Mai precis, în societatea de consum din zilele noastre, marcată tot mai mult de o mentalitate care orientează copiii, adolescenții și tinerii spre senzaționalul artificial și profitul material, este esențială cultivarea unei educații credibile axată pe luminile călăuzitoare ale vieții, atât la nivel personal, cât și la nivel comunitar. Aceste lumini sunt: credința în Dumnezeu și valoarea unică și eternă a persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu - Izvorul vieții veșnice, iubirea generoasă a omului ca bază a comuniunii umane în familie și în societate, cultivarea creativității pentru îmbogățirea tezaurului peren al umanității și cultivarea responsabilității pentru natură ca dar al lui Dumnezeu oferit generațiilor umane prezente și viitoare.

În domeniul educației, Biserica Ortodoxă Română a avut un rol semnificativ de-a lungul istoriei poporului român, contribuind la organizarea și îmbogățirea educației și a culturii naționale. Prin Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar (29 mai 2014), Biserica este chemată să valorifice potențialul ei specific în domeniul educației, contribuind împreună cu Ministerul Educației Naționale la creșterea calității și orizontului actului educațional.

Noi considerăm că prin educația religioasă este evidențiată complementaritatea dintre spiritualitate și știință, dintre credință și cultură, reliefându-se și dimensiunea formativă a acesteia, nu doar informativă. Educația religioasă oferă un orizont spiritual cuprinzător sau integrator, un liant care relaționează și integrează cunoștințele de la celelalte discipline, spre a forma împreună un reper spiritual luminos și edificator pentru viață, trăită în comuniune de iubire și coresponsabilitate pentru binele comun.

Trăim într-o societate din ce în ce mai dezorientată, în care generațiile actuale de tineri sunt tentate să creadă că reușita în viață constă în acumularea rapidă de bogății materiale, în trăiri intense de tip senzațional și în cucerirea unei poziții sociale proeminente. Banul, plăcerea și puterea sunt idolii societății secularizate, consumiste și tot mai individualiste, care-i deturnează azi pe mulți oameni de la căutarea valorilor spirituale profunde ale vieții în comuniune de iubire cu Dumnezeu, exprimată în rugăciune, și cu oamenii, în fapte bune. Omul secularizat a pierdut practica rugăciunii ca izvor de bucurie și de iubire statornică în familie, în prietenie și în societate. El se hrănește adesea cu iluzia că sufletul omului poate fi umplut cu lucruri materiale limitate și cu senzații efemere, motivând că mormântul ar fi ultima destinație a sa ca ființă spirituală inteligentă viețuind pe pământ.

Într-un asemenea context, este nevoie de redescoperirea și de reafirmarea reperelor autentice ale educației. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur arată că o educație veritabilă contribuie la dezvoltarea unei înțelepciuni care îl orientează pe copil și pe tânăr spre iubirea nelimitată și bucuria netrecătoare pe care le oferă credința în Dumnezeu, Făcătorul și Mântuitorul lumii, descoperite nouă de Iisus Hristos Cel răstignit și înviat, Care a biruit păcatul și moartea, dăruind lumii viață veșnică.

De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă pe părinți zicând: 'Învață-ți copilul să nu pună preț nici pe bani, nici pe slava omenească, nici numai pe viața de aici. Dacă va avea astfel de gânduri, va fi un înțelept[1]. Același sfânt Părinte spune că rostul vieții pământești trecătoare este acela de-a ne pregăti pentru viața cerească netrecătoare: 'Ce câștig avem de pe urma vieții acesteia dacă nu ne folosim de ea ca să o câștigăm pe cea viitoare”[2]?

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Învățătorul lumii și Izvorul înțelepciunii veșnice, să-i lumineze și să-i binecuvinteze pe toți copiii, tinerii, părinții, educatorii, învățătorii și profesorii, în noul an școlar, dăruindu-le bucuria împlinirii vocației principale a educației de-a fi lumină pentru viață.

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
[1] Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deșartă și despre creșterea copiilor, E.I.B.M.B.O.R., București, 2001, p. 427.[2] Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Omilia a XC-a, III, în colecția 'P.S.B.”, vol. 23, E.I.B.M.B.O.R., 1994, p. 1003)


Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod