patriarhul > Mesaje > Federația Filantropia - 5 ani de cooperare și ajutorare

Federația Filantropia - 5 ani de cooperare și ajutorare


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat organizațiilor membre ale Federației Filantropia, cu ocazia Galei aniversare, prilejuite de împlinirea a 5 ani de activitate, joi, 30 mai 2013, București:


'Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri' (Matei 5, 16)

Hristos a înviat !

Preacucernici părinți,
Stimați invitați,

Federația Filantropia a fost înființată cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca răspuns la necesitatea exprimată de consilierii sectoarelor sociale de la eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române de a avea o organizație prin intermediul căreia să se poată lucra coordonat și coerent pentru a crește impactul și eficiența activităților social-filantropice sau caritabile ale Bisericii.

În acest sens, misiunea Federației Filantropia este sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române în lucrarea ei social - filantropică, săvârșită, în spiritul Evangheliei iubirii lui Hristos pentru oameni și comunități, prin organizațiile membre sau partenere și sectoarele sociale ale eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române.

Pentru a-și îndeplini această misiune liber asumată, organizațiile membre și-au propus cooperarea permanentă pentru dezvoltarea capacității organizaționale a membrilor și a organizațiilor aspirante la statutul de membru, pentru facilitarea schimbului de informații și bune practici sau pentru elaborarea și implementarea de strategii și programe comune în domeniile: social-filantropic și socio-medical, educațional și al dezvoltării comunitare.

După cinci ani de activitate, putem observa că Federația Filantropia a crescut repede și s-a implicat în proiecte structurale de mare responsabilitate, cu necesități financiare foarte mari, într-o perioadă în care majoritatea inițiativelor s-au diminuat, atât ca intensitate, cât și ca număr. Au fost și alte proiecte cu rezultate deosebite derulate cu sprijinul unor finanțatori externi, dar și cu implicarea responsabilă a organizațiilor membre ale Federației.

De asemenea, s-au experimentat și mai multe forme de organizare care au fost considerate ca etape intermediare necesare în drumul către o structură flexibilă, transparentă și maturizată.
Subliniem faptul că, în timpul proiectului 'Împreună pentru servicii sociale mai bune - Construirea capacității organizaționale a unei rețele naționale de ONG-uri creștine', Federația Filantropia și-a elaborat o strategie de dezvoltare pentru următorii ani, cu cinci direcții majore:

1.    Federația Filantropia devine un loc structurat în care organizațiile membre lucrează împreună, în mod solidar și eficient;
2.    Dezvoltarea unei rețele de servicii sociale și educaționale relevante prin implicarea tuturor actorilor sociali din comunități, alături de ONG-urile membre și comunitățile parohiale;
3.    Federația face demersuri constante pentru a spori resursele și a identifica noi venituri, prin care să asigure sustenabilitatea activităților;  
4.    Promovarea exemplelor de bună practică și a reușitelor activității filantropice a membrilor;
5.    Dezvoltarea capacității Federației de a furniza servicii de formare continuă, evaluare și consultanță.

Totodată, s-a înțeles necesitatea intensificării implicării misionare spirituale, având conștiința că cea dintâi operă de caritate a Bisericii este cea sacramentală și pastorală, iar cea socială este o expresie concretă, îmbogățitoare a celei dintâi. Mântuitorul Iisus Hristos mai întâi a predicat Evanghelia Împărăției cerurilor, adică Evanghelia iubirii milostive și a vieții veșnice, apoi a vindecat pe cei bolnavi și a hrănit pe cei flămânzi, ca o confirmare a cuvântului prin faptă.  

Pentru viitorul apropiat, considerăm că este nevoie de mai multă implicare în sporirea lucrării social-filantropice în eparhiile unde activitățile de acest gen sunt mai puține. Un rol important în acest sens, ca pildă de urmat, îl au asociațiile și fundațiile care funcționează cu binecuvântarea eparhiilor și obțin rezultate foarte bune.

Cunoașterea reală prin analiză și evaluare permanentă, comunicarea, consultarea, cooperarea și coresponsabilitatea, atât în luarea deciziilor, cât și în asumarea efectelor, trebuie să fie principiile de bază ale funcționării fiecărei organizații.

În încheiere, adresăm cuvânt de prețuire și felicitare organizațiilor membre ale Federației Filantropia, dar și celor care formează echipele de coordonare și implementare a proiectelor pentru hărnicia și jertfelnicia lor  arătate în aceste perioade greu încercate de criză economică, astfel încât să se poată afirma atât demnitatea celor ajutați, cât și demnitatea celor care ajută pe cei aflați în dificultate.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe toți și să vă dăruiască tuturor pace, sănătate și mult ajutor în lucrarea dumneavoastră, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii și bucuria beneficiarilor !


†  DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod